Полибий, Всеобща история – азбучен показалец (E-K)

Е

Еак – синовете на Еак (Еакидите), митичен цар на о-в Егина: V. 2.

Евагор – XII. 25; XXXVIII. 13.

Еванорид – елейски благородник: V. 94.

Евант – планина в Пелопонес: II. 65,66; V. 24.

Евбеи – XI. 5; XVIII. 46; XXXVIII. 3.

Евбейски – е. талант (мярка за тегло): I. 62.

Евбейска Халкида – XX. 8.

Евбейски – XV. 18; XXI. 17, 30, 32.

Евбея – остров срещу брега на Атика и Беотия: II. 52; IV. 67; X. 41; XVIII. 11.

Евбулид – XXI. 42.

Евдам – XXI. 10.

Евдамид – баща на Агесилай, спартански цар: IV. 35.

Евергет – Птолемей Е. вж. Птолемей VII: II. 71; V. 35,58; X. 49; XXVIII. 19, 20.

Евдокс – XXXIV. 1.

Евергет – XXXIV. 14.

Евкампид – XVIII. 14.

Евклид – брат на Клеомен, спартански цар: II. 65,67,68.

Евксин – X. 27.

Евксински – Е. Понт: V. 43,44; XXXIV. 7.

Евлай – XXVIII. 20, 21.

Евмен 1. – Евмен II, най-големият син на Атал I и Аполонида, цар на Пергам (197-159): III. 3.

Евмен – XXI. 3, 8, 10, 16, 17, 18, 22, 24, 41, 42, 45; XXII. 1, 6, 7, 8, 11, 13, 18, 20; XXIII. 1, 3, 9, 11; XXIV. 1, 5, 14, 15; XXIX. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 23; XXV. 2; XXVII. 6, 7, 18; XXVIII. 7, 12, 15; XXX. 1, 18, 19, 30; XXXI. 1, 6, 31; XXXII. 1, 8, 12; XXXIII. 18; XXXVIII. 14.

Евменови – XXVII. 7.

Евменов – XVIII. 53.

Евпатор – XXXI. 7.

Евполем – XVIII. 21; XXVIII. 4.

Еврей – XXX. 30, 32.

Евриклид – управител на Атина: V. 106.

Еврилеон – X. 21.

Еврилох 1. – Е. от Магнет, пълководец при Деметрий II, Антигон II и Птолемей IV: V. 63,65.

Еврилох 2. – Е. от Крит, пълководец при Антиох III: V. 79.

Евримедон – XII. 25.

Еврип – пролив при Евбея: V. 29,101,109.

Еврипид – гръцки трагик: I. 35; V. 106; IV. 19; IV. 59,60-72,83; V. 94,95; XII. 25.

Евромеи – XVIII. 2.

Евромос, -н – XVIII. 44; XXX. 5.

Европ – град в Парапотамия: V. 48.

Европа – континент: passim.

Еврот – река в Пелопонес, край Спарта: V. 21-23; VIII. 33; IX. 8; XVI. 16.

Евтидем – X. 49; XI. 39.

Евфан – XX. 3.

Евхемер – XXXIV. 5.

Егейра – град на Коринтския провлак в Пелопонес: IV. 57; XXIX. 25; XXXIII. 1.

Егейрати – гражданите на Егейра: IV. 58.

Егеста – град в Сицилия: I. 24.

Егея – Егейско море: III. 2; IV. 57; XVI. 34.

Еги – XXXIII. 13.

Егиада – територията на Егион: V. 94.

Егида – XII. 12.

Егии – гражданите на Егион: V. 77.

Егина – о-в Е.: IX. 42.

Егинет – XXII. 8.

Егинети – XI. 5; XXII. 8.

Егинци – населението на Егина: IX. 42.

Егион – град в Ахея, член на Ахейския съюз: II. 41,54,55; IV. 7,26,57,82; V. 1,17,30,101,102; XVIII. 10, 42; XXVIII. 19; XXXIII. 1; XXXVIII. 10, 13.

Египет – XIV. 11; XV. 25, 26; XXII. 17, 22; XXIX. 23, 24, 27; XXVIII. 20; XXIX. 24; XXXI. 2, 10; XXXIV. 14; XXXVIII. 6.

Егира – град в Ахея, член на Ахейския съюз: II. 41.

Егис – град в Аркадия: II. 54.

Егитна – XXXIII. 10.

Егнациев път – XXXIV. 12.

Егос – Е. потами: I. 6.

Егосаги – галатско племе: V. 77,78.

Егуса – о-в пред Лилибеон: I. 60.

Едекон – X. 34, 35, 40.

Едеса – град в Македония, на Егнациевия път: V. 97; XXXIV. 12.

Едетани – X. 34.

Едил – XXVI. 1.

Екбатана – X. 27.

Екдем – X. 22.

Еклипса – XXIX. 16.

Еклипсис – лунен е.: IX. 19.

Екном – планина в Сицилия: I. 25.

Екстраординарии – „извънредни” – елитни части в римската войска: VI. 26.

Елада – антична Гърция: passim.

Елаос – укрепление в Калидония: IV. 65.

Елатея – град във Фокида: V. 27; XVIII. 43, 45; XXVII. 18.

Елеати – гражданите на (В)елия, град в Лукания: I. 20.

Елевтерни – град на о-в Крит: IV. 53,55.

Елеи – населението на Елида: IV. 5,9,19,36,59,67,69-71,73,74,77,78,80,83,84,86; V. 2,3,17,91,94,95; IX. 30; XVI. 13; XX. 3; XXXVIII. 16.

Елейски – е. наемници: IV. 71,77; IV. 73; IV. 84.

Елепор – река във „Велика Гърция” – в Сицилия: I. 6.

Елея – XVIII. 42; XX. 3; XXI. 10; XXII. 3, 7; XXXII. 15.

Елида – област в Пелопонес: II. 5; IV. 9,59,64,73,75,77,80,82-84,86; V. 3,30,92,95,102.

Елимаида – XXXI. 9.

Елини – населението на Елада: passim.

Елпей – XXIX. 4.

Елюмеи – племе в Азия, населяващо областта Елюмаида, със светилище на Артемида: V. 44.

Ематия – XXIII. 10.

Емилиан – XXXIV. 15, 16.

Емилий 1. – Марк Е. Павел, римски консул със Сервий Фулвий Нобилиор в 255г.: I. 36,37.

Емилий 2. – Марк Е. Лепид, римски консул в 232г.: II. .

Емилий 3. – Лукий Е. Папус, римски консул в 225г.: II. 23,26-31.

Емилий 4. – Лукий Е. Павел, римски консул в 219г.: III. 16,18,19,106-108,114,116; IV. 37,66; V. 108.

Емилий – XVI. 34; XVIII. 35; XXIX. 1, 7, 14, 15, 17, 18, 20; XXVIII. 1; XXX. 9, 10, 14, 15, 25; XXXI. 22, 23, 25, 26, 28, 29; XXXII. 5, 6.

Емилия – XXXI. 26.

Емпорион – тържище: I. 82; III. 39,76.

Емпория – XXXI. 21.

Ена – град в Сицилия: I. 24.

Енанта – XV. 25.

Еней – X. 44.

Енера – XVI. 7.

Енипей – река в Тесалия: V. 99.

Енкомион – X. 21.

Енос – град в Тракия: V. 34; X. 42; XXII. 6, 11; XXX. 3.

Енунт – река в Пелопонес: II. 65,66.

Енхелане – град край ез. Лихнида в Илирия: V. 108.

Енюалион – божество на войната; епитет на Арес и Енио (рим. Белона), божества на войната: III. 25.

Еол – XXXIV. 2, 11.

Еолида – област в Елада: V. 77; XXI. 13, 14.

Еордея – XVIII. 23; XXXIV. 12.

Епайнет – XXIII. 16.

Епаминонд – тивански политик и пълководец от IVв. пр. Хр.: IV. 32,33; VI. 43; VIII. 35; IX. 8; XII. 25; XXXI. 22.

Еперат – Е. от Фари, стратег на А. съюз: IV. 82; V. 1,5,30,91.

Епетион – XXXII. 9.

Епиген – един от приближените на Антиох III: V. 41,42,49-51.

Епидавър – град в Арголида, завзет от Клеомен III: II. 52; XXX. 10.

Епидамн – град в Илирия: II. 9-11; VII. 9; XXXIV. 7, 12.

Епидамнити – гражданите на Епидамн: II. 9,11.

Епикид – брат на Хипократ от Сиракуза: VII. 2; VIII. 3,37.

Епиман – XXVI. 1.

Епимелет – X. 17.

Епиполи – част от Сиракуза: VIII. 37.

Епир – област в Гърция: II. 5,6,8; IV. 6,15,30,57,61,63,66,67; V. 3-5,96; IX. 34; X. 41; XVIII. 1, 3, 23; XX. 3; XXI. 26; XXII. 14; XXVII. 15, 16; XXVIII. 13; XXX. 13; XXXII. 5, 6, 14.

Епирот, -и – населението на Епир: II. 5,6,7,65; IV. 5,9,16,25,30,36,61-63,67; V. 3,6; VII. 11; VIII. 24; IX. 38,40; XI. 5; XII. 25;XVI. 27; XX. 3, 10; XXI. 26; XXIII. 1; XXIV. 10; XXVIII. 8; XXX. 12.

Епирска – е. войска: IV. 61.

Епирски – е. градове: II. 8; XXVII. 15.

Епирско – е. невежество и честолюбие: IV. 63.

Епистрат – ахейски хипарх: IV. 11.

Епиталион – град в Трифилия, предал се на Филип V: IV. 80.

Епитафия – надгробен надпис: VIII. 10.

Епифан – Антиох Е., вж. Антиох IV: III. 3; XXII. 3; XXVI. 1.

Епихар – XXX. 9.

Епихарм – XVIII. 40.

Епозогнат – XXI. 37.

Епоними – XVI. 25.

Ератостен – XXXIV. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15.

Ератостеново – XXXIV. 7.

Еретрия – XVIII. 20, 45, 47.

Ерибианос – възв. до Кампания: III. 92.

Еридан – поетическото име на река Падос: II. 16.

Ерикина – епитет на Афродита с храм край град Ерикс: I. 55; II. 7.

Ерикс – град и планина в Сицилия: I. 55,56,58,59,60,66,77; II. 7.

Еримант – река в района на Кафия: IV. 70,71.

Еринии – XXIII. 10.

Еритрейско – Е. море: V. 46,48,54; IX. 43; XIII. 9.

Еритрея – XVI. 6; XXI. 45.

Ерюмант – XI. 39.

Есхрион – XXVIII. 5.

Етенеи – племе, населяващо планинска Пизидия, съюзници на Гарсиерид: V. 73.

Етиопия – XXXIV. 16.

Етна – планина в Сицилия: I. 55.

Етоли – населението на Етолия; членовете на Етолийския съюз: I. 3; II. 2-4,6,9,12,37,43-47,49,50,52,57,58; III. 2,3,6,7,11; IV. passim; V. passim; VII. 11; IX. 30-32,34-40,42.

Етолиец IV. ; V. ; VII. 16; IX. 28; X. 29; XV. 25; XIII. 1; XVIII. 36, 38; XXI. 17; XXXII. 4.

Етолийска IV. ; V. ; VII. 12; XVIII. 22.

Етолийски II. 4; IV. ; V. ; VII. 12; IX. 29; IX. 32; XV. 23; XVI. 18, 19; XVIII. 3, 4, 19 54; XX. 9, 11; XXI. 2, 5, 28, 26, 32; XXVIII. 4.

Етолия – област в Елада: IV. passim; V. passim; VII. 12; X. 42; XI. 4; XVIII. 2, 4, 40; XX. 9; XXI. 25, 26, 30, 31; XXVIII. 3, 4; XXX. 11, 13; XXXII. 4, 5.

Етрурия – XXXIV. 11.

Ефес – град в Йония: V. 35; VIII. 15,16; XVIII. 41; XX. 8, 11; XXI. 11, 17, 25, 40, 41, 45; XXXIII. 18.

Ефор – гр. историк: IV. 20; V. 33; VI. 45,46; IX. 1.

Ефори – управници в Спарта: IV. 4,22,23,31,34,35,36,81; V. 29,91; XII. 4, 11, 22, 23, 25, 27, 28; XXIII. 11; XXXIV. 1.

Ефрат – река в Месопотамия: V. 51; VIII. 23; IX. 43; XXXIV. 13.

Ехедем – XXI. 4, 5.

Ехекрат – тесалиец, пълководец при Птолемей IV: V. 63,65,82,85; XII. 10.

Ехетла – град в Сицилия, на границата между картагенските и сиракузките владения: I. 15.

Ехин – град в Етолия: IX. 41,42; XVIII. 3, 38.

Ехинци – гражданите на Ехин: IX. 42.

З

Забдибел – арабски вожд във войската на Антиох III: V. 79.

Загрос – планина в Медия: V. 44,54,55.

Закант – (рим. Сагунт), град в Иберия: III. 6,8,14-17,20,29,30,61,97,99; IV. 28,37,66; XV. 17.

Закантии – гражданите на Закант: III. 8,15,20.

Закинт – остров: V. 4,102.

Залевк – XII. 16.

Зама – XV. 5.

Заракс – град в Арголида: IV. 36.

Зарзас – либийски вожд, един от 12-те наемнически водачи в метежа срещу Картаген: I. 84,85.

Зевксид – пълководец при Антиох III: V. 45-48,51-54,60; XVI. 1; XXI. 16, 17.

Зевксип – XVIII. 43; XXII. 4.

Зевс – (рим. Юпитер), върховен олимпийски бог: II. 39; III. 11,22,25,26; IV. 33; V. 76; VI. 13,16; VII. 9,12; IX. 27; XI. 28; XII. 25; XVI. 12; XVIII. 15; XXI. 21; XXII. 4; XXVI. 1; XXVIII. 14; XXX. 10.

Зелис – З. от Гортюна, пълководец при Антиох III: V. 79.

Зенон – XVI. 14, 15, 16, 17, 20.

Зоип – съветник на Хиероним: VII. 2.

И

Иасийски – XVI. 12.

Иасион – XVI. 12; XVIII. 2, 8.

Ибер – (рим. Ебро), река в Иберия: II. 13; III. 6,14,15,27,29,30,35,39,40,76,95,97; IV. 28; V. 1; X. 7, 35; XI. 32.

Ибери – населението на Иберия: I. 17,67; II. 1; III. 2,33,39,56,72,74,79, 83,84,93,94,98,99,113-115,117.

Ибериец III. 76,98; XI. 31.

Иберийска – и. конница: III. 113; VI. 23; XI. 31, 33; XII. 5.

Иберийски – и. войници; конници: III. 35,113,115; III. 76; III. 114; X. 8, 16; XXV. 1; XXXIV. 9.

Иберийци – X. 34, 35, 37, 40; XI. 1, 19, 20, 22, 31, 32; XII. 28.

Иберия – Иберийски п-в; Испания: I. 10,13; II. 1,13,22,36; III. 3,8,10,11,13,15-17,20,27,30,33-35,37,39-41,49,56-58,61,64,76-87,89,95-98,100,106,118; IV. 28; V. 1,33; VIII. 1,2; IX. 11,22,24,25; X. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 19, 34, 35, 36, 40; XI. 2, 24, 29, 31, 33; XIV. 8, 9; XV. 3, 6, 7, 8; XXI. 4, 11; XXXI. 22; XXXIV. 5, 7, 8; XXXV. 2, 3, 4; XXXVIII. 10.

Идейски – XXVIII. 14.

Изократ – XXXI. 32; XXXII. 2, 3.

Ила – конно подразделение: VI. 25,35; XI. 21; XII. 17.

Иларх,-си – командири в конницата: VI. 25,35,37.

Илеберис – XXXIV. 10.

Илергети – X. 18.

Илиада – XXXVIII. 22.

Илион – град в Троада; Троя: V. 78,111; XII. 4, 5; XXII. 5; XXXVIII. 22.

Илипа – XI. 20.

Илири – населението на Илирия: II. 3,5,6,8-12,65-68,70; III. 16,19,107; IV. 16,25,55; V. 7,13,14,22,23,101,109; VIII. 13; IX. 38; XI. 11, 14; XXIII. 1; XXIX. 13; XXVIII. 8; XXXII. 13.

Илирида – XVIII. 1, 8; XXI. 21.

Илириец – XXVIII. 8.

Илирийска – и. войска: II. 10; XXVIII. 8.

Илирийски – и. царе; вождове; гарнизон; градове: II. 2,8-11; III. 16; V. 101; XVIII. 47.

Илирийско – XXXIV. 6.

Илирия – област на Балканския п-в, населявана от илирийски племена, сродни с траките: I. 13; II. 2,8,11,12,44; III. 16,18,19; IV. 16,29,37,66; V. 4,101,108,110; VIII. 13; IX. 22; XXIX. 13; XXVIII. 8; XXX. 22; XXXII. 9, 13, 14; XXXIV. 7, 12; XXXVIII. 6.

Илургети – иберийско племе: III. 35.

Индия – XXXIV. 13.

Инсобри – най-голямото племе в Цизалпийска Галатида: II. 17,22,23,27,30,32,34,35; III. 40,56,60; XVI. 40.

Инсобрийски – и. вождове: II. 32.

Иробаст – XXII. 17.

Иса – град в Илирия, столица на Тевта: II. 8,11.

Исаи – гражданите на Иса: II. 11.

Исар – река в северна Италия: III. 49,50.

Исей – тиранин на Каринея: II. 41.

Исийски – XVIII. 3, 10; XXI. 25.

Исинда – XXI. 35.

Исинди – XXI. 35.

Исмениас – XXVII. 1, 2.

Исса – XXXII. 9.

Истмийски – И. игри: II. 12; XVIII. 47; XXXIX. 6.

Истмийския – XVIII. 44, 46.

Истмос – XII. 12; XVI. 16; XX. 6; XXXIX. 8.

Истри – XXV. 4.

Истрос – дн. река Дунав: I. 2; IV. 41; XXXIV. 12.

Истъм – провлак при Коринт: II. 52; III. 32; IV. 13,19; V. 101.

Итака – XXXIV. 7.

Италия – passim.

Итома – планина в Коринт: VII. 12; XXV. 3.

Итония – епитет на Атина с храм в Беотия: IV. 25.

Итория – укрепление в Етолия: IV. 64.

Итюка – XIV. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10; XV. 2; XXXVI. 3; XXXVIII. 7.

Ифиад – XVI. 30.

Ификрат – XXXVIII. 6.

Й

Йапидия – XXXIV. 6.

Йасеопол – XVIII. 44.

Йерусалим – XVI. 39.

Йо – любовница на Зевс, превърната от Хера в крава: IV. 43.

Йолай – племенник на Херакъл, в когото се заклеват македоните и картагенците: VII. 9.

Йонийски – Й. проток: II. 14.

Йонийски (залив) – XXXVIII. 3.

Йонийско – Й. море: V. 110; XXXIV. 12.

Йония – XVIII. 41; XXI. 13, 14; XXXII. 11; XXXIII. 12.

К

Кабиле – XIII. 9.

Кавар – цар на галатите в Тракия, близо до Византион: IV. 46,52; VIII. 22.

Кавлониати – гражданите на Кавлония във Велика Гърция: II. 39.

Кавказ – X. 48; XI. 39.

Кавниати – XXX. 5.

Кавниите – XXXI. 5.

Кавън – XXX. 9, 21, 23, 31.

Кадмея – акрата на Тива, завзета с хитрост от Фебид: IV. 27.

Кадусии – племе в Асирия: V. 44,79.

Калабри – X. 1.

Калам – град във Финикия, опожарен от Антиох III: V. 68.

Калами – укрепление на месениите, завзето с предателство от Ликург: V. 92.

Калеас – XXVII. 1.

Калене – височина край Ларин: III. 101.

Калигейтон – баща на Котон: IV. 52.

Калидония – район на Етолия, опустошен от Филип V: IV. 65; V. 95; XVIII. 10.

Калий – XXVIII. 19.

Каликирит – XXII. 4.

Каликрат – XXIV. 8, 10; XXIX. 23, 24, 25; XXX. 13, 29, 32; XXXIII. 16; XXXVI. 13.

Калимах – XII. 25.

Калинда – XXXI. 4, 5.

Калиндии – XXXI. 5.

Калиник – прозвище на Селевк II: II. 71; V. 40.

Калиполис – XX. 11.

Калистен – гръцки историк: IV. 33; VI. 45; XII. 12, 17, 20, 21, 22, 23.

Калистрат – XX. 3.

Калойкини – граждани на Бантия, завзет от Филип V: V. 108.

Калонитис – район в Месопотамия: V. 54.

Калпитос – XXIV. 14.

Калхедон – град в Пропонтида, на устието на Тракийския Боспор: IV. 39,43,44.

Камарина – град в Сицилия: I. 24,37; XII. 25.

Камаринеи – XII. 25.

Камбил – водач на критските наемници във войската на Антиох III: VIII. 15-18,20.

Камертион – (земята на Камерин) в Италия, където галати и самнити побеждават римляните: II. 19.

Каммани – XXXI. 1.

Кампани II. 24.

Кампани 1. – наемници на Агатокъл, завзели Месена и нарекли себе си мамертини: I. 7,8.

Кампани 2. – населението на Кампания: I. 7.

Кампаниец I. 69.

Кампания – област в Италия: I. 7; XXXIV. 11.

Кампус – XII. 4.

Камус – град в Палестина, завзет от Антиох III: V. 70.

Кана – град в Апулия, след битката при който по-голямата част на Италия е в ръцете на Картаген: III. 107,115-117; IV. 1; V. 105,110,111; VI. 11,58; XV. 7.

Кандавия – XXXIV. 12.

Кандаса – XVI. 40.

Канизион – град в Апулия в Италия: III. 107.

Каноб – град в Египет: V. 39.

Канопус – XXXIV. 15.

Канулей – XXXI. 10.

Кападокийски – к. цар Ариарат IV: III. 4.

Кападокийци – населението на Кападокия: IV. 2.

Кападокия – К. Понтийска: V. 43; XXIV. 14; XXXI. 3, 7, 8, 32; XXXII. 11.

Капитолий – хълм в центъра на Рим: I. 6; II. 18,31; VI. 19.

Капитолийски – храм на Зевс К.: III. 22,26.

Капрос – река в Асирия: V. 51.

Капуа – град в Тирения: II. 17; III. 90,91; VII. 1; IX. 3-6,9,26; XXIV. 13; XXXIV. 11.

Капуанци – гражданите на Капуа: IX. 5,9.

Кардаки – наемници във войската на Антиох III: V. 79,82.

Кари – населението на Кария: V. 36.

Кариец V. 41.

Кариец – X. 32.

Карийска – XVI. 12.

Каринея – град в Ахея, член на Ахейския съюз: II. 10,41.

Карнион – местност в Лакония, посветена на Аполон: V. 19.

Кария – област в Мала Азия (дн. Турция), включваща и крайбрежните елински полиси: III. 2; XVI. 24, 40; XXI. 24, 45; XXII. 5; XXX. 5, 31; XXXI. 4.

Кармании – наемници при Антиох III от областта Кармания в Азия: V. 79,82.

Кармания – XI. 39.

Карнеад – XXXIII. 2.

Карпесии – племе в Иберия: III. 14.

Карсеи – племе (или град) в малоазийска Мизия: V. 77.

Картаген – град-държава в северна Африка, основан от финикийците (пуните); Нови К. – колония на К. в Иберия: I. 10,18,20,24,27; II. 1,7,13,36,37,43; III. passim; IV. 66; V. 33,105; V. 1; VI. 43,47,51,52,56; VII. 2,4; VIII. 1,7,35; IX. 11,26; X. 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 20, 34; XI. 2, 31; XII. 25; XIV. 1, 8, 9, 10; XV. 1, 4, 5, 8, 18, 19, 30; XVIII. 35; XXIX. 12; XXXI. 12, 21; XXXIV. 9, 15; XXXIX. 8; XXXVI. 3, 4, 6, 9; XXXVIII. 1, 5, 8, 9.

Картагенец – XIV. 6; XV. 19; XXI. 17; XXXVIII. 8.

Картагенска I. 3,24,25,28; II. 36; VI. 51; VIII. 1; X. 18; XI. 21; XV. 12.

Картагенци – гражданите на Картаген: VII. 2-4,9; I. passim; II. 1,7,13,20,22,36,71; III. passim; IV. 1,2; V. 104,111; VI. 51,52; VIII. 1,24,25,28-33; IX. 3-9,11,21,22,25; X. 7, 16, 19, 38, 40; XV. 1, 2, 4, 11, 12, 17; XXXI. 12; XXXVI. 8; XXXVIII. 7, 20; XXXIX. 8.

Картагенски VII. 2-4,9; I. 11,19,20,23,27,28; II. 36; III. passim; VIII. 28,29; IX. 9,11.

Картагенско – к. господство по море: II. 71; XII. 25.

Картагенци – XXXVI. 3, 4, 9, 10, 11, 16.

Карталон – картагенски пълководец: I. 53,54.

Картея – XVI. 40.

Карпетани – X. 7.

Картагенци – X. 6, 7, 8, 12, 18, 19, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40; XI. 1, 3, 20, 21, 22, 24, 29, 31; XII. 15, 26; XIV. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10; XV. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 35; XXI. 21, 23; XXXI. 12, 21; XXXVIII. 1, 19.

Кархи – племе обитаващо Загрос: V. 44.

Касандър 1. – син на Антипатър, цар на Македония: II. 41; V. 67; IX. 29.

Касандър 2. – К. от Коринт, пленен от илирите в Левкада: V. 95.

Касандър – XII. 13; XXI. 6; XXII. 13, 14.

Касигнат – XXIV. 14.

Касион – планина край Пелузион: V. 80.

Каспийски – К. порти, местност в Мидия: V. 44.

Касталон – X. 38; XI. 20.

Катапулти – обсадни метателни оръжия: I. 53,74; VIII. 7; XI. 11, 12.

Катафракта – XXX. 25.

Катон – XXXI. 25; XXXIX. 1; XXXV. 6; XXXVI. 14.

Каулон – X. 1.

Кафийска – равнината на Кафия: IV. 13.

Кафия – град в Аркадия: II. 52; IV. 11,12,13,68,70.

Квесториум – пространството около палатката на квестора в римския лагер: VI. 31,32,35.

Квестор – висш финансов чиновник в Рим, ковчежник: II. 11.

Квинт – К. Мамилий, вж. Мамилий: I. 17; II. 31; III. 86; XVIII. 10, 35; XXI. 32, 43; XXII. 1, 6, 10; XXIII. 4, 8, 9; XXIV. 9; XXIX. 23, 24, 25; XXVIII. 1, 16, 17; XXXI. 10; XXXIII. 7, 9, 10, 15; XXXV. 4; XXXVI. 5; XXXVIII. 12.

Квинтана – улица в римския лагер: VI. 30.

Квинтий – XVIII. 46.

Кекилий – XXII. 1, 10, 11, 12; XXIII. 2, 4.

Келети – вид кораби: V. 62.

Келт – к. убиец на Хасдрубал: II. 36.

Келти – племе; = галати: I. 6,13,17,43,67; II. 13,17,19,22,23,25-35; III. 2,34,36,39-41,43-45,47-49,60,66-72,74,75,78,79,83-85,93,106,113-115,117,118; VIII. 29; XI. 3, 19; XII. 28; XV. 11.

Келтибери – наимнование на келтските племена в Иберия: III. 5; X. 7; XIV. 7, 8; XI. 31; XXXIV. 9; XXXV. 1, 2, 4.

Келтиберия – земята на келтиберите: III. 17; XXXIV. 9.

Келтика – = Келтия: III. 77.

Келтия – земята на келтите: VII. 9.

Келтска – к. войска: II. 28-30; II. 33; II. 32; III. 113.

Келтски – к. царе: II. 23; II. 30; III. 34,67,68,69,113,115; III. 72; VIII. 29.

Келтско – к. нашествие в Италия: II. 13,31.

Кентений – Гай К. р. стратег: III. 86.

Кентон – XXVIII. 13; XXXIII. 1.

Кенторипа – г. в Сицилия: I. 9.

Кентуриони – (центуриони), подразделение в римската пехота от ок. 100 пехотинци: VI. 24,30.

Кенхреи – емпорион (тържище) край Коринт: II. 59,60; IV. 19; V. 29,101; XVIII. 16.

Кеос – XVI. 26.

Керавнийски – XXXIV. 6.

Керамион – съд за течности: IV. 56.

Кераити – гражданите на Керая на о-в Крит: IV. 53.

Керайас – пълководец при Птолемей IV: V. 70,71.

Кераунос – вж. Птолемей Кераунос: II. 41; IX. 35.

Керкид 2. – К. от Мегалополис, приятел на Арат Стари: II. 48,50,65.

Керкид – XVIII. 14.

Керкина – о-в край Либия: III. 96.

Керкира – XXI. 32; XXXVI. 11.

Керне – XXXIV. 15.

Керсоблепт – XXXVIII. 6.

Кесбедион – епитет на Зевс с храм край Селга: V. 76.

Кестрос – XXVII. 11.

Кефал – XXVII. 15; XXX. 7.

Кефалени – населението на о-в Кефаления: III. 3; IV. 6.

Кефаления – о-в в Йонийско море: V. 3,5,109,110; XXI. 26, 30, 32; XXVII. 7.

Кефаленски – к. морски съдове: IV. 6.

Кефали – XVIII. 22, 28.

Кефалон – близък на Арат I: VIII. 12.

Кефизодор – XVIII. 10.

Кианейските скали – XXXIV. 12.

Киани – XVIII. 4, 5, 44.

Кибюра – XXI. 34; XXX. 5, 9.

Кизик – град в малоазийска Мизия: IV. 44; V. 63; XXII. 20.

Кизикенец – XI. 39.

Кизикенска – XVI. 31.

Кизикенски – XXXIII. 13.

Киклади – група гръцки о-ви ЮИ от Атика, вкл. Парос, Наксос, Делос и Мелос: IV. 16.

Кикладски – К. о-ви: III. 16; XVIII. 54.

Киклиад – XVIII. 1, 34.

Килене – пристанището на Елида: IV. 9; V. 3.

Килики – населението на Киликия: V. 79.

Киликийски – XII. 8, 17.

Киликийци – XXX. 25.

Киликия – област в Мала Азия: V. 59; XII. 17, 19, 20; XXI. 24.

Кимерийски – К. Боспор, пролив между Понта и Меотида (Азовско море), при дн. Керч: IV. 39; XXXIV. 7, 15.

Кинамон – XXX. 26.

Киндиада – XVI. 12.

Кинеас – XVIII. 14; XXVIII. 19.

Кинеди – развратници; педерасти: V. 37.

Кинейски – XXXII. 15.

Кинета – град в Ахея: IV. 16,17,18,19,21,25,29; IX. 17,38.

Кинетяни – гражданите на Кинета: IV. 21.

Кинос – XVIII. 22, 28.

Киноскефале – XVIII. 17.

Киос – XV. 21, 23; XVI. 40.

Киосци – XV. 21, 22, 23; XVI. 34.

Кипарисеи – гражданите на Кипарисия в Месения: V. 92.

Кипарисос – XI. 18.

Кипсела – XXXIV. 12.

Кипър – XII. 25; XVIII. 55; XXIX. 27; XXVII. 13; XXXI. 10, 17, 18; XXXIII. 5, 11; XXXIV. 15.

Кирена (Кирене) – град и област в сев. Либия, елинска колония: VII. 2; X. 22; XXXI. 18.

Киренайка – XV. 25.

Кирене – XV. 33; XXXI. 10, 17, 18, 19, 20.

Киркейон – XXXI. 14, 15.

Кирта – XXXVI. 16.

Киренеи – XXXI. 18.

Киркеити – населението на Киркеон, нос (и град?) в Лациум: III. 22,24.

Кирра – град във Фокида: V. 26.

Киррести – племе в Сирия; наемници к. във войската на Антиох III: V. 50,57.

Киртии – прашкарите на Молон: V. 52.

Кисса – град в Иберия: III. 76.

Киссии – гражданите на Кисса: V. 79,82.

Китера – остров и град; край него етолийски пирати пленяват един македонски кораб: IV. 6.

Кифанта – пристанище в Лакония: IV. 36.

Клавдий 1. – Апий К. Каудекс, римски консул в 264г.: I. 11,12,16.

Клавдий 2. – Публий К. Пулхер, римски консул в 249г.: I. 49,52,59,61.

Клавдий 3. – Марк К. Марцел, римски консул в 222г.: II. 34; VIII. 1,3-7;37.

Клавдий 4. – Апий К. Пулхер, римски пълководец: VII. 3; VIII. 3-7;37; IX. 3-7.

Клавдий – X. 32; XI. 1; XVIII. 8, 10, 42; XXII. 6; XXV. 4; XXX. 13; XXXIII. 1, 13; XXXV. 2.

Клазомене – XXI. 45; XXVIII. 19.

Кларион – укрепление в земята на Мегалополис: IV. 6,25.

Кластидион – град в сев. Италия: II. 34; III. 69.

Клеагор – XXXI. 4.

Клеандър – X. 22.

Клеарх 1. – благородник от Елея: V. 94.

Клеарх – XXXVIII. 6.

Клейно – XIV. 11.

Клейтор – град в Аркадия: IV. 18,19,25,70; IX. 38; XXII. 2.

Клейтории – гражданите на Клейтор: II. 55; IV. 19.

Клейтория – територия на г. Клейтор: IV. 10,11.

Клеобис – XXII. 20.

Клеоксен – X. 45.

Клеомах – К. от Атина, бащата на Ксенофан, пратеника на Филип V при Ханибал: VII. 9.

Клеомброт 1. – К. I, спартански цар: IX. 23.

Клеомброт 2. – К. II, спартански цар, баща на Агесиполид и дядо на Агесиполид III: IV. 35.

Клеомен 1. – К. III, цар на Спарта: II. 45-70; III. 16,32; IV. 1,7,37,69,76,81; V. 9,24,34-39,93; VIII. 35; IX. 18,23,29.

Клеомен 2. – син на Клеомброт II, брат на Агесиполид 1.: IV. 1,7,35,37,69,76,81.

Клеомен – XV. 25; XVIII. 53; XX. 5, 6; XXXIX. 8.

Клеоменова – К. война в Елада (вж. Клеомен 1.): I. 13; II. 46,56; IV. 5,6,9,59.

Клеомнаст – XXXVIII. 14.

Клеон – управител на Атина: IX. 23.

Клеоней – XVI. 9.

Клеони – град в Пелопонес, завзет от Клеомен III: II. 52.

Клеоник – К. от Навпакт, ахейски проксен: V. 95,102; IX. 37.

Клеоним – тиранин на Флиас, град в Ахея: II. 44.

Клеопатра – XXVIII. 20.

Клеострат – XXVIII. 19.

Клетис – XXIII. 18.

Клиномброт – XXIX. 10.

Клитолай – XXXIII. 2.

Клитомах – XXVII. 9.

Клузион – град в северна Италия: II. 25.

Книд – XII. 25; XXX. 8; XXXI. 5.

Книдосци – XXXI. 5.

Кнопиас – К. от Алария, пълководец при Птолемей IV: V. 63,65.

Кносос – град на о-в Крит: IV. 54; V. 65; XXII. 15; XXIX. 8.

Кнососци – гражданите на Кносос: IV. 53-55; XXII. 15; XXX. 23.

Козмет – XXII. 15.

Койле – К. – Сирия, обл. в Сирия: I. 3; II. 71; III. 1,2; IV. 2,37; V. 1,29,31,34,40,42,43,48, 49,58,59,61,63,67,68,80,86,87,105; VIII. 17; XIV. 11; XVI. 18, 22; XXVII. 19; XXVIII. 1, 17, 20.

Кокинтус – нос в Ю. Италия: II. 14.

Коклес – Хораций К., римски гражданин: VI. 55.

Колеон – местност край Мегалополис: II. 55.

Колихант – XI. 20; XXI. 11.

Колобат – XXI. 35.

Колофонии – гражданите на Колофон в Йония: V. 77.

Колхида – царство в Кавказ, дн. Грузия: IV. 39.

Команос – XXVIII. 19; XXXI. 20.

Коме – XVI. 1.

Комонторий – галатски вожд: IV. 45,46.

Компасион – XXII. 3, 7.

Конколитан – цар на галатите (гесати): II. 22,31.

Конопе – град в Етолия: IV. 64; V. 6,7,13.

Контопория – XVI. 16.

Консулска – XXI. 8; XXII. 3.

Консултум – сенатус к. – постановление на римския сенат: VI. 16; XXIX. 27; XXVIII. 13, 16.

Коракс – XX. 11.

Корбило – XXXIV. 10.

Корбрени – племе обитаващо Загрос: V. 44.

Кордакси – XII. 12.

Корибанти – XII. 12.

Коринт – най-големия град в Аркадия: II. 12,43,52,54; IV. 6,13,19,22,24,25,66,67,69,72; V. 2,18,24,27,28,29; XII. 4, 26; XVI. 16; XVIII. 2, 6, 8, 11, 45, 47; XXIII. 9; XXIX. 12, 23; XXX. 10; XXXIII. 16; XXXIX. 2, 3; XXXVIII. 3, 12, 15, 17, 18.

Коринтски – К. залив: IV. 57,65; V. 3.

Коринтяни – гражданите на Коринт: II. 12,51,52; V. 95,102; XVIII. 46.

Коринтянин VII. 4.

Корифеон – планина между Киликия и Финикия: V. 59.

Коркира – (Керкира), о-в и град в Йонийско море: II. 9,11,12; VII. 9; XXXIV. 6, 7.

Коркири – населението на Коркира: II. 9-11.

Корнелий 2. – Гней К. Сципион Азина, римски консул в 260г.: I. 21,38; VIII. 35.

Корнелий 3. – Гней К. Сципион Калвус, брат на Публий Корнелий 4., римски консул в 222г.: II. 34; III. 49,56,76,95-98; VIII. 1,38; IX. 11.

Корнелий 4. – Публий К. Сципион, брат на Гней Корнелий 3., римски консул в 218г.: III. 40,41,45,56,61,62,64,65,66,70,76,97-99; IV. 66; V. 1; VIII. 1; IX. 11.

Корнелий – XVIII. 48, 50; XXI. 30; XXIII. 14; XXXV. 4.

Коройбос – XII. 4.

Коронея – XX. 7; XXIX. 12; XXVII. 1, 5; XXXII. 5.

Корунканий – Лукий К., римски сенатор: II. 8.

Кос – XXX. 7.

Косеи – племе обитаващо Загрос: V. 44.

Косирос – о-в близо до Сицилия, окупиран от Гней Сервилий Гемин: III. 96.

Космополид – XII. 16.

Костенурка – XXVIII. 11.

Котис – XXVII. 12; XXX. 17.

Котон – хиеромнемон на Византион: IV. 52.

Кохорти – част от римския легион, съставена от 3 манипули; свитата на претора: III. 19; XI. 23, 33.

Кратера – XXXIV. 11.

Кремона – град в Италия на р. Падос: III. 40.

Креонион – град в Дасаретида: V. 108.

Кринон – съюзник на Мегалей в заговора срещу Арат I: V. 15,16.

Крит – о-в: IV. 53,54,56; VI. 43,45,47; VII. 12; XIII. 4; XVIII. 54; XXII. 15; XXIV. 3; XXIX. 10; XXVIII. 14, 15; XXX. 23; XXXI. 17; XXXIV. 15.

Критолай – XV. 26; XXXIII. 2; XXXVIII. 10, 11, 12, 15.

Критска – к. държава: VI. 46,47; XXXIII. 13.

Критски – к. пелтофори: III. 75; V. 72; VIII. 16,19; XIII. 5; XXIX. 6, 15.

Критско – К. море: V. 19; XXXIII. 16.

Критяни – наемници от Крит: II. 66; IV. 8,19,53,55,61,67,68,71,80; V. 3,7,14,36,53,61, 65,79,82; VI. 46; VII. 11,12.

Критянин,-и VIII. 15,16,19,20; VII. 15; X. 29, 46; XIII. 6, 8; XVI. 37; XX. 3; XXII. 15; XXIV. 3; XXIX. 4, 6, 7, 10; XXXI. 18; XXXIII. 16.

Кронос – X. 10.

Кропиец – XXVII. 16.

Кротон – град във „Велика Гърция” в Ю. Италия: VII. 1; X. 1.

Кротониати – гражданите на Кротон: II. 39.

Ксант – XXIII. 10.

Ксантии – XXV. 4.

Ксантип – лакедедемонски наемник в картагенската войска: I. 32,33,34,36.

Ксенарх – XXIII. 4.

Ксенетас – ахейски пълководец при Антиох III: V. 45-48.

Ксенид – XI. 11.

Ксенофан – атинянин, пратеник на Филип V при Ханибал: VII. 9.

Ксенофант – наварх на Родос: IV. 50.

Ксенофонт – гръцки писател: III. 6; VI. 45; X. 20; XVIII. 1, 10; XXVIII. 19.

Ксеркс 1. – персийски цар: III. 22; VI. 11; IX. 38.

Ксеркс 2. – цар на град (Х)армосата: VIII. 23.

Ксеркс – XXXVIII. 2.

Ксифия – XXXIV. 2.

Ктезифон – град в Халонитида: V. 45.

Курий – Маний К., вж. Маний: II. 19.

Куче – Сириус, съзвездието „Куче”: I. 37; II. 16.

Кюамосор – река в Сицилия: I. 9.

Кюда – XXII. 15.

Кюдас – XXIX. 6, 7.

Кюдониати – гражданите на Кюдония на о-в Крит: IV. 55; XXVIII. 14, 15.

Кюме 1. – град в Кампания: I. 56.

Кюме 2. – град в Еолида: V. 77.

Кюме – XXI. 45; XXXIII. 13.

Кюмеи – гражданите на Кюме в Кампания: III. 91.

Кюрмаса – XXI. 36.

Кюрнос (-и) – XII. 3, 28.

Кюртинион – г. в Тирения: III. 82.


Published in: on 15. 11. 2008 at 12:36 pm  Коментарите са изключени за Полибий, Всеобща история – азбучен показалец (E-K)  
%d блогъра харесват това: