Страбон, География – кн. 11 – 9

Девета глава

1 Колкото до страната на партите, тя не е голяма; във всеки случай, в персийски времена е плащала данък, заедно с хирканите, а също тъй и след това, когато дълго време македоните господстваха над нея. А в добавка към това, че е малка, тя е гъсто залесена и планинска, и също така и бедна, тъй че заради това царете превеждали войските си през нея много бързо, след като страната не можела да ги издържа дори за кратко време. Но в днешно време се е възмогнала. Части на партската страна са Комисене и Хорене, и, би могло почти да се каже, целият район, който се простира до Каспийските порти, Раги и тапирите, които първоначално са били към Мидия. А в съседство с рагите са градовете Апамея и Хераклея. Разстоянието от Каспийските порти до Раги е петстотин стадия според Аполодор, а до Хекатомпилос, царското седалище на партите, хиляда двеста и шейсет. За Раги казват, че е получила името си от земетресенията в тази страна, от които според Посидоний били унищожени многобройни градове и две хиляди села. За тапирите казват, че живеят между дербиките и хирканите. За тапирите се съобщава, че имат обичай да дават жените си да се омъжват за други съпрузи, след като са им родили две или три деца; също както в наше време, в съгласие с един древен римски обичай, Катон даде Марсия да се омъжи за Хортензий по молба на последния.

2 Но когато страните извън Тавър се вдигнали на бунтове, заради това, че царете на Сирия и Мидия, които владеели и тези страни, били ангажирани с други, първи онези, на които им било доверено управлението, предизвикали въстанието на Бактриана и на цялата страна около нея, имам предвид Евтидем и последователите му; а след това Арсак, скит, с някои от даите (имам предвид така наречените апартиани, номади, които са живеели покрай Охос), нахлул в Партия и я завладял. В началото Арсак бил слаб, защото непрекъснато воювал с онези, които го лишили от територията си, както той, така и наследниците му, но по-късно те натрупали такава мощ, като непрекъснато завзимали съседна териория с последователни военни действия, че накрая се наложили като господари на цялата страна отсам Ефрат. И също така завзели част от Бактриана, като принудили скитите, а преди тях Евкратид и хората му, да им се подчинят; и в днешно време те властват над толкова много земя и толкова много племена, че по големина на империята им са станали донякъде съперници на римляните. Причината за това е в техния начин на живот, както и в обичаите им, които съдържат много от онова, което е варварско и скитско, но повече от онова, което е полезно за господство и успех във война.

3 Казват, че парнийските даи били изселници от даите над езерото Меотида, които наричат ксандии или парии. Но изобщо не се възприема възгледът, че даите са част от скитите, живеещи около Меотида. Във всеки случай, според някои Арсак извлича произхода си от скитите, докато други твърдят, че той бил бактриец, и че когато бягал от нарасналата сила на Диодот и хората му, той вдигнал Партия на бунт. Но тъй като вече казах много за партските обичаи в шестата книга на моите „Исторически възпоминания” и във втората книга на моята „История” на събитията след Полибий105, ще пропусна тук обсъждането на тази тема, за да не изглежда, че повтарям нещо, което вече съм казал, чакар че ще спомена само това, че Съветът на партите, според Посидоний, се състои от две групи, едната на роднините106, другата – на мъдреци и маги, като царят се избира от двете групи107.

=============================================================

Към бележките

=============================================================

Към глава осма от книга единадесета

Към глава десета от книга единадесета

Published in: on 14. 11. 2008 at 1:00 am  Коментарите са изключени за Страбон, География – кн. 11 – 9  
Tags:
%d блогъра харесват това: