Полибий, Всеобща история – кн. 19 – фрагменти

I. СЪБИТИЯТА В ИТАЛИЯ

1. (Полибий казва,) че той наредил да се сринат стените на градовете по реката Байтиос. Те били многобройни и пълни с войнствени мъже.1

II. СЪБИТИЯТА В ЕЛАДА.

2. Огромен бил броят на пленниците в Пуническата война, които Ханибал, след като не били откупени от близките им, продал в робство. Тяхното множество е дало основание на Полибий да напише, че този откуп струвал на ахеите сто таланта, след като били определили по петстотин денария цена на глава, за да се върнат у дома си.2

БЕЛЕЖКИ КЪМ ДЕВЕТНАДЕСЕТА КНИГА

От тази книга са оцелели само два кратки фрагмента.

1В този фрагмент, запазен чрез биографията на Катон у Плутарх, се разказва за потушения бунт на племената в Испания през 195 г. пр. Хр. [Plut. Cato. 10]. Кратки сведения за събитията има също така у Ливий [Liv. XXXIV, 27] и Апиан [App. Hisp. 41].

2Този фрагмент от XIX книга е запазен чрез Ливий [Liv. XXXIV, 50] и се свързва с умиротворяването на Елада датирано през 560 г. от основаването на Рим, сиреч 194 г. пр. Хр. Тит обещал пълно опразване на елинските градове от римски войски на общо събрание в Коринт с единствено условие да бъдат освободени всички пленени римски граждани по време на Втората пуническа война, които били продадени в робство в тях.

=========================================================================

Към книга осемнадесета

Към книга двадесета

Published in: on 15. 11. 2008 at 11:01 am  Коментарите са изключени за Полибий, Всеобща история – кн. 19 – фрагменти  
%d блогъра харесват това: