Полибий, Всеобща история – азбучен показалец (А-Д)

А

Абеокрит – XX. 4.

Абидени – XVI. 29, 31, 32, 33, 34.

Абидос – град на Хелеспонта в Мала Азия: IV. 44; V. 111; XVI. 29, 30, 34, 35; XVIII. 2; XXXIV. 7.

Абила – град в Галатида: V. 71; XVI. 39.

Абия – XXIII. 17.

Абиликс – иберийски благородник: III. 98,99.

Абрукале – град на ваккеите в Иберия: III. 14.

Абруполис – XXII. 18.

Абюдос – XVIII. 44.

Авзонско – XXXIV. 15.

Аврелий – XXXI. 2; XXXII. 10; XXXVIII. 9, 10.

Аврункулей – XXXIII. 1, 7.

Автократична – а. власт: VI. 12,14.

Автократор – самодържец: III. 87; V. 46; VI. 15.

Автонус – А. от Тесалия: VII. 5.

Автолик – XVI. 5.

Авъл – А. Атилий Калатин, римски консул с Гай Сулпиций в 258г. и с Гней Корнелий в 254г.: I. 24,38; II. 11; XXV. 6; XXVII. 2, 16; XXVIII. 3; XXXIII. 1, 2, 13; XXXV. 3; XXXVI. 14; XXXVIII. 12, 13; XXXIX. 1.

Агатагет – XXVII. 7; XXVIII. 2.

Агатарх 1. – син на Агатокъл 1, цар на Сиракуза: VII. 2.

Агатарх 2. – син на Хиероним, цар на Сиракуза: VII. 4.

Агатий – коринтски военачалник: V. 95.

Агатирна – град в Сицилия: IX. 27.

Агатоклея – XIV. 11; XV. 25, 26, 31, 32, 33.

Агатокъл 1. – сицилийски грънчар, станал цар на Сиракуза; баща на Агатарх: I. 7,82; VII. 2; VIII. 10; IX. 23; XII. 15; XIV. 11; XV. 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 36.

Агатокъл 2. – близък на Птолемей IV: V. 63.

Агезий – XXX. 13.

Агезипол – XXIII. 6.

Агелай – А. от Навпакт, етолийски водач: IV. 16; V. 3; V. 104,105,107.

Агема – македонска гвардия от 3000 войници: V. 25,65,84; XXX. 25.

Агеполис – XXIX. 19.

Агесарх – XV. 25.

Агесилай (Агезилай) 1. – лаконски цар: III. 6; IX. 8,23; XXIII. 6.

Агесилай 2. – син на Евдамид и баща на Хипомедонт: IV. 35.

Агесиполид 1. – син на Клеомброт II, баща на Агесиполид III, брат на Клеомен: IV. 35.

Агесиполид 2. – А. III, цар на Спарта: IV. 35.

Агесиполид 3. – А. от Дюме: V. 17.

Агетас – етолийски стратег: V. 91,96.

Агони – келтско племе в Цизалпийска Галатида: II. 15.

Агора – градски площад, (рим.) форум: IV. 58,81; VI. 53; VII. 6; VIII. 25,27,29,31; X. 4, 5; XI. 9; XVI. 31; XXXI. 23, 29; XXXII. 5.

Агораноми – надзиратели на пазара (рим.) едили: III. 26; X. 4, 5.

Аграи – XVIII. 5.

Агриани – тракийско племе, наемници при Антигон II и Антиох III: II. 65; V. 79; X. 42.

Агрии – XXV. 4.

Агригент – = Акрагант: IX. 27.

Агринион – град в Етолия: V. 7.

Агрипа – XXXIV. 15.

Агрон – илирийски цар, син на Плеврат и съпруг на Тевта: II. 2,4.

Адей – XV. 27; XXVIII. 8

Адейгани – т. нар. а. в Селевкия: V. 54.

Адеймант – спартански ефор: IV. 22,23.

Адзанида – област в Аркадия: IV. 70.

Адмет – XXIII. 10.

Адоа – река в Цизалпинска Галатида: II. 32.

Адране – XIII. 9.

Адранодор – съветник на сиракузкия цар Хиероним: VII. 2,4.

Адрианска – а. земя т. е. Адриатика: III. 88.

Адриатика – крайбрежието на А. море: I. 2; II. 14,16,17,19,26; III. 47,86,87; XXIV. 3; XXXII. 13; XXXIV. 6, 7, 12.

Адриатически – А. залив: II. 14; X. 1.

Адриатическо – А. море: II. 14,16; III. 61;86,88,110; XXXIV. 6.

Адрюметон – XV. 5, 15.

Адуа – XXXIV. 10.

Адхербал – (гр.) Атарбас, картагенски вожд: I. 44,46,49,50,52,53.

Адюс – град в околностите на Картаген: I. 30.

Аеропс – XVI. 18.

Азина – XVIII. 42.

Азине – град в Лакония: V. 19.

Азия – passim.

Азовско – XXXIV. 15.

Азорион – XXVIII. 13.

Айгуси – (лат.) Егати, о-ви между Лилибеон и Картаген: I. 44.

Айки – град в Италия: III. 88.

Айне – X. 27.

Айпион – г. в областта Трифилия в Аркадия: IV. 77,80.

Айренозии – иберийски племе между реката Ибер и Пиренеите: III. 35.

Академия – XXXIII. 2.

Акарнанец IX. 28; XXI. 17.

Акарнани – обитатели на Акарнания: II. 6,10,45,65,66; IV. 5,9,11,25,30,63,80; V. 3,5,13,96; VII. 11; IX. 32,38-40; X. 41; XVI. 32; XXIV. 10; XXVIII. 5.

Акарнания – област в Елада: IV. 6,15,30,63,65,66; V. 3-5; IX. 32,34; XV. 31; XVI. 32; XVIII. 10; XXI. 29; XXVIII. 3, 4, 5; XXX. 13; XXXII. 5.

Акарнанска – а. войска: V. 6.

Акарнански – а. храм: IV. 63; IX. 38.

Акастид – XXXVIII. 14.

Акведукт – (лат.) водопровод: IV. 57.

Аквилея – XXXIV. 10, 11.

Акезимброт – XVIII. 1, 2.

Акмет – бащата на Александър 4: II. 66.

Акра – вътрешно укрепление на град: V. 48,61,76,96,99; VII. 12,16-18; VIII. 16-19,21,30-34; XXI. 35; XXIII. 16; XXXVIII. 19.

Акрагант – град в Сицилия: I. 17,20,23,27; II. 7; IX. 27; XII. 25.

Акрагантини – жителите на Акрагант: I. 17,43.

Акри – град в Етолия: V. 13.

Акрии – град в Лакония: V. 19.

Акрокоринт – акрата на Коринт: II. 45,50-52,54; IV. 8; VII. 12; XVIII. 45.

Акролиссос – акрата на Лиссос: VIII. 13.

Акрофилакт – комендант на акра: V. 50.

Акте – източното крайбрежие на Арголида: V. 91.

Актион – акарнански храм в Амбракийския залив: IV. 63.

Акусилох – XXV. 2.

Алабанди – град в Кария, откъдето е Менедем, водач на тракийски наемници: V. 79; XVI. 24,27; XXX. 5; XXXI. 12, 20.

Алариоти – жителите на Алария: V. 63.

Алария – град на о-в Крит: V. 65.

Алба – град в Италия: II. 19; XXXVI. 10.

Албин – XXXV. 3.

Александрия II. 69; IV. 51; V. 35,40,63,66,67,79,87; VII. 2; VIII. 16; XII. 25; XIII. 2; XIV. 11; XV. 25, 26, 30; XVI. 22; XVIII. 53; XXII. 9, 17; XXIX. 2, 24, 27; XXVII. 19; XXVIII. 1, 17, 19, 20, 22, 23; XXX. 9, 27; XXXI. 2, 17, 18, 19; XXXIV. 4, 14; XXXIX. 7; XXXVIII. 6.

Александрова – А. империя: III. 58; V. 78,111; VIII. 35; XII. 17.

Александрополис – XXI. 13, 14.

Александър 2. – А. II (Епирецът), цар на Епир: II. 45.

Александър 3. – А. III Велики, синът на Филип II: II. 41,71; III. 6; IV. 23; V. 10; VIII. 10,35; IX. 28,34.

Александър 4. – А. син на Акмет, военачалник при Антигон II: II. 66,68.

Александър 5. – началник на охраната на Антигон II: II. 66,68; IV. 87; V. 28.

Александър 6. – етолийски стратег: IV. 57.

Александър 7. – А. от Трихонион, етолийски стратег: V. 13.

Александър 8. – комендант на Фокида: V. 96.

Александър 9. – брат на Молон, сатрап на Персия: V. 40,43,54,55.

Александър – X. 27; XII. 12, 17, 19, 20, 21, 22, 23; XIII. 1; XVI. 22; XVIII. 3, 4, 10, 36; XXI. 25, 26; XXII. 18; XXIX. 21; XXVII. 5; XXXIII. 18; XXXVIII. 2, 6.

Алкамен – XXXVIII. 17.

Алексис – акрофилакт на Апамея: V. 50.

Алексон – ахеец, спасил Акрагант от галатите: I. 43.

Алетес – X. 10.

Алифейра – град в Аркадия: IV. 78.

Алифейреи – жителите на Алифейра: IV. 77,78.

Алкамен – спартанец, убит при етолийски заговор: IV. 22.

Алкей – XXXII. 2.

Алкест – XXII. 4.

Алкивиад – атинянин, по съвета на когото атиняните завземат Хризопол: IV. 44; XXII. 1, 11; XXIII. 4.

Алкит – XXVIII. 19.

Алобриги – галатско племе между река Родан и Алпите: III. 49,51.

Алпи – планина северно от Италия: II. 14-16,23,28,32,34,35; III. 34,39,47-50,53-56,60-62,64,65; XXXIV. 10, 15.

Алпийски – а. племена: II. 18,21,22.

Алтея – град в земята на племето олкади в Иберия: III. 13.

Алфей – река в Пелопонес, течаща край град Херея: IV. 77,78; XII. 4; XVI. 17.

Алюпос – XXI. 25.

Аман – XII. 17.

Амбрак – град в Етолия: IV. 61-63.

Амбракийски – залива на град Амбрак: V. 5,18.

Амбракиоти – жителите на Амбрак: IV. 61;XXI. 26, 29.

Амбракия – територията на град Амбрак: IV. 61,63,66; XVIII. 10; XXI. 25, 26, 27, 29, 30.

Амбрисос – град във Фокида: IV. 25.

Амике – равнината на А. близо до Антиохия, в която тече река Оронт: V. 59.

Амикли – град в Лакония: V. 18,19,20,23.

Аминас – също Аминандър, цар на атаманите, родственик на Скердилаид: IV. 16.

Аминта – македонски цар, баща на Филип II: II. 48; VIII. 9; IX. 33; XXII. 18.

Амоний – А. от Барке, водач на либийски наемници при Птолемей IV: V. 65.

Амфакситида – област в Македония: V. 97.

Амфидам – стратег на Елея: IV. 75,84,86.

Амфиктиони – градове-държави, членове на религиозно-политически съюз със седалище в Делфи: IV. 25; XXXIX. 1.

Амфилохи – XVIII. 5.

Амфилохийски – XXI. 30.

Амфилохия – XXI. 25.

Амфиполис – XXIX. 6.

Амфиса – XXI. 4.

Амюнандър – XVI. 27; XVIII. 1, 10, 36, 47; XX. 10; XXI. 25, 29.

Амюрис – равнина в Тесалия: V. 99.

Анагнея – XXXI. 13, 14, 15.

Анаклетерия – XXVIII. 12.

Анаксидам – XI. 18; XXX. 30; XXXIII. 3.

Анари – племе край Апенините: II. 17,32,34.

Анас – XXXIV. 9.

Анатис – XXXIV. 15.

Андания – град в Месения: V. 92.

Андобал – ибериец, цар на илергетите, съюзник на Ханон: III. 76; IX. 11; X. 18, 35, 37, 38, 40; XI. 26, 29, 31, 33; XXI. 11.

Андозини – иберийско племе: III. 35.

Андреас – лекар на Птолемей IV: V. 81.

Андролох – благородник от Елея: V. 94.

Андромах 1. – баща на Ахей 2., брат на Лаодика, жената на Селевк II: IV. 51; VIII. 20.

Андромах 2. – А. от Аспенд, военачалник при Птолемей IV: V. 64,65,83,85,87.

Андромах – XXXIII. 11.

Андронид – XXIX. 25; XXX. 29; XXXVIII. 17, 18.

Андроник – XXXII. 16.

Андростен – XI. 39.

Анероест – цар на алпийските галати (гесати): II. 22,26,31.

Аниараки – племе в западна Мидия: V. 44.

Аникий (Аниций)– XXX. 22; XXXII. 5; XXXIII. 7.

Анион – река в Лациум в Италия: IX. 5.

Анталк – XXII. 15.

Анталкидов – А. мир, при който йонийските градове са предадени на Персия: I. 6; IV. 27; VI. 49.

Антенор – XXVII. 4, 14.

Антанор – благородник от Елея: V. 44.

Антигон 1. – А. Едноокия, владетел на Сирия: I. 63; V. 67.

Антигон 2. – А. I Гонат, син на Деметрий, цар на Македония: II. 41,43,45; IX. 34,38.

Антигон 3. – А. II Дозон, настойник на Филип V, цар на Македония: II. 45,47-60,63-66,68-70; III. 16; IV. 1,3,6,9,16,22,34,69,76,82,87; V. 9,16,24,34,35,63,89,93; VII. 12; IX. 29,31,32,36,39.

Антигон – X. 27; XVIII. 6; XX. 5, 6; XXVII. 5; XXVIII. 19, 20.

Антигонии – XXX. 29.

Антигония – град в Епир: II. 5,6.

Антий – град в Лациум в Италия: III. 22,24.

Антикира (Антикюра) – град във Фокида: IX. 39; XVIII. 45; XXVII. 16.

Антиливан – планина срещу Ливан, откъдето извира река Оронт: V. 45,59.

Антимах – XXIX. 6.

Антиноус – XXVII. 15.

Антинус – XXX. 7.

Антиох 3. – А. Хиеракс, син на сирийския цар А. II, загинал в Тракия: V. 74.

Антиох 4. – А. III Велики, цар на Сирия, син на Селевк Калиник (Погон) и брат на Селевк Кераунос: I. 3; II. 71; III. 2,6,7,11,12,32; IV. 2,37,48,51; V. 1,29,31,32,34,40-43,46-52,55-63,66-70,73,79,80,82-87,89,105,107,109; VII. 15,17,18; VIII. 15-18,20,21,23.

Антиох 5. – А. IV Епифан, цар на Сирия, син на А. III, брат на Селевк IV: III. 3.

Антиох – X. 27, 28, 29, 30, 31, 49; XI. 39; XIII. 9; XV. 20, 25, 37; XVI. 18, 19, 22, 27, 39; XVIII. 3, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 50; XX. 2, 3, 8, 11; XXI. 4, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 31, 33, 40, 41, 42, 45; XXII. 4, 6; XXIII. 14; XXIV. 10, 11, 13; XXV. 4; XXVI. 1; XXVII. 7, 19; XXIX. 2, 4, 6, 24, 26, 27; XXVIII. 1, 4, 17, 18, 19, 20, 22; XXX. 16, 25, 27, 30, 31; XXXI. 1, 2, 7, 9, 11, 13; XXXIII. 18; XXXIV. 11; XXXIX. 3, 8.

Антиохида – сестра на Антиох III и съпруга на Ксеркс 2.: VIII. 23.

Антиохия – град в Мигдония на река Оронт, резиденция на Антиох III и Деметрий 4.: V. 43,51,59,60; XXXI. 7, 32.

Антиохови – XXI. 10, 40.

Антиохово – XXI. 40.

Антиоховци – XVI. 19.

Антипатрия – град в Дасаретида, завзет от Скердилаид и възстановен от Филип V: V. 108.

Антипатър 1. – приятел на Филип II: V. 10; IX. 29,30.

Антипатър 2. – племенник на Антиох III: V. 79,82,87.

Антипатър – XII. 13; XVI. 18; XXI. 16, 17, 24.

Антиполис – XXXIII. 8.

Антистен – XVI. 14, 15.

Антистратег – (лат.) пропретор, заместник на стратега: III. 106; VIII. 3.

Антифан – XXXIV. 6.

Антифатас – XXXIII. 16.

Антифил – XXXII. 16.

Антоний – XXX. 4.

Аоос – река, течаща покрай илирийска Аполония: V. 110; XXVII. 16.

Апазиаки – X. 48.

Апамея 1. – град в Сирия, сборен пункт на войските на Антиох III: V. 45,50,56,58,59; XXI. 40, 41, 42, 45.

Апатурий – галат, убил Селевк III: IV. 47.

Апега – XIII. 7.

Апелаврон – планина близо до град Стимфала: IV. 69.

Апелес 1. – опекун на Филип V и негов придворен: IV. 76,82,84-87; V. 1,2,4,14,16,26-29.

Апелес – XXII. 14; XXIII. 1.

Апенин,-и – планинска верига в Италия: II. 14,16,17,24; III. 90,110; XXXIII. 10.

Аперантия – XX. 11; XXI. 25.

Апий – А. Клавдий, вж. Клавдий: I. 11,12,16; VIII. 1,3,7; IX. 3,4,7; XVIII. 8, 10; XXII. 12, 13, 14, 15; XXIII. 4; XXVIII. 13; XXXIII. 13.

Апис – XXXI. 18.

Апия – равнина в малоазийска Мизия, опустошена от Атал I: V. 77.

Аподоти – XVIII. 5.

Аполодор 1. – тиранин на Касандрия в Сицилия: VII. 7.

Аполодор 2. – стратег на Сузиана, назначен от Антиох III: V. 54.

Аполодор – XVIII. 1, 8; XXIII. 16.

Аполон – храм на бог А. в Амикли: V. 19; VII. 9; VIII. 28.

Аполон – XI. 7; XVIII. 16; XXXII. 15.

Аполониати – жители на Аполония 1: II. 9; XXVIII. 14.

Аполонида – XXII. 20.

Аполонид – XXII. 8, 11, 12; XXIV. 7; XXVIII. 6; 19.

Аполоний – XXVIII. 19; XXXI. 11, 13.

Аполониатида – земята на Аполония 2: V. 52.

Аполония 1. – град в Илирия край река Аоос: II. 14; V. 109,110; VII. 9.

Аполония 2. – град в Асирия: V. 43,44,51,52.

Аполония – XXXIV. 12.

Аполофан – лекар на Антиох III от Селевкия: V. 56,58.

Апро – XXXIII. 10.

Аптереи – жителите на критския град Аптерея: IV. 55.

Апулей – XXXII. 16.

Апустий – XXXI. 20.

Араваки – XXXV. 2, 3.

Арадии – жителите на финикийския град Арадос: V. 68.

Арадос – град във Финикия: V. 68.

Аракс – планина в Ахея: IV. 59,65.

Арат 1. – А. I (Старши) от Сикион, основател на Ахейския съюз, автор на исторически ‘възпоминания’: I. 3; II. 40,43-52,56,57,59,60; IV. 2,6-12,14,19,24,37,60,67,82; V. 30,91-93,95,102,103; VIII. 12; IX. 17,23.

Арат 2. – А. II (Младши), син на А. I, ахейски пълководец: IV. 70,72,76,82,84-87; V. 1,5,7,12,15,23,27,28; VII. 12.

Арат – X. 22; XVI. 6; XXIV. 6, 8; XXXIV. 1; XXXIX. 3.

Аратовци – А. старши и А. младши: IV. 82.

Араттос – XXI. 26.

Арахозия – XI. 39.

Арбон – г. в Илирия: II. 11.

Аргенон – XVI. 8.

Арголида – територията на Аргос: II. 64; IV. 36; V. 95.

Арголидски – залива на Аргос: V. 91.

Аргос – град в Пелопонес: II. 44,52-54,59,64,70; IV. 82,87; V. 15,18,20,24,64,92,101; VII. 2; IX. 34; X. 26; XII. 11; XVI. 12, 16; XVIII. 2, 6, 14, 17; XXI. 24, 30; XXII. 10; XXIII. 9, 12, 18; XXIV. 1; XXVII. 2; XXXVIII. 15.

Аргосеца – а. Аристомах, вж. Аристомах: II.

Аргосци – жителите на Аргос: II. 53,54,64; IV. 36; V. 91; IX. 28; XVIII. 14; XXX. 10; XXXIV. 2.

Аргюрипане – област в Апулия в Италия, опустошена от Ханибал 5: III. 88,118.

Ардаксан – река край град Лиссос: VIII. 13.

Ардея – град в Лациум в Италия: III. 22,24.

Ардиеи – илирийско племе: II. 12.

Ардия – града на ардиеите: II. 11.

Ардюи – галатско племе край река Родан: III. 47.

Ардюс – пълководец при Антиох III: V. 53,60.

Аревс – XXII. 11, 12; XXIII. 4.

Аредам – XVIII. 21.

Арексидам – XI. 18.

Арес – клетва в бог А.: III. 25; VII. 9; XII. 25.

Аретий – град в Тирения, (лат.) Арециум: II. 16,19; III. 77,80.

Аретуза – XII. 4.

Ареус – XXII. 1.

Ариарат – XXI. 40, 44; XXIV. 1, 14, 15; XXV. 2; XXXI. 3, 7, 16; XXXII. 1, 10, 11, 12; XXXIII. 6, 12.

Ариан – (или Риан), приятел на Болид, участник в заговора срещу Ахей: VIII. 16-20.

Ариарат 1. – А. IV, цар на Кападокия: III. 3; IV. 2.

Ариарат 2. – А. V, син на А. IV, цар на Кападокия, съюзник на Рим: III. 5.

Арибаз – управител на Сарди: VII. 17,18; VIII. 21.

Аридик – посланик на Родос във Византион: IV. 51.

Арий – X. 49.

Аримин – град в Италия: II. 21,23; III. 61,68,75,77,86,88.

Арисба – град в района на Абидос, завладян от егосагите и освободен от Прузий: V. 111.

Аристарх – XXI. 6.

Аристен – XVIII. 1, 7, 13; XXII. 7, 9, 10; XXIV. 11, 12, 13.

Аристид – атински политик: IX. 23; XXVIII. 20; XXXI. 22; XXXIX. 2.

Аристогейтон – благородник от Елея: V. 94.

Аристодам – XXX. 13.

Аристодем – X. 22.

Аристократ – XXXIII. 4.

Аристократическо-а – а. управлене; власт: VI. 8,11,13,51.

Аристомах – тиранин на Аргос: II. 44,59; VII. 4.

Аристомен – цар на Месения: IV. 33; XV. 31; XVIII. 53, 54.

Аристоменова – А. война: IV. 33.

Аристон – етолийски стратег: IV. 5,9,17; XXIX. 25; XXVIII. 6, 16.

Аристоник – XXII. 17, 22; XXVII. 9.

Аристотел – А. от Аргос, предал града на ахеите: II. 53.

Аристотел – XII. 7.

Аристотелово – XII. 9.

Аристофант – акарнански стратег: V. 6.

Аркад – мит. герой, епоним на Аркадия: IV. 77.

Аркади – жителите на Аркадия: IV. 17,20,21,32,33,53,70.

Аркадия – област в Елада: II. 54,56,62; IV. 20,21,33,70,71,74,77; X. 22; XII. 4; XVI. 12, 17; XVIII. 14; XXXVIII. 14.

Аркадска – а. приказка: VII. 12.

Аркадски – а. градове: IV. 21.

Аркадци – XVIII. 14.

Аркезилай – XXIX. 25; XXVIII. 6.

Арменос – XXI. 3.

Армосата – град в Армения: VIII. 23.

Арсак – X. 28, 29.

Арсиное 2 – А. III, дъщеря на Беренике, сестра и съпруга на Птолемей IV: V. 83.

Арсиноя – XV. 25, 26, 33; XVIII. 10; XXX. 11.

Артабa,-и – персийска мярка за обем, малко по-голяма от медимна: V. 89.

Артабазан – цар на т.н. Сатрапии: V. 55,57.

Артаксиас – XXV. 2; XXXI. 16.

Артемида – храм на А.: IV. 18,25; VIII. 37; IX. 34; XVI. 12, 31; XXXI. 9; XXXII. 15.

Артемидор – сиракузки стратег при Хиерон: I. 8; XXXIV. 12, 13.

Артемизион – храм на Артемида: IV. 73.

Архедам – XX. 9; XXVIII. 4.

Архедик – XII. 13.

Архиас – XXXIII. 5.

Архидам 1. – А. V, син на Евдамид, спартански цар: IV. 35; V. 37; VIII. 35.

Архидам 2. – етолиец, син на Панталеонт, завзел Егира с предателство: IV. 57,58.

Архикрат – XXXVIII. 17.

Архимед – сиракузки учен и изобретател: VIII. 3,5,7.

Архип – XXXVIII. 18.

Архон – XXII. 10, 19; XXIX. 23, 25; XXVII. 2; XXVIII. 3, 6, 7, 12.

Архонт – водач, управител: III. 86,88,90,92,94.

Архонти – управители: I. 9; IV. 26,27,72; V. 1,27; VI. 7,21; X. 42; XII. 11, 16; XVI. 25; XX. 6, 7; XXI. 6, 32; XXII. 8, 10, 12; XXIII. 5; XXIX. 24, 25; XXVII. 1, 4; XXXV. 4.

Асклепий – X. 10; XXXII. 15.

Асклепион – храм на Асклепий при Акрагант: I. 18.

Асклепион – XXI. 27.

Аскондас – XX. 5.

Аспарагус – XXXIV. 8.

Аспазиан – А. от Мидия военачалник при Антиох: V. 79.

Аспазий – А., благородник от Елея: V. 94.

Аспенд – град в Памфилия: V. 64,65,73,87.

Аспендии – жителите на Аспенд: V. 73.

Аспис – град в Либия: I. 29,34,36.

Асти – XIII. 9.

Астиада – XVI. 12.

Астимед – XXVII. 7; XXX. 4, 5, 21, 30, 31.

Астюмед – XXXIII. 15.

Атабирий – епитет на Зевс, с храмове в Родос и Акрагант: IX. 27.

Атабирион – град в Галилея, завзет от Антиох III: V. 70.

Атал 1. – А. I, цар на Пергам, баща на Евмен и Атал II.: III. 3; IV. 48,49,65; V. 77,78,105,107,111; IX. 30.

Атал 2. – А. II, син на А. I и Аполонида, цар на Пергам: III. 5.

Атамани – племе в Епир: IV. 16.

Атенеон – храм на Атина, в земята на Мегалополис: II. 46; IV. 37,60,81.

Атика – областта на град Атина: V. 29.

Атилий 1. – Авъл А. Калатин, римски консул с Г. Солпикий в 258г.: I. 24,25,38.

Атилий 2. – Марк А. Регул, римски консул с Л. Манлий в 256г.: I. 26.

Атилий 3. – Гай А. Регул, римски консул в 257г.: I. 39.

Атилий 4. – Гай А. Регул, римски консул с Л. Емилий в 225г.: II. 23,27.

Атина – град: II. 12; V. 27; VI. 43; II. 32; IV. 22,25,35,49,78; IX. 27.

Атинска – а. държава: VI. 44.

Атински – а. стратези: V. 27; VI. 44; IX. 19.

Атинтани – жителите на Атинтания: II. 11.

Атинтания – град в Епир: II. 5; VII. 9.

Атиняни – жителите на Атина: V. 10,106; VI. 44; IX. 8,23,28,29,34.

Атал – X. 42; XI. 7; XVI. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 24, 25, 27, 28, 30, 34, 40; XVIII. 1, 2, 6, 8, 10, 16, 17, 41; XXI. 24, 33, 39, 40, 45; XXII. 8, 20; XXIII. 11; XXIV. 5, 14; XXVII. 18; XXVIII. 7, 12; XXX. 1, 2, 3; XXXI. 1; XXXII. 1, 12, 15, 16; XXXIII. 6, 7, 12, 13, 18; XXXVI. 14.

Атамани – XVIII. 36; XX. 10; XXI. 25, 29; XXII. 6; XXIII. 1.

Атамания – XXI. 31.

Атенагор – XVIII. 22.

Атенеий – XXX. 22.

Атеней – XXIII. 1; XXVI. 1; XXX. 25; XXXII. 11, 16; XXXIII. 1, 13, 19; XXXIV. 8, 9, 11.

Атид – XXI. 37.

Атика – XVI. 27.

Атина – XVI. 25; XXVI. 1; XXVIII. 19, 20; XXX. 20; XXXI. 22; XXXII. 7; XXXIII. 2; XXXVI. 9; XXXVIII. 13.

Атинис – XXII. 17.

Атински – XVI. 26; XXI. 29.

Атинско – XVI. 25, 26.

Атиняни – XVI. 34; XVIII. 10; XXI. 4; XXII. 16; XXX. 19, 20.

Атирн – река в Самнитида: III. 92.

Атическа – а. земя (Атика): II. 62.

Атически – а. медимн: VI. 39.

Атическо – XXI. 32, 42.

Атлантическо – XXXIV. 15.

Атлас – XXXIV. 15.

Атрей – XXXIV. 2.

Ауфид – река в Италия, пресичаща Апенините: III. 110; IV. 1.

Африка – XXXIV. 6, 15, 16.

Африкански – XXXV. 4.

Афродита – храм на А., на Ерикс: I. 55; II. 7; III. 97.

Афродита – XVIII. 2, 6.

Афтер – XXXI. 21.

Ахеец – а. Ксенетас; Фоксид: V. 45,65.

Ахеецът – а. Алексон: I. 43.

Ахеи – членове на Ахейския съюз: passim.

Ахей 2. – династ в Азия, женен за Лаодике, дъщерята на Митридат IV: IV. 2,48-51.

Ахей V. 40-42,57,61,66,67,72,74-78,87,107,111; VII. 15,17; VIII. 15-21,36.

Ахей – XXXIX. 3.

Ахейска – XI. 11; XVIII. 13.

Ахейски (съюз) – passim.

Ахелой – река между Акарнания и Етолия: IV. 63; V. 5-7,13.

Ахера – град на инсобрите, между Падос и Апенините: II. 34.

Ахея – passim.

Ахил – XXXIV. 1.

Ацилий – XXXIII. 2.

Ахрадине – участък в Сиракуза: VIII. 3,4.

Б

Бабирт – нечистоплътен месенец: IV. 4.

Бабрантион – XVI. 40.

Байкюла – X. 38; XI. 20.

Байтиос – XIX. 1.

Бактра – XXIX. 12.

Бактрийска – X. 49.

Бактрийци – X. 49.

Бактрия – X. 48, 49; XI. 39.

Балакрос – XXIX. 4; XXVII. 8.

Балас – XXXIII. 18.

Балеарски – Б. о-ви в зап. Средиземно море, подчинени на Картаген: I. 67.

Балиари – населението на Б. о-ви, наемници в картагенската войска: III. 33,113; XV. 11.

Бантия – град в Илирия в района на Калойкини, завзет от Филип V: V. 108.

Баратра – „Пропастите”, област в Египет: V. 80.

Баргилиети – XVI. 12.

Баргилиетийски – XVI. 12.

Баргузии – племе в Иберия: III. 35.

Баргюлии – XVIII. 8.

Баргюлия – XVIII. 48, 50.

Баргюлион – XVI. 24; XVIII. 2.

Баргюлия – XVIII. 44.

Бардюлис – XXXVIII. 6.

Барка – прозвище на Хамилкар, картагенски пълководец и баща на Ханибал 5.: I. 56,60,62,64,66,68,74,75,78,82,86-88; III. 9; XI. 2.

Барке – град в Киренайка (сев. Африка): V. 65.

Бармокар – картагенец, пратеник на Ханибал 5. при Филип V: VII. 9.

Батак – XXI. 37.

Бебий – XV. 1, 4; XXII. 6.

Белминатида – област в Аркадия, чиито укрепления са завзети от Антигон II и предадени на Мегалополис: II. 54.

Бенакос – XXXIV. 10.

Беотийски – XX. 6; XXVII. 2.

Беотарх – XVIII. 43.

Беоти – гражданите на Беотия: II. 49,65; IV. 9,15,25; VII. 11; IX. 38; XI. 5; XIII. 8; XVIII. 11, 14, 43; XX. 2, 4, 5, 6, 7; XXII. 4; XXIV. 10; XXXVIII. 3.

Беотиец – гражданин на Беотия: V. 63,65; XXVII. 9.

Беотийска – XX. 6.

Беотийски – XX. 7; XXIII. 16; XXVII. 1, 2.

Беотийско – XVIII. 43; XXII. 4.

Беотия – град в Елада: IV. 67; X. 42; XIII. 8; XVIII. 1; XX. 2, 4, 5; XXII. 4, 18; XXVII. 1, 2, 5; XXX. 13, 20, 22; XXXII. 5.

Берга – XXXIV. 5, 6.

Беренике 1. – дъщеря на Птолемей II и съпруга на Антиох II: V. 58.

Беренике 2. – дъщеря на Магас, съпруга на Птолемей III и майка на Магас, Птолемей IV и Арсиноя: V. 36.

Береника – XV. 25.

Берит – град във Финикия, завзет от Антиох III: V. 61,68.

Бероя – XXVII. 8; XXVIII. 8.

Бетика – XXXIV. 15.

Бетис – XXXIV. 9.

Беси – XXIII. 8.

Бизантион – XI. 4; XVI. 2; XXI. 13; XXXIII. 12; XXXIV. 12.

Билий – Гай Б. (Дуилий), римски пълководец: I. 22,23.

Бионид – лаконски благородник, убит от етолийски заговорници: IV. 22.

Бипос – XXIII. 18; XXIV. 1, 2.

Битон – XXII. 20.

Богинята Рома – XXX. 5.

Боденк – местното име на река Падос: II. 16.

Бодмилк – картагенски цар, баща на Ханон 4.: III. 42.

Бои – племе в Цизалпинска Галатида: II. 17,20-24,27,30,31; III. 40,56,67.

Болакс – град в Трифилия, предал се на Филип V: IV. 80.

Болид – критянин, изпратен от Сосибий в Сарди да освободи Ахей, когото предава на Антиох III: VIII. 15-20.

Бомилкар – картагенски наварх: IX. 9.

Боодес – картагенски сенатор: I. 21.

Бореят – борей, сев. вятър: IV. 44.

Боспор – Кимерийски Б.: IV. 39; IV. 39; XXXIV. 7, 15.

Бостар – картагенски пълководец: I. 30,79.

Бостор – картагенски пълководец: III. 98,99.

Ботия – област в Македония: V. 97.

Ботрис – град във Финикия, завзет от Антиох III: V. 68.

Брахюл – XVIII. 1, 43; XX. 5, 7.

Брахюлев – XX. 5.

Брен – вожд на галатите, разбити при Делфи и оттеглили се в Тракия: IV. 46; IX. 30,35.

Брентезини – X. 1.

Брентезион – (Брундизий), град в Калабрия: II. 11; III. 69; XXXII. 5.

Брети – X. 1.

Бретиана – област в Италия: IX. 7,25,27.

Бретианска – Б. земя, = Бретиана: I. 56.

Бретион – XXXVI. 5.

Бретия – XI. 6.

Британия – XXXIV. 5, 15.

Брундизий – XXI. 24; XXIX. 6; XXX. 19.

Брохи – „Примки”, укрепено място в Койле-Сирия: V. 46,61.

Брут – Лукий Юний Б. римски консул, вж. Юний: III. 22.

Бубастос – XV. 27.

Буле – XXIX. 11, 24; XXVII. 4; XXVIII. 3, 17.

Булевтерион – XI. 9.

Булевти – членове на Ахейското „буле” (сенат): II. 37.

Бура – град, член на Ахейския съюз: II. 41.

Бухетос – XXI. 26.

Бюзатис – (също: Бюзакида), област в Либия: III. 23.

Бюлазора – град в Пеония, завладян от Филип V: V. 97.

Бютак – Б. от Македония пълкводец при Антиох III: V. 79,82.

В

Вавилон – град В. в Междуречието: V. 51.

Вавилония – територията на Вавилон: V. 48,52; IX. 43.

Вадмон – езеро в Тирения: II. 20.

Ваккеи – племе в Иберия: III. 5,14.

Валерий – Марк В. Левин, римски стратег: VIII. 1.

Валерий 1. – Маний В. Максимус, римски консул в 263г.: I. 16,17.

Валерий 2. – Лукий В. Флак, римски консул в 261г.: I. 20.

Валерий 3. – Марк В. Левин, римски наварх, сключил договор с етолийците: VIII. 1; IX. 27.

Валерий – XXI. 31.

Велика равнина – XIV. 7.

Велити – род въоръжение в римската пехота: VI. 21.

Веневентана – полето на Беневентум в Италия: III. 90.

Венети – племе в Цизалпинска Галатида: II. 17,18,23,24.

Венузия – град в Апулия в Италия: III. 116.

Вербанос – XXXIV. 10.

Вестини – племе в Италия, съюзници на Рим: II. 24.

Византион – град В.: III. 2; IV. 37,39,42-44,46,47,49,52,53; V. 63,100.

Византиони – гражданите на Византион: IV. 38,47-52; VIII. 22.

Вилий – XVIII. 48, 50.

Витини – тракийско племе в Мала Азия: IV. 50,52; VIII. 22.

Витиния – територията на витините: IV. 50,52; XXX. 30.

Волатерра – XXXIV. 11.

Вулзон – XXI. 34.

Г

Габиний – XXXVIII. 12.

Гадара – град в Галатида, завзет от Антиох III: V. 71; XVI. 39.

Гадейра – XXXIV. 5, 7.

Гадейри – XXXIV. 9.

Гадис – XXXIV. 15.

Газа – XVI. 18; XXIX. 12.

Газаи – XVI. 22.

Гай – Г. Билий вж. Билий: I. 22,23; I. 24; I. 25,39; II. 23,27; I. 39; I. 39; I. 59; III. 40; II. 8; II. 21,32; III. 75,77; III. 86; III. 106,110,112-114,116,117; V. 108; VIII. 25,27,29.

Гай – X. 3, 9, 12, 18, 19, 37; XI. 32, 33; XIV. 4; XV. 9; XXI. 11, 29, 31, 45; XXIX. 2, 27; XXVII. 7; XXVIII. 3, 16, 17; XXX. 13, 16; XXXI. 1, 6, 20; XXXII. 9, 13, 14, 16; XXXIII. 1, 2, 7; XXXVIII. 12.

Гал – XXXI. 6.

Галат – Автарит вж. Автарит: I. 77,79,80; V. 79; VIII. 22.

Галати – = гали; келти: I. 6; II. 7,15,19-23,30,32-35,65; III. 3,16,40,50,54,67; IV. 38,45,46,48; V. 17,53,65,78,82,111; VIII. 22; IX. 34,35.

Галатида – област в Палестина: V. 71.

Галатия – земята на галатите: II. 19,22,24; III. 40,44,59,87,106,118; XVIII. 12; XXIV. 14, 15; XXV. 2; XXX. 30.

Галат – XXI. 37; XXII. 21.

Галати – X. 39; XI. 1; XII. 4; XVIII. 37, 41; XXI. 33, 38, 39, 45; XXII. 21; XXIX. 9, 22; XXV. 2, 6; XXX. 1, 3, 19, 28, 30; XXXI. 1, 8; XXXII. 1.

Галатска – г. помощ: II. 5; III. 3,65,86,114; XXX. 1.

Галатски – г. войници: II. 5; II. 26; II. 30; IV. 52; V. 3; VIII. 22; XXI. 37, 40.

Галатско – г. племе: II. 19,21,33; II. 21; II. 23; III. 3,62; V. 77; XXX. 2.

Галеота – XXXIV. 2.

Галера – XXX. 9.

Галесос – река близо до Тарент: VIII. 33.

Гарда – XXXIV. 10.

Гарсиерид – пълководец при Ахей 2.: V. 57,72-74,76.

Гатал – XXV. 2.

Гезаторих – XXIV. 14.

Гези – XVIII. 18.

Гела – XII. 25.

Гелои – XII. 25.

Гелон – тиранин на Сиракуза: V. 88; VII. 7,8; XII. 25, 26.

Гелонови – XII. 26.

Геминус – XXXIV. 1.

Гентий – XXIX. 3, 4, 9, 11, 13; XXVIII. 8, 9; XXX. 22; XXXII. 9.

Гереи – XIII. 9.

Герра – укрепление в Койле-Сирия: V. 46,61.

Герузия – съвет на старейшини: I. 87; VI. 45; XV. 19; XXXVIII. 13.

Герунион – град в Апулия: III. 100-102,107; V. 108.

Герунт – град в Дасаретида, завзет от Филип V: V. 108; V. 108.

Гесати – галатско племе край р. Родан, „наемници”: II. 22,23,27,30,34.

Гескон – картагенски стратег на Лилибеон, баща на Хасдрубал: I. 66,68,70,79-81; IX. 11; X. 7, 38.

Гефрус – град в Палестина, завзет от Антиох III: V. 70.

Гилимас – XXXVI. 3.

Гимназион – игрище, гимнастическо училище: IV. 62; V. 88; XVI. 31; XXX. 26; XXXI. 6.

Гискон – XXXVI. 3.

Гитана – XXVII. 16.

Гитта – XVI. 40.

Главк – XXVIII. 5.

Главкид – XVI. 33.

Главкий – XXXI. 15.

Гладиаторски – XXX. 26.

Гладиаторско – XXXI. 28.

Глюмпи – укрепено място между Аргос и Лакония: IV. 36; V. 20.

Гней – Г. Корнелий, вж. Корнелий: I. 21,22,38; II. 34; III. 56,76; VIII. 1,35; I. 39; III. 75,77,86,88,95-97,106,107,114,116; II. 11,12; IX. 6; X. 7, 36; XVIII. 48; XXI. 24, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41; XXVIII. 3; XXX. 13; XXXI. 2, 10, 11, 17, 18, 19, 32; XXXII. 2, 3; XXXIII. 11; XXXVIII. 12, 13.

Годитански – XXXIV. 15.

Голосес – XXXVIII. 7.

Гонат – Антигон Г. вж. Антигон: II. 41,43,45; IX. 29; XX. 6.

Гонни – XVIII. 27.

Гономани – племе в Цизалпинска Галатида: II. 17,23,24,32.

Горгил – река в Лакония: II. 66.

Горгос – пратеник на Месена при Филип V: V. 5; VII. 10.

Гордиейон – XXI. 37.

Горза – град в Либия: I. 74.

Гортини – XXII. 15; XXVIII. 15; XXX. 23.

Гортюна V. 79.

Гортюна 1. – град в Аркадия: IV. 60.

Гортюна 2. – град на о-в Крит: IV. 53,55.

Гортюна – XVIII. 22; XXII. 15; XXXIII. 16.

Гортюнски – на град Гортюна: IV. 55.

Гракх – XXV. 1; XXX. 27; XXXI. 1, 15, 27, 32; XXXV. 2.

Гросфомахи – род въоръжение в римската пехота: VI. 21,24,33,35; XV. 9, 12.

Гросфос – вид копие: VI. 22.

Гулуса – XXXIV. 16.

Гюрид – лаконски благородник, убит от етолийски метежници: IV. 35.

Гютион – пристанището на Спарта: II. 69; V. 19.

Д

Даи – наемници във войската на Антиох III: V. 79.

Далмати – XXXII. 9, 13.

Далматинска – XII. 5.

Далмация – XXXII. 9, 13.

Дамазип – XXXI. 17.

Дамип – лаконец, съветник на Хиероним: VII. 4.

Дамиурзи – XXIII. 5.

Дамокрит – XVIII. 10; XXXVIII. 17.

Дамоксен – XVIII. 42.

Дамокъл – XIII. 5.

Дамон – XXIX. 10; XXVIII. 1.

Дамотелес – XXI. 25, 26, 29, 30.

Дамура – река във Финикия: V. 68.

Данай – XXXIV. 2.

Даная – XV. 27.

Даорси – XXXII. 9.

Даохос – XVIII. 14.

Дардани – племе в Илирия: II. 6; IV. 66; V. 97; XXV. 6; XXVIII. 8.

Дардания – (Дарданика), земята на Дарданите: V. 97.

Дарий 1. – Д. I, цар на Персия: IV. 43; V. 43; XII. 17, 19, 22; XVIII. 3.

Дасаретида – област в Илирия: V. 108.

Даулион – град във Фокида: IV. 25.

Дауни – X. 1.

Даунии – населението на Дауния: III. 88,91.

Дауния – една от трите части на Апулия: III. 88; V. 108; IX. 7.

Дафне – XXX. 25.

Дейгма – Д. на Родос: V. 88.

Дейнарх – XXIII. 16.

Дейнократ – XVI. 3; XXIII. 5.

Дейнон – XV. 26; XXIX. 11; XXVII. 7, 14; XXVIII. 2, 17; XXX. 6, 7, 8, 9.

Декадарси – десятници: VI. 25.

Деканея – XXIV. 6.

Декий – Д. от Кампания: I. 7.

Декера – XVI. 3, 7.

Декиети – XXXIII. 9, 10.

Декуриони – рим. длъжност: VI. 25.

Делос – XXV. 3; XXVI. 1; XXX. 20, 31; XXXII. 7.

Делосци – XXX. 20; XXXII. 7.

Делфи – град във Фокида, седалище на Аполоновия оракул; галатите разбити при Д.: I. 6; II. 20,35; IV. 46; IX. 33,35; XXII. 18; XXV. 3; XXXIX. 6.

Демарат – XXVIII. 19, 20.

Демарх,-си – (рим.) трибуни: III. 87; VI. 12,16; XXX. 4.

Деметра – XV. 27.

Деметриада – град в Тесалия: III. 6; V. 29,99; X. 42; XVIII. 1, 11, 45; XXIX. 6.

Деметрий 1. – Д. I, бащата на Антигон Гонат: I. 63.

Деметрий 2. – Д. II, син на Антигон Гонат и баща на Филип V: I. 3; II. 2,41,44,46,49,60,70; IV. 2.

Деметрий 4. – Д. Сотер, син на Селевк: III. 4.

Деметрий 5. – Д. Фароски: II. 10,11,65,66; III. 16,18,19; IV. 16,19,25,37,66; V. 12,63,101,102,105,108; VII. 9,12; IX. 23,29,34.

Деметрий – X. 24; XI. 39; XII. 13; XVIII. 39; XX. 5; XXII. 3, 14, 18; XXIII. 1, 2, 3, 7; XXIX. 21; XXX. 9; XXXI. 2, 11, 12, 13, 14, 15, 32; XXXII. 2, 3, 10, 13; XXXIII. 5, 12, 18, 19; XXXIX. 8; XXXVI. 2, 17.

Демодок – ахейски хипарх: V. 95; X. 45.

Демократическа, -и VI. 11,14,46.

Демостен – XII. 12, 13; XVIII. 1, 8, 14, 15, 34.

Демохар – XII. 13, 14, 15, 23.

Дентелети – XXIII. 8.

Диадох, -и – „наследник” – наследниците на царството на Александър Велики: IX. 9,34.

Диакторий – XXIII. 18.

Диатонион – XXII. 15.

Дигери – XIII. 9.

Дидаскалонд – XVI. 37.

Дидимски – Д. стени, укрепление в малоазийска Мизия: V. 77.

Дией – XXXIX. 4; XXXVIII. 10, 14, 15, 16, 17, 18.

Диететика – XII. 25.

Дикеарх – XVIII. 10, 54; XX. 10; XXI. 31; XXXIV. 5, 6, 9.

Дикеархити – гражданите на Дикеархия, град в Кампания: III. 91.

Дикетас – XXVII. 1, 2.

Димале – град в Илирия: III. 18; VII. 9.

Династ,-и – владетел: IV. 2,45,48; IX. 23; XI. 31; XXX. 19; XXXIII. 6; XXXIV. 16.

Династи – X. 18, 34, 35; XVIII. 13, 15; XXI. 11, 21, 34; XXII. 17; XXV. 2; XXVII. 7; XXX. 5; XXXII. 8.

Диоген 1. – управител на Сузиана: V. 46,48,54.

Диоген – X. 29, 30; XXVIII. 5; XXXII. 10; XXXIII. 2.

Диогнет – наварх на Понтийска Кападокия при Антиох III: V. 43,59,60,62,68-70.

Диодор – XXXI. 12.

Диоклет 1. – благородник от Диме: V. 17.

Диоклет 2. – управител на Парапотамия при Антиох III: V. 69.

Диокъл – XXIX. 10.

Диомедонт – началник на охраната на Селевкия: V. 48; XXX. 7.

Дион – град в Македония: IV. 62; V. 9,11; IX. 35; XXIX. 4.

Дионис – XVI. 21; XXXIX. 2.

Дионисиев – XV. 30.

Дионисиеви – Д. празници: IV. 20.

Дионисий 1. – Д. I, тиран на Сиракуза: I. 6; II. 38.

Дионисий 3. – Д. Тракиеца, водач на наемници траки и галати при Птолемей IV: V. 65.

Дионисий 4. – пълководец при Антиох III: VII. 16-18.

Дионисий – XII. 4, 24; XV. 35; XXX. 25.

Дионисодор – XVI. 3, 6, 8; XVIII. 1, 2; XXIX. 23.

Диорикт – канал при Левкада: V. 5.

Диоскури – Кастор и Полидевк, синове на Зевс: IV. 67.

Диоскурион – храм на Диоскурите: IV. 67,73; V. 60.

Диофан – XXI. 9; XXII. 10; XXIII. 17; XXIX. 23; XXVII. 7, 14.

Диоптра – X. 46.

Дипюлон – XVI. 25.

Додона – град в Епир със светилище на Зевс: IV. 67; V. 9,11; IX. 35.

Дозон – Антигон Д., вж. Антигон: II. .

Долен Египет – XXXIV. 15.

Долихе – XXVIII. 13.

Долопи – XVIII. 47.

Долопия – XXI. 31; XXII. 18.

Домеций – XXI. 32; XXX. 13.

Доримах – етолийски стратег: IV. 3-6,9,10,14,16,17,19,57,58,67,77; V. 1,3,5,6,11,17; IX. 42; XIII. 1; XVIII. 54.

Доримен – етолиец, защищавал град Берит срещу Антиох III: V. 61.

Дрангене – XI. 39.

Драхма,-и – сребърна монета: IV. 56; VI. 19,39; IX. 11а; XXI. 42; XXX. 25, 31; XXXI. 25; XXXIV. 8.

Дрепана – град в Сицилия: I. 41,46,49,55,56,58,59,61.

Дрюмуса – XXI. 45.

Дунакс – XXXIV. 10.

Дура 1. – град в Месопотамия, докъдето стига властта на Молон: V. 48.

Дура 2. – град в Аситирия, окупиран от Молон и освободен от Антиох III: V. 52,66.

Дюме – град в Ахея, член на Ахейския съюз: II. 40,41,51; IV. 59,60,66,83,86; V. 17; V. 3,30,91,95.

Дюмеи – гражданите на Дюме: IV. 60.

Published in: on 15. 11. 2008 at 12:31 pm  Коментарите са изключени за Полибий, Всеобща история – азбучен показалец (А-Д)  
%d блогъра харесват това: