Страбон, География – кн. 11 – 10

Десета глава

1 Ария и Маргиана са най-силните области в тази част на Азия, като тези области са отчасти затворени от планините, а отчасти обиталищата им са в равнините. Прочие, планините се обитават от скенити (живеещи в шатри), а равнините са прорязани от реки, които ги напояват, отчасти от Арий, а отчасти от Маргос. Ария граничи с Маргиана и… Бактриана108; тя е на около шест хиляди стадия от Хиркания. А Дрангиана, до Кармания, е била свързана с Ария в плащането на данък – като Дрангиана в по-голямата си част лежи под южните части на планините и достига до реката Инд, като е част от Ариана. Дължината на Ария е около две хиляди стадия, а ширината на равнината – около триста. Градовете й са Артакаена, Александрия и Ахея, наречени така на своите основатели. Земята произвежда много вино, което се запазва добро за три поколения в съдове, ненамазани със смола.

2 Маргиана е подобна на тази страна, макар че равнината й е обкръжена от пустини. Възхитен от плодородието й, Антиох Сотер109 затворил кръг от хиляда и петстотин стадия със стена и основал град Антиохия. Почвата на страната е много подходяща за лозя; във всеки случай казват, че там често се намира сорт лоза, за която са нужни двама мъже, за да я обхванат110, и че гроздовете са по два лакътя111.

=============================================================

Към бележките

=============================================================

Към глава девета от книга единадесета

Към глава единадесета от книга единадесета

Published in: on 14. 11. 2008 at 1:01 am  Коментарите са изключени за Страбон, География – кн. 11 – 10  
Tags:
%d блогъра харесват това: