Полибий, Всеобща история – азбучен показалец (Р-Я)

Р

Рабатамана – град в Арабия: V. 71.

Рабди – (лат.) фасци, пръчки носени от ликторите, чл. от свита на висши р. сановници: VI. 53.

Равки – XXX. 23.

Равкос – XXII. 15; XXX. 23.

Равнината на Арес – XIII. 9.

Равноденствен – XXXIV. 1.

Рафия – град в Койле – Сирия: V. 80,85,86,107.

Регини – гражданите на Регион в Бруциум: I. 7; X. 1.

Регул – Марк Атилий Р., вж. Атилий: III. 106.

Рети – XXXIV. 10.

Риган – XXX. 26.

Ригосаги – галатско племе: V. 53.

Ризон – крепост и река в Илирия: II. 11

Рим – passim.

Римляни passim.

Римска, -и – passim.

Риос – XII. 12.

Риноколура – град в Койле – Сирия: V. 80.

Рион 1. – нос в Етолия срещу Рион в Ахея: IV. 6; V. 94.

Рион 2. – нос и пристан в Ахея: IV. 10,19,26; V. 28,29,30.

Рион 3. – проток между двата носа Р. в Етолия и Ахея: IV. 64.

Ритон – XIV. 11.

“Ро” – X. 46.

Родан – река (дн. Рона): II. 15,22,34; III. 35,37,41,42,44,47-49,60,61,64,76; XXXIV. 10.

Родопи – XXXIV. 10.

Родос – остров Р.: IV. 50,56; V. 24,28,63,89,100; VIII. 15,16; IX. 27; XI. 4; XIII. 4, 5; XV. 23; XVI. 14, 26, 34, 35; XXI. 6, 17; XXII. 5; XXIII. 9; XXIX. 3, 4, 10, 11, 19; XXV. 4, 5, 6; XXVII. 3, 4, 6, 7, 14; XXVIII. 2, 16, 23; XXX. 1, 4, 5, 6, 7, 9, 21, 23, 30, 31; XXXI. 4, 5, 32; XXXIII. 6, 15, 16; XXXIV. 4.

Родосец – Ханибал р., вж.: I. 46,47.

Родосец – X. 29.

Родоска – Р. държава: III. 3; V. 88; XVI. 7, 31; XXVII. 7; XXXI. 17; XXXIII. 16.

Родоски – р. кораби: V. 88. XVI. 4, 5, 7, 15, 26; XXI. 7, 29; XXIX. 19; XXXIII. 4, 13.

Родоско – XIII. 4, 5; XV. 22; XVI. 7, 26; XXVII. 4; XXVIII. 2, 17; XXIX. 19.

Родосци – населението на о-в Родос: III. 2,3; IV. 19,37,47-53; V. 88,90; IX. 27; XVI. 4, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 24, 26, 28, 30, 34; XVIII. 1, 2, 6, 8, 52; XXI. 10, 19, 22, 23, 25, 30, 31, 42, 45; XXII. 5; XXIV. 15; XXIX. 3, 4, 10, 11, 19; XXV. 4, 5; XXVII. 3, 4, 7; XXVIII. 17; XXX. 4, 5, 8, 9, 23, 31; XXXI. 4, 5, 31; XXXIII. 16, 17.

Родофон – XXVII. 7; XXVIII. 2; XXX. 5.

Росителес – XXII. 3.

Роскюнос – XXXIV. 10.

Ростра – нос на кораб; трибуна; (прен.) Народно събрание: III. 85; VI. 53; XXX. 4.

Рутилий – XXXIII. 2.

С

Сабини – племе в Италия: II. 24.

Сагаласи – XXI. 36.

Саис – XXII. 17.

Саламинец – XII. 25.

Салапия – X. 33.

Саласи – XXXIV. 10.

Салентини – XXXIV. 15.

Самария – XVI. 39.

Самбука – струнен онструмент; обсадна стълба: V. 37; VIII. 4,5; XV. 25.

Самбуков – с. оркестър: VIII. 5.

Саме – XXI. 32.

Самикон – град в Аркадия: IV. 77,80.

Самнитец – Магон С., вж. Магон: IX. 25.

Самнити – италийско племе: I. 6; II. 19,24.

Самнитида – земята на самнитите: III. 92; IX. 5.

Самнитска – с. земя: III. 90,91.

Самос – остров: III. 3; V. 35; V. 9; XXI. 8; XXIII. 10.

Самотраки – XXIX. 8; XXVIII. 21.

Сангарий – XXI. 37.

Сапорда – град в Пизидия: V. 72.

Сарапис – египетски бог с храм в Тракия, на Босфора: IV. 39.

Сарданапал – асировавилонски цар от VIIв. пр. Хр.: VIII. 10; XXXVI. 15.

Сарди – град в Лидия, седалище на Ахей: I. 2; VII. 15,18; VIII. 15,17; XXI. 11, 13, 16, 38; XXIX. 12; XXXI. 6.

Сардини – населението на Сардиния: I. 88.

Сардиния – (гр. Сардон), остров: I. 24,43,79,82,83,88; II. 23,27; III. 10,13,15,22, 23,24,27,28,30,96; VIII. 1; XXXIV. 8.

Сардинско – С. море: I. 10,42; II. 14; III. 37,41,47,75; XXXIV. 6.

Сардон – XII. 4; XV. 3, 7.

Сариси – оръжие в тежката пехота: II. 69.

Сариси – XVI. 33; XVIII. 18, 26, 29, 30.

Сармат – XXV. 2.

Сарсинати – племе в Апенините: II. 24.

Сасон – остров на входа на Йонийско море: V. 110.

Сатион – град в Илирия близо до езерото Лихнида: V. 108.

Сатрап – управител на сатрапия в Персийската империя: V. 41.

Сатрапия,-ии – провинция в Персийската империя, подчинена на сатрап: III. 6; V. 41,43,44,48,54,55.

Сегезама – XXXIV. 9.

Секст – XXXII. 10; XXXVIII. 9, 10, 11, 12.

Селассия – град в Лакония: II. 65.

Селгеи – гражданите на Селгея, град в Пизидия: V. 72-77; XXXI. 1.

Селевк 1. – С. I Никанор, сирийски цар, баща на Антиох I: II. 41,71; V. 67.

Селевк 2. – С. II Калиник, наречен Погон, сирийски цар, баща на Селевк III и Антиох III: II. 71; IV. 48,51; V. 40,89; VIII. 20.

Селевк 3. – С. III Кераунос, големият син на С. II, брат на Антиох III: II. 71; IV. 1,2,48; V. 34,40,41.

Селевк 4. – С. IV Филопатор, син на Антиох III: III. 5.

Селевк – X. 27; XVIII. 50; XXI. 6, 10; XXII. 1, 7, 9; XXIII. 5; XXVIII. 20; XXX. 31; XXXI. 2, 13.

Селевкиди – династия в Сирия: V. 86.

Селевкиец,-ци – гражданите на Селевкия: V. 58; V. 54.

Селевкийска – XXXIV. 15.

Селевкия 1. – град в областта Пиерия в Сирия: V. 58-61,66,67.

Селевкия 2. – град на река Тигър: V. 43,45,46,48,54.

Селевкия – XIII. 9.

Селинунт – град в Сицилия: I. 39.

Селлазия IV. 69.

Селласия – XVI. 16, 37.

Селюбрия – XVIII. 49.

Семеофори – началници на семеи: VI. 24.

Семея,-и – пехотно подразделение: I. 40; III. 113; VI. 24,28-30,33-36,38,40; VIII. 37; IX. 3.

Семпроний 1. – Гай С. Блез, римски консул в 253г.: I. 39.

Семпроний 2. – Тиберий С. Лонг, римски консул в 218г.: III. 40,41,61,68-70; IV. 66; V. 1.

Семпроний – XXXI. 1.

Сена – галатски град край Адриатика: II. 14,16,19.

Сенат – висш законодателен орган в Римската република: II. 8; VI. 11-17,51,58.

Сенатор – член на сената: VI. 17.

Сенатски VI. 12,17; XXX. 30; XXXIII. 7; XXXVI. 4.

Сенатско – XVIII. 47; XXII. 4; XXIII. 2, 3; XXXI. 11, 17; XXXV. 3.

Сенатус – с. консултум – сенатски декрет: VI. 16; XXIX. 27; XXVIII. 13, 16.

Сенони – галатско племе край Адриатика: II. 17,19-21.

Сенуесани – ж. на Сенуеса в Кампания: III. 91.

Сервий – С. Фулвий, вж. Фулвий: I. 36; XXVII. 2.

Сервилий 1. – Гней С. Цепион, римски консул в 253г.: I. 39.

Сервилий 2. – Гней С. Гемин, римски консул в 217г.: III. 75,77,86,88,96,106,114,116.

Сервилий – XXXI. 15.

Сергий – XV. 1; XXXI. 1.

Серип – XXIII. 4, 9.

Сест – град в Тракия при входа Хелеспонта: IV. 44,50; XVI. 29; XVIII. 2; XXXIV. 7.

Сестос – XVI. 29.

Семея, -и – X. 15, 35, 49; XV. 4, 9, 15; XVIII. 25, 26, 28, 32; XXVIII. 11.

Сибарис – град във Велика Гърция (Ю. Италия): VII. 1.

Сибарити – гражданите на Сибарис: II. 39.

Сибирт – XXI. 26.

Сиде – град в Пизидия: V. 73; XXXI. 17.

Сидон – град във Финикия: V. 69,70.

Сикион – най-укрепеният град в Ахея: I. 3; II. 40,43,52,54; IV. 8,13,57,67,68,72; V. 1,27; XVIII. 16; XXII. 3, 8, 11, 12; XXIV. 6, 8; XXIX. 23, 24; XXVIII. 6, 13; XXX. 10, 29.

Сикка – либийски град край Картаген: I. 66,67.

Симиас – XI. 18.

Симон – XXII. 4.

Симонид – XXIX. 26.

Синедрион – събрание (на питагорейците): II. 39; XII. 25.

Синопе – град на Понта в М. Азия: IV. 56,57; XXIII. 9.

Синопеи – гражданите на Синопе: IV. 56.

Сипунт – X. 1.

Сиракуза – град в Сицилия: I. 8-12,15,52-54; II. 39; III. 2; V. 88; VII. 2,4,8; VIII. 2,3,7,37; IX. 19; XII. 4, 15, 23, 25, 26; XV. 35.

Сиракузки I. 43; VII. 3; VIII. 3.

Сиракузко VII. 4.

Сиракузци – гражданите на Сиракуза: I. 8,9,11,12,15,16,62; VII. 2,7,8; VIII. 37; IX. 19.

Сирийска – с. експедиция: V. 79; XXIX. 27.

Сирийски – с. воини: V. 85; XXIX. 27; XXVIII. 20.

Сирийско – с. царство: II. 71; III. 5; XXVIII. 20.

Сирийци – населението на Сирия: V. 36; VIII. 17; XXXI. 12.

Сирия – царство в Азия: V. 34,57-59,66,67,87; VIII. 17; X. 40; XII. 17; XIV. 11; XVI. 18, 22; XVIII. 39; XXI. 43; XXIX. 12, 27; XXVII. 19; XXVIII. 1, 17, 20; XXXI. 2, 8, 9, 11, 12, 13; XXXII. 2; XXXIII. 19; XXXIV. 15; XXXIX. 7, 8; XXXVIII. 5.

Сирия (Койле-С.) – област в Сирия: III. 1,2; V. 1,29,31,34,40,42,48,49,58, 59,63,67,68,80,86,87,105.

Сиринкс – X. 31.

Сиртис – район в Либия, Голям и Малък С.: I. 39; III. 23,39; XXXI. 21; XXXIV. 15.

Сицилийска – с. планина: I. 55; I. 83; II. 15; IX. 11а; III. 9,20,32; VIII. 35.

Сицилийски – с. проток: V. 110; VIII. 10; IX. 23; XII. 5; XXXIV. 2, XXXIV. 4, 8.

Сицилийско – С. море: I. 42; II. 14,16; IV. 63; V. 3,5;X. 1; XII. 4; XXXIV. 11.

Сицилийци – населението на Сицилия: III. 2; VII. 4; XII. 5, 6; XV. 35.

Сицилия – остров: I. 2,5,8,10-13,16-18,20,22,24-27,29,36-39,41,42,49,52,55,59,62, 63,67,68,71,74,83; II. 1,20,24,36,37,43; III. 3,13,20,22-29,32,75,96,108; V. 33,104; VII. 2,4; VIII. 1-3,7,37; IX. 10,22,23,26а,27; X. 1; XII. 4, 15, 23, 25, 26; XV. 3, 6, 7, 8; XXIV. 13; XXVIII. 2; XXXI. 15; XXXIV. 2, 3, 4, 11, 15; XXXIX. 8; XXXVI. 5.

Скардос – XXVIII. 8.

Скердилаид – илирийски вожд: II. 5,6; IV. 16,29; V. 3,4,95,101,108,110; X. 41.

Скила – XXXIV. 2.

Скипион – Публий Корнелий С., вж. Корнелий: III. 97; XVI. 23; XVIII. 35; XXI. 8, 13; XXIX. 14.

Скиради – XVI. 16.

Скирон – ефор на Месена: IV. 4.

Скирониси – XVI. 16.

Скитска – С. стоа: VIII. 3.

Скопас – етолийски стратег: IV. 5,6,9,14,16,27,37,62; V. 3,11; XIII. 1, 2; XV. 25; XVI. 18, 19, 39; XVIII. 53, 54, 55.

Скопион – местност във Фтиотида край Тива: V. 99.

Скотитас – XVI. 37.

Скотуса – X. 42; XVIII. 20.

Слейон – XXI. 34.

Слънцестоене – XXXIV. 1.

Смирна – град в Йония: V. 77; XVIII. 52; XXI. 13, 14, 17, 22, 45.

Смирна (благовоние) – XIII. 9.

Созифан – XXVIII. 1, 22.

Сократ – беотиец, пълководец при Птолемей IV: V. 63,65,82.

Сократ – XXVII. 7.

Солон – XXVII. 6.

Солпикий 1. – Гай С. Патеркул, римски консул в 258г.: I. 24.

Солпикий 2. – Публий С. Галба, началник на римския флот: VIII. 1; IX. 6,7,42.

Солпикий – XVI. 24; XVIII. 23; XXXI. 1.

Сосандър – XXXII. 15.

Сосибий 1. – управител на Египет при Птолемей IV: V. 35-38,63,65-67,83,85,87.

Сосибий VIII. 15-17; XV. 25, 32, 34; XVI. 22.

Сосикрат – XXXVIII. 18.

Сосил – гръцки хорнист: III. 20.

Сострат – гръцки скулптор: IV. 78; VIII. 22.

Сотерия – празници на спасението, празнувани от Прузий: IV. 49.

Софагасен – XI. 39.

Софакс – XI. 24; XIV. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; XV. 3, 4; XVI. 23.

Спания – XXXIV. 8.

Спарта – град-държава в Пелопонес, = Лакедемон: II. 41,45,53,65,69,70; IV. 21,23,34,35,36; V. 9,17,18,22,37,92; VI. 3,43,45,47,48; VIII. 35; IX. 8,9,18,23,26а,28; XI. 18; XIII. 6, 8; XVI. 13, 16; XVIII. 17; XX. 12; XXI. 1, 32; XXII. 3, 10, 12; XXIII. 6, 11, 17; XXIV. 7, 9; XXXVI. 9; XXXVIII. 2.

Спартанец,-ци – граждани(н) на Спарта: I. 63; II. 69; III. 32; IV. 19,23,36,80; V. 34,91; VI. 48; VII. 4; IX. 8,23,34,37; XV. 25; XX. 5; XXXIX. 8.

Спартански – с. институции: II. 47; IV. 7; XXII. 11; XXIII. 6.

Спартиати – XXXVIII. 2.

Спейра,-и – военно подразделение = manipulae: II. 30; V. 4; VI. 24; XI. 23.

Спендий – кампаниец, избягъл римски роб, наемник в картаг. войска и вожд на наемнич. въстание: I. 69,70,72,76-80,82,84-86.

Спурий – XXXI. 2.

Стакте – XIII. 9.

Стареи – XVI. 33.

Статер – златна монета, = 20 атически драхми: I. 66; XXIII. 1; XXVIII. 20.

Стела – XXIII. 18.

Стелгида – XXV. 4.

Стембанос – XXXVI. 16.

Стенелай – спартански благородник, убит от етолийски заговорници: IV. 22.

Стертиний – XVIII. 48.

Стилангион – град в Аркадия: IV. 77,80.

Стимфал – град в Аркадия: II. 55; IV. 68.

Стимфали – гражданите на Стимфал: IV. 69.

Стимфалия – района на Стимфал: IV. 67.

Стоа – портик: V. 8; VIII. 3.

Страбон – XXX. 15; XXXIV. 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12; XXXIX. 2.

Стратегеми – XI. 22; XXVIII. 18.

Стратегикон – X. 44.

Стратегион – (лат.) преториум, място за палатката на стратега (претора) в римския лагер: VI. 31,32,41.

Стратий – XXVIII. 6; XXX. 2; XXXVIII. 13, 17.

Стратокъл – XXVII. 7.

Стратон – XII. 25; XVIII. 10.

Стратос – град в Аркадия: IV. 63,64; V. 6,7,13,14,96.

Стратоникея – XXX. 21, 31.

Стримон – XXXVI. 10.

Стрютанос – XXXVI. 3.

Стюбера – XXVIII. 8.

Суза – град в Египет: V. 48.

Сузиана – областта на Суза: V. 46,52,54.

Сулпиций – XXXI. 6.

Сунес – местност в Сицилия: I. 11.

Сунион – XXXIV. 7.

Сфрагида – XVI. 22.

Сцила – XXXIV. 3.

Сцилска – XXXIV. 3.

Сципион – X. 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 17, 18, 34, 35, 40; XIV. 2, 5, 6; XV. 15, 35; XVI. 23; XXI. 16, 24; XXIII. 14; XXXI. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; XXXIV. 10, 15, 16; XXXV. 4, 5, 6; XXXVI. 8, 16; XXXVIII. 8, 14, 19, 20, 21, 22.

Сципиони – XXI. 25.

Сципионов – XXXI. 30.

Съархонти – XXIII. 16.

Сърцебран – (лат.) пекторале, броня на гърдите: VI. 23.

Сюкюрион – XXVII. 8.

Сюмпетезис – XXXI. 18.

Т

Таби – XXXI. 9.

Таврини – галатско племе в подножието на Алпите: III. 60; XXXIV. 10.

Таврион – представител на Антигон II в Пелопонес: IV. 6,10,19,80,87; V. 27,92,95,103; VIII. 12; IX. 23.

Тавриски – племе в Италия отсам Алпите: II. 15,28,30; XXXIV. 10.

Тавър – планина в Мала Азия: III. 3; IV. 2,48; V. 40,41,77,107,109; VIII. 20; XXI. 17, 21, 24.

Таг – река край границите на карпесиите: III. 14.

Таги – X. 29.

Тагма – ‘редица’, подразделение в пехотата: VI. 24.

Тагос – X. 7, 39; XXXIV. 7.

Тайнар – лаконски нос на Критско море: V. 19; IX. 34.

Таксиарх,-си – командири на тагми в пехотата: III. 84; VI. 24,34-36,39,41; XV. 25; XXI. 38.

Талами – укрепено място в Елида: IV. 75,84; XVI. 16.

Тамбракс – X. 31.

Тамиас, -и – X. 17, 19.

Танаис – река в Скития, вливаща се в Меотида (дн. р. Дон): III. 37,38; X. 48; XXXIV. 5, 7.

Танет – селище в Цизалпинска Галатида: III. 40.

Танталова – т. мъка – от Тантал, мит. цар на Фригия, наказан след смъртта си на вечна жажда и глад: IV. 44.

Тапурия – X. 49.

Таракон – град в Иберия: III. 76,95; X. 20, 34, 40; XI. 33.

Тарент – град в Италия: II. 24; III. 75; VIII. 24-26,28; IX. 9; X. 1; XIII. 4; XVI. 18; XXIX. 12.

Тарентини – гражданите на Тарент: I. 6,20; III. 118; IV. 77; VIII. 24,30-34; X. 1; XI. 12, 13.

Тарентска,-и VIII. 30,31.

Тарракинити – народ в Лациум: III. 22,24.

Тарсейон – град западно от Картаген: III. 24.

Тарсимене – езеро в Тирения: III. 82.

Тасос – XV. 24; XVIII. 44, 48, 50.

Тасоска – XXXIV. 12.

Тасосци – XV. 24.

Тафрос – местност в Месения: IV. 33.

Таугет – XXXIV. 10.

Теадет – XXII. 5; XXIX. 11; XXVII. 14; XXVIII. 2, 16; XXX. 5, 21.

Теарк – Т. от Клейтор: II. 55.

Тевта – илирийска царица: II. 4,6,8,9,11,12.

Тегеати – гражданите на Тегея: II. 58; V. 17; IX. 28; XI. 18; XVI. 36; XVIII. 14.

Теарид – XXXII. 7; XXXVIII. 10.

Тегеатида – XVI. 17.

Тегея – град в Аркадия: II. 46,54,58,70; IV. 22,23,82; V. 17,18,20,24,92; IX. 8; XI. 11, 18; XVI. 17, 36, 37; XXXVIII. 10, 11.

Тектосаги – XXI. 39.

Телеас – XI. 39.

Теламон – град в Тирения: II. 27.

Теледам – XVIII. 14.

Телезия – град в Самнитида: III. 90.

Телеклес – XXXII. 3; XXXIII. 1, 3.

Телемнаст – XXIX. 4; XXXIII. 16.

Телмесос – XXI. 45.

Телокрит – XXVIII. 12.

Телфуза – град в Аркадия: II. 54; IV. 60,73,77.

Теменидски – Т. порти на Тарент, от Теменидите, мит. основатели на македонския царски род: VIII. 25,28.

Темизон – пълководец на Антиох III: V. 79,82.

Темист – военачалник на Александрова Троада: V. 111.

Темистокъл 1. – атински политик: VI. 44.

Темистокъл 2. – стратег при Ахей: V. 77.

Темнити – гражданите на Темнос в Еолида: V. 77.

Темнос – XXXII. 15.

Темпи – XVIII. 27, 33, 48.

Тенедос – XVI. 34; XXVII. 7.

Теии – гражданите на Теион в Йония: V. 77.

Теогейтон – XVIII. 14.

Теогнет – XVI. 33.

Теодект – XXXVIII. 17.

Теодор – XXX. 22.

Теодорид – XXII. 3; XXIX. 23.

Теодот 1. – управител на Койле-Сирия при Птолемей IV: IV. 37; VII. 16,18; V. 40,61,62,67,79,81.

Теодот 2. – син на Хемиолий, пълководец при Антиох III: V. 42,59,68,69,71,79,83,87.

Теодот – XVIII. 10; XXVII. 16; XXX. 7; XXXII. 11.

Теопомп – Т. от Хиос, гръцки историк: VIII. 9,10; XII. 4, 25, 27; XVI. 12; XXX. 22; XXXIV. 12.

Теос – т. ек. махина, ‘бог от машина’, термин в драмата – неочаквана развръзка: III. 48.

Теофан – XXXIII. 16.

Теофилиск – XVI. 2, 4, 5.

Теофраст – XII. 11, 23.

Тераид – XXXVIII. 10.

Теренций 1. – Гай Т. Варон, консул в 216г.: III. 106,116; V. 108.

Теренций – XVIII. 48, 50.

Терис – XXVIII. 20.

Терм – XXXIII. 11.

Термес – XXI. 35.

Термесеи – XXI. 35.

Термийска – Т. равнина край Термос: V. 8.

Термон – XXVIII. 4.

Термопили – проход в Локрида, между Калидром и Малийския залив: II. 52; X. 41; XX. 8.

Термос – главен град на Етолийския съюз: V. 6,7,8,13,18.

Терсит – XII. 26.

Терсити – иберийско племе: III. 33.

Тесалиец,-и – населението на Тесалия: IV. 9,76; V. 63,65,70,79,82; VII. 4; IX. 28,33,38; XVI. 32; XVIII. 11, 46, 47; XXII. 1, 6; XXIII. 1; XXXVI. 10.

Тесалийска – XVIII. 22.

Тесалийски – т. конници: IV. 8; V. 99.

Тесалия – област в сев. Гърция: II. 49,52; IV. 57,61,62,66,68; V. 5,17,26,29,99,100; VII. 11; VIII. 35; IX. 33; X. 42; XVIII. 3, 10, 14, 17, 18, 28, 38; XXII. 1, 11; XXV. 6; XXVII. 16; XXVIII. 3, 12, 13; XXX. 7; XXXVIII. 17.

Тесалоники – XXII. 11; XXIX. 4; XXXIV. 7, 12.

Тесери – дъсчици с паролата на римската стража: VI. 36.

Тесмофория – XV. 29, 33.

Теспии – XXVII. 1.

Тетидион – XVIII. 20, 21.

Тестии – град в Етолия: V. 7.

Тетраполия – XVI. 40.

Тетрера – четирипалубна галера: I. 47; II. 10; III. 33; V. 62;XVI. 7, 31; XXVII. 7; XXXIII. 13.

Тианити – гражданите на Тиан в Кампания: III. 91.

Тиатейра – XXXII. 15.

Тиберий – Т. Семпроний, вж. Семпроний: III. 40,41,61,68-70,72,74,75; IV. 66; V. 1; VIII. 35; XXII. 6; XXV. 1, 4; XXVII. 3; XXX. 27, 30, 31; XXXI. 1, 3, 15, 27, 32; XXXII. 1; XXXV. 2.

Тибойт – чичо на Прузий I: IV. 50,51,52.

Тибър – река в Италия: VI. 14,55; XXXI. 12, 14; XXXV. 2.

Тива – град в Беотия: IV. 23; V. 27,28,99,100,101; VI. 43,44; VIII. 35; IX. 8,28; XVI. 1; XVIII. 3, 8, 19, 38, 47; XXVII. 1, 2; XXVIII. 3; XXXI. 22; XXXIX. 1.

Тиванец – XXVII. 9.

Тиванска – т. войска: IX. 8; XXI. 10.

Тивански – XXVII. 2.

Тиванци – гражданите на беотийска Тива: II. 39,62; IV. 27,31; V. 10,100; VI. 43; VIII. 35; IX. 8,34,39; XII. 25; XVIII. 38; XX. 5; XXVII. 2, 5; XXVIII. 3; XXXVIII. 2, 16.

Тиест – лаконец при Филип V: IV. 22.

Тизип – XXX. 13.

Тикин – река в Цизалпинска Галатида: III. 64; XXXIV. 10.

Тимагор – XXVII. 7.

Тимарх – гражданин на Елевтерни: IV. 53.

Тимей – Т. от Тавромен, гръцки историк: I. 5; II. 16; IV. 34; VIII. 10; IX. 34; XII. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 26, 28; XV. 35; XXXIV. 10; XXXIX. 8.

Тимократ – XVIII. 17.

Тимоксен – ахейски стратег: II. 53; IV. 6,7,82; V. 106.

Тимолай – XVIII. 14; XX. 12.

Тимолеонт – XII. 23, 25, 26.

Тимотей – аркадски законодател: IV. 20; XXVIII. 1; XXXII. 10.

Тиндар – град в Сицилия: I. 25,27.

Тиос – XXV. 2.

Типанея – град в Трифилия: IV. 77-79.

Тир – град във Финикия: III. 24,110; IV. 37; V. 61,62,70.

Тирани – упражняващи монархична (еднолична) власт чрез насилие: VI. 8.

Тиранически – т. управления: VI. 3.

Тирания – еднолична власт чрез насилие: VI. 4,7.

Тирени – населението на Тирения (Етрурия): I. 6; II. 16,17,19,20,24,26,59.

Тирения – област в сев. Италия: II. 16,19,23-27; III. 49,56,61,75,77,78,80,82,84,86,108; V. 101,105.

Тиренско – Т. море: I. 10; II. 14,16; III. 61; XXXIV. 10.

Тисамен – цар на Спарта, син на Орест: II. 41; IV. 1.

Тисбе – XXVII. 5.

Тисей – X. 42.

Тит – Т. Отакилий, вж. Отакилий: I. 20; II. 31; XVIII. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50; XX. 7; XXII. 4, 10; XXIII. 3, 4, 5; XXXI. 10; XXXVI. 14.

Тилчец – XXX. 26.

Тирени – XII. 4.

Тити – XXXV. 2.

Тихон – стратег при Антиох III: V. 54.

Тлеполем – XV. 25, 26, 27, 29; XVI. 21, 22; XXVIII. 19.

Тоант – XXI. 17, 31; XXVIII. 4; XXX. 8.

Тога – римска дреха, (гр.) хламида: III. 33; X. 4, 5; XXVI. 1; XXX. 18.

Торкват – XXXI. 10, 17, 18, 19, 20.

Трагюрион – XXXII. 9.

Тразилох – XVIII. 14.

Трагиск – съмишленик на Никон при предаването на Тарент на Ханибал 5.: VIII. 27,28.

Траки – племена, населяващи Тракия; наемници: IV. 38,45,46,51,66; V. 7,65,79,82; VIII. 22; X. 41; XVIII. 4, 26, 37, 50; XXI. 46; XXII. 13; XXIII. 10; XXX. 25; XXXIV. 7.

Тракийски – Т. Боспор: IV. 39; XXXIV. 15.

Тракийски династи – XXII. 14.

Тракийско – XIII. 9.

Тракия – област на Балканския П-в и в Мала Азия: IV. 39,44,45; V. 34,74; VIII. 22; IX. 28; XIII. 9; XVIII. 48, 49, 50; XXII. 1, 6, 11, 13; XXIII. 1, 3, 8; XXIV. 3; XXXIV. 7; XXXVIII. 6.

Трали – XXI. 45.

Трансалпини – племена отвъд Алпите: II. 15.

Трансалпински – т. галати: II. 15,19,21.

Трасеос – баща на Птолемей, военач. при Птолемей IV: V. 65.

Трасон – сиракузки заговорник срещу Хиероним: VII. 2.

Требия – река в Цизалпинска Галатида: III. 67,68,69,72,108; XV. 11.

Триарии – подразделение в римската пехота: I. 26-28; II. 33; VI. 21,23,29,33,35,40; XIV. 8; XV. 9, 14.

Трибунал – XXII. 4; XXXVIII. 18.

Тригаболи – местност при устията на Падос: II. 16.

Триемиолии – XVI. 2, 3, 7.

Триери – военни кораби с три реда гребци: I. 20,63,73; II. 62; III. 33; IV. 52; V. 62,89; XV. 2; XVI. 3, 7.

Триере – град във Финикия: V. 68.

Триерарх – XVI. 5.

Триполис – област в Лакония: IV. 81.

Тритеи – гражданите на Тритея: IV. 6,59,60; V. 95.

Тритея – един от 12-те града, основали Ахейския съюз: II. 41; XXVIII. 6; XXXVIII. 13.

Тритон – бог, един от свидетелите на договора между Филип V и Картаген: VII. 9.

Трифил – син на Аркад, епоним на Трифилия: IV. 77.

Трифилия – област в Пелопонес, между Елида и Месения: IV. 77,79-81; V. 27; XVIII. 42, 47.

Трихонида езеро в Етолия: V. 7; XI. 7.

Тронион – град при Малийския залив: IX. 41; град в Етолия: IV. 3; V. 7; XVIII. 10.

Трихониянин – гражданин на Трихонион: V. 13.

Троада – Александрова Троада в Мала Азия: V. 78,111.

Троизен – град в Арголида: II. 52.

Трокми – XXXI. 8.

Тронион – XVIII. 9.

Тропични – XXXIV. 1.

Троя – XII. 4; XXXVIII. 22.

Троянска – XXXIV. 2.

Троянци – XII. 4.

Тукидид – гръцки историк (460-400г.): VIII. 10.

Туле – XXXIV. 5.

Тунец – XXXIV. 2, 8.

Тунис – XIV. 10; XV. 1.

Турба – „вълнение” – лат.: I. 67.

Турдетани – XXXIV. 9.

Турдули – XXXIV. 9.

Турии – град във Велика Гърция (Ю. Италия): III. 24; X. 1; XVIII. 10.

Турия – XXIII. 17.

Тюатейри – XVI. 1.

Тюлис – резиденция на Кавар: IV. 46.

Тюлос – XIII. 9.

Тюреи – XXI. 29.

Тюрейон – XXVIII. 5.

Тюрии – XVI. 22.

Тюрион – град в Акарнания: IV. 6,25.

Тюхайон – XV. 3.

У

Уламон, улами – подразделения в конницата: VI. 28,29,30,33,36; X. 3, 23, 49; XVIII. 19, 21.

Умбри – племе в сев. Италия: II. 16,24; III. 86.

Унции – XXI. 42.

Урбанус – XXXV. 2.

Утика – град в Либия: I. 70,73-76,82,83,88; III. 24; VII. 9.

Ф

Фабий – римски историк: I. 14,15,58; III. 8,9.

Фабий 1. – Квинт Ф. Максим Кунктатор, римски диктатор: III. 87-94,101,103,105.

Фабий – X. 1; XV. 1; XVIII. 10; XXI. 43; XXIX. 14; XXXI. 23, 28; XXXIII. 7; XXXVI. 5.

Фаетон – син на Хелиос (мит.): II. 16.

Файсола – (лат. Фесуле), град в Тирения: III. 82.

Факос – XXXI. 17.

Фаланга – боен строй на пехотата: V. 23,53,65,79,82,84-86; X. 31; XI. 12, 15, 16; XII. 22; XVI. 18, 19; XVIII. 28, 29, 31, 32.

Фалангит, -и бойци във фаланга, тежки пехотинци: IV. 12; V. 2,7,65,82,83,85; XI. 11, 12, 16; XVII. 18, 19; XVIII. 24, 26, 30, 32.

Фалангитска – XVIII. 28.

Фалара – XX. 11.

Фаларис – тиранин на Акрагант: VII. 7.

Фаларид – XII. 25.

Фаласарна – XXII. 15.

Фалерн – град в равнината на Капуа: III. 90,92,94.

Фалернски – X. 24; XII. 13; XXIX. 21.

Фамеас – XXXVI. 8.

Фаний – XXXII. 9, 13; XXXIII. 7.

Фанотеи – град във Фокида: V. 96; XXVII. 16; XXIX. 12.

Фареи – гражданите на Фари: IV. 7,60.

Фари – един от 12-те града, основали Ахейския съюз: II. 41; IV. 6,7,25,59,60,77,82; V. 30,94,95; XVI. 16; XXIII. 17.

Фарик – етолиец, разрушил храма на Хера в Аргос: IX. 34.

Фарнак – понтийски цар: III. 3; XXIII. 9; XXIV. 1, 5, 14, 15; XXV. 2; XXVII. 7, 17.

Фарос – остров с едноименен главен град в Адриатическо море: II. 10,65,66; III. 18,19; IV. 16,19,37,66; V. 12,101,108; VII. 9,12.

Фаросити – населението на Фарос: II. 11.

Фароски – Деметрий Ф.: III. 16.

Фароски – XXXII. 13.

Фарсал – град във Фтиотида в Тесалия: V. 99; XVIII. 3, 8, 38, 47.

Фарсалия – XVIII. 20.

Фаселида – XXX. 9.

Фаселити – XXX. 9.

Фасис – река в Колхида: IV. 56; V. 55.

Фасци – XI. 29.

Фаулос – водач на войската на Ахей при Гарсиерид: V. 72,73.

Феаки – XXXIV. 9.

Фебид – спартанец, завзел Кадмея с хитрост: IV. 27.

Федерати – съюзници на Рим: VI. 14.

Фейада – о-в при Елида: IV. 9.

Фенеас – XX. 10; XXI. 25, 29, 30.

Фенее – XVIII. 4.

Феней – XVIII. 1, 3, 4, 7, 37, 38; XX. 9, 10.

Фенеон – град в Аркадия: II. 52.

Фенике – XXXII. 6, 14.

Фере – г. в Тесалия: V. 99; XXXVIII. 6.

Фери – XVIII. 10, 19, 20.

Фесола – г. в ?: II. 25.

Фестос – г. на о-в Крит: IV. 55.

Фиала VI. 39; XII. 4.

Фиалея – г. в ?: V. 4.

Фиалофорос – XII. 5.

Фиботида V. 108.

Фигалеити – ж. на Фигалея: IV. 3,79.

Фигалея – г. в Пелопонес: IV. 3,6,31,80.

Фидий – XXX. 10.

Фиксион V. 95.

Фила,-и VI. 14,20; XVI. 25.

Филаделф – XIV. 11.

Филамон – XV. 25, 26, 33.

Филарх – гр. историк: II. 56-62.

Филемен VIII. 24-26,29,30.

Филен – олтарите на Ф. ?: III. 39; X. 40.

Филетер – XXXVIII. 14.

Филиад – XVIII. 14.

Филид – етолийски стратег: IV. 77-80.

Филин – гр. историк: I. 14,15; III. 26; XXXVIII. 18.

Филип – Ф. V цар на Македония: III. 2,3,6,7,19; V. passim; IX. 18,22,23,28,30-33,35-37,41,42; X. 26, 41; XI. 5, 6, 7; XIII. 3, 4, 5; XV. 20, 21, 22, 24, 25; XVI. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34; XVIII. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 54; XX. 5, 11; XXI. 11, 25; XXII. 1, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 16, 18; XXIII. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11; XXIV. 11; XXV. 3; XXVII. 15; XXIX. 23, 24; XXX. 13; XXXII. 15; XXXVI. 10.

Филипи – г. Тива преименуван от Филип: V. 100.

Филипова – Ф. война: III. 32; XVI. 7; XXI. 20.

Филипови – XXII. 6; XXIII. 9.

Филипов – XV. 23; XVI. 34.

Филипопол – XXIII. 8.

Филиск – XVI. 9.

Филодем VII. 2.

Филоклей – XVI. 24.

Филократ – XXX. 4, 5.

Филоксен – аркадски законодател ?: IV. 20.

Филокъл – XXII. 14; XXIII. 1, 3.

Филомел IX. 33; XXI. 35.

Филон – XIV. 11; XV. 30, 33; XXI. 17, 42; XXXVIII. 17.

Филопатор – Птолемей Ф. елинист. владетел: I. 3; II. 71; III. 2; IV. 2; V. 34; XIV. 11; XV. 25, 34; XXXIX. 8.

Филопимен – XXII. 1.

Филопоймен – Ф. от Мегалополис: II. 40,67,69; X. 21, 22, 24; XI. 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18; XVI. 36, 37; XX. 6, 12; XXI. 9, 32; XXII. 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 19; XXIII. 5, 12, 16; XXIV. 11, 12, 13; XXXIX. 3.

Филострат – XVI. 5; XXVII. 16.

Филотерия – г. при устието на р. Йордан: V. 70.

Филофрон – XXII. 5; XXVII. 14; XXVIII. 2, 16; XXX. 4, 5, 21.

Финике – XVI. 27.

Финики – (пуни), населението на Финикия: VI. 52.

Финикийски – ф. конници: III. 33; III. 78.

Финикия – област в Азия: III. 2; V. 59,66,67,87; VIII. 17; XXVIII. 1.

Фиромах – XXXII. 15.

Фирон – Ф. от Кносос, пълководец при Птолемей IV: V. 65.

Фисий – елеец, пленен от Люкос: V. 94.

Фитеон – град в Етолия: V. 7.

Флагмански – XVI. 3, 5.

Фламиний 1. – Гай Ф., народен трибун и консул в 223г.: II. 21,32,33; III. 75,77,78,80,82,83,84,86,106; XV. 11; XVIII. 1, 17, 34; XXIII. 5; XXVII. 15; XXXIII. 9.

Флегрейска – Ф. равнина в района на Капуа и Нола: II. 17; III. 91.

Флейтистки – XIV. 11.

Флиасия – земята на Флиунт: IV. 67.

Флиунт – град в Пелопонес: II. 44,52.

Фойнике – град в Епир: II. 5,6,8; IV. 68.

Фойтия – град в Етолия: IV. 63.

Фокея – пристанищен град в Йония: V. 77; XXI. 6.

Фокида – област в средна Гърция: IV. 15; V. 24,26,28,96; X. 42; XVIII. 10; XXI. 6; XXXIX. 1; XXXVIII. 16.

Фокидско – XVI. 32.

Фокидци – населението на Фокида: IV. 9,25,55; XI. 5; XVI. 32; XVIII. 11, 46, 47; XXI. 6, 45; XXXVIII. 3.

Фоксид – мелитеец, пълководец при Птолемей IV: V. 63; V. 65,82,85.

Френтани – племе в централна Италия: II. 24.

Френтанска – земята на френтаните: III. 88.

Фригия – страна в Мала Азия: V. 57; XXI. 22, 45.

Фрикса – град в Трифилия: IV. 77,80.

Фтиотида – град и местност в Тесалия, същ. Фтия: V. 99;XVIII. 38.

Фтиотида – XVIII. 20, 38.

Фтия – XVIII. 3, 46, 47.

Фулвий 1. – Сервий Ф. Петин Нобилиор, консул в 255г.: I. 36.

Фулвий 2. – Гней Ф. Центумал, консул в 229г.: II. 11,12.

Фулвий 3. – Гней Ф. Центумал, консул в 211г.: IX. 6,7.

Фулвий 4. – Квинт Ф. Флак, консул в 224г.: II. 31.

Фулвий – XVIII. 10; XXI. 27, 32; XXXV. 4.

Фурий – Публий Ф. Фил, консул в 223г.: II. 32.

Фурий 1. – Гай Ф. Пацил, консул в 251г.: I. 39.

Фустиариум – наказание в римската войска: VI. 38.

Фюскон – XXXIV. 14.

Х

Хагезий – XXVIII. 16.

Хагезилох – XXVII. 3; XXVIII. 2, 16.

Хагеполис – XXIX. 10; XXVIII. 16, 17; XXX. 4.

Хагесиполис – XXIX. 10.

Халдеи – XXXIV. 2.

Халкедонец – гражданин на Халкедон: VIII. 22.

Халкедонци – XV. 23.

Халепос – XX. 9.

Халиарт – XXIX. 12; XXVII. 1, 5; XXX. 20.

Халис – XXI. 39; XXIV. 14.

Халкея – град в Етолия: V. 94.

Халкида – град в Евбея: V. 2,26; X. 42, 43; XVIII. 11, 45; XX. 3, 8; XXVII. 2, 7; XXXVIII. 3.

Халкидика – XX. 8.

Халкидската – Х. планина в Сицилия: I. 11.

Халкидски – XXXIX. 6.

Халкидци – граждани на Халкида: IX. 28; XXI. 17, 42.

Хамарийски – Зевс Х., вж. Зевс: II. 39.

Хамилкар 1. – картагенски стратег, баща на Ханибал 3.: I. 24,25,27,28,30,44.

Хамилкар 2. – Х. Барка, картагенски стратег, баща на Ханибал 5.: I. 13,56,57,58,60,64,68,75-86; II. 1,4; III. 9-14.

Хамилкар 3. – картагенски наварх: III. 95; VIII. 1.

Хамилкар – XXI. 42; XXXVI. 3, 8.

Ханибал 1. – картагенски стратег: I. 18,19,21,23,24,43.

Ханибал 2. – картагенски стратег, син на Ханибал 1.: I. 43,82,86.

Ханибал 3. – картагенски триерарх, син на Хамилкар 1.: I. 44,46,82,86.

Ханибал 4. – X. Родоски: I. 46,47.

Ханибал 5. – картагенски стратег, син на Хамилкар 2.: I. 64; II. 4,14,24,36; III. 6-17,20,27,30,33-36,39-56,60-72,77-107,110-118; IV. 1,2,28,37,66; V. 1,29,33,101, 108,110; VI. 58; VII. 1,2,4,9; VIII. 24-26,28,29,31-34; IX. 3-7,9,22,24-26.

Ханибал – X. 3, 33, 37; XI. 1, 2, 3, 6, 19; XIII. 4; XIV. 6, 9; XIX. 2; XV. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 19; XVI. 23; XVIII. 28, 37; XXI. 17, 42; XXIII. 13; XXXIV. 10; XXXIX. 8.

Ханибалов VIII. 28.

Ханибалова – Х. война: I. 3,65; II. 37,71; III. 1,2,28,30,32,95; VI. 11,51; IX. 3; XVIII. 28.

Ханон 1. – картагенски пълководец, баща на Хасдрубал: I. 18,19,27,28,30,60,79.

Ханон 2. – картагенски пълководец: I. 67,72-74,79,81,82,87,88.

Ханон 3. – картагенски управител на Иберия при Ханибал 5.: III. 35,76.

Ханон 4. – картагенски вожд, син на Бодмилк: III. 42,114.

Харадра – град в Епир: IV. 63.

Харет – атински държавник: IX. 23.

Харибда – XXXIV. 3.

Хариксен – етолийски стратег: IV. 34.

Харимортова – XVIII. 55.

Хармион – XXII. 15.

Хармости – управители: IV. 27.

Харопс – XX. 3; XXVII. 15; XXX. 12, 13, 32; XXXII. 5, 6.

Хасдрубал 1. – картагенски стратег, син на Ханон 1.: I. 30,38,40.

Хасдрубал 2. – картагенски стратег: I. 13; II. 1,13,22,36; III. 6,8,12,13,15,21,27,29,30,36.

Хасдрубал 3. – картагенски стратег, син на Хамилкар 2., брат на Ханибал 5.: III. 33,56,76,95,96,98; IX. 22,37.

Хасдрубал 4. – картагенски стратег при Ханибал 5.: III. 66,102,114,116.

Хасдрубал 5. – друг картагенски стратег при Ханибал 5: III. 93.

Хасдрубал 6. – картагенски стратег, син на Гескон: IX. 11,22.

Хасдрубал – X. 7, 10, 35, 37, 38, 39, 40; XI. 1, 2, 20, 22, 24; XIV. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; XV. 2; XXXVIII. 7, 8, 20.

Хасдрубалова – Х. алчност: III. 8.

Хастати – XIV. 8; XV. 9, 13, 14.

Хастати – подразделение в пехотата: VI: 21,23,29,30,33,40; XIII. 9.

Хасти – вид римски копия: VI. 23.

Хатения – XIII. 9.

Хеброс – XXXIV. 12.

Хегезианакс – XVIII. 50.

Хегезианакт – XVIII. 47.

Хегий – XXI. 6.

Хезиод – гръцки поет: V. 2.

Хейлон – спартанец, противник на Ликург 2.: IV. 81.

Хеймар – XXIX. 6.

Хейрокрация – власт на насилието: VI. 9.

Хекайдекера – XXXVI. 5.

Хекатодор – управител на Византион: IV. 47,78.

Хекатомбайон – жертвоприношение от 100 бика; местност в района на Дюме: II. 51.

Хекатонпилос – град в Либия, подчинен на Картаген: I. 73.

Хекатонпюлон, -с – X. 28, 29.

Хексадекера – XVIII. 44.

Хексапили – пристанищата на Сиракуза: VIII. 3,37.

Хексера – боен кораб с шест реда гребци: I. 26; XVI. 7.

Хелеспонт – дн. Дарданели, проток между Мала Азия и Тракийския Херсонес, наречен на Хела: IV. 44,46,50; V. 34,79,111; XVI. 29; XVIII. 41, 54; XXI. 15, 22, 45; XXVII. 7; XXXIII. 12, 13.

Хелея – град в Лакония: V. 19,20.

Хелидонски – XXXIV. 15.

Хелике – град от Ахейския съюз, потънал в морето: II. 41.

Хеликран – укрепление в Епир: II. 6.

Хелиотропион – местност край Тива във Фтиотида: V. 99.

Хелла – XVI. 40.

Хелмантика – град на ваккеите в Иберия: III. 14.

Хелоний – XXI. 34.

Хемиолии – леки плавателни съдове, пиратски кораби: V. 101.

Хемиолий – Теодот Х., стратег при Антиох III: V. 42,59,79,87.

Хемус – XXIV. 3; XXXIV. 10.

Хептера – боен кораб със седем реда гребци: I. 23; XVI. 7.

Хера – богиня, съпруга на Зевс, лат. Юнона: VII. 9; IX. 34; XXXIV. 11.

Хераклеон – светилище на Херакъл при Акрагант: I. 18; XXVIII. 11, 13, 17.

Хераклея 1. – Х. Миноа, град в Сицилия: I. 18,19,25,30,38,53.

Хераклея – X. 42; XX. 9; XXV. 2; XXXIV. 12.

Хераклид – XIII. 4, 5; XVI. 15; XVIII. 22; XXI. 13, 14, 15; XXVIII. 1, 22; XXXIII. 15, 18.

Хераклиди – потомци на Херакъл, царски род в Спарта: II. 41; IV. 34; XII. 12.

Хераклит – Х. от Ефес, философ: IV. 40; XII. 27.

Хераклови – X. 7; XVI. 29; XXXIV. 4, 6, 7.

Хераклови – Х. стълбове, дн. Гибралтар: II. 1; III. 37,39,57; XVI. 29; XXXIV. 9.

Херакъл – мит. герой: IV. 35,59; VII. 9; X. 40; XII. 25; XXIX. 18; XXXIV. 7, 9; XXXIX. 2.

Хералдически – XXX. 25.

Хербес – град в Сицилия: I. 18.

Хереас – гръцки историк: III. 20.

Хереопол – XVIII. 47.

Херея – град в Аркадия: II. 54; IV. 77,78,80; XVIII. 42.

Херкте – м. между Ерикс и Панорм в Италия: I. 56.

Хермеас – Х. от Кария, управител при Антиох III: V. 41,42,45,49-51,53,54,56.

Хермейон – нос в Либия: I. 29,36; IV. 43.

Хермес – XXXIV. 5.

Хермион – град в Арголида: II. 44,52.

Хермип – XXX. 22.

Хермоген – пълководец при Антиох III: V. 60.

Хермократ – XII. 25.

Херодот – XII. 2.

Херон – XXIII. 4, 18; XXIV. 7.

Херонея – град в Беотия: V. 10; XVIII. 14; XXII. 16; XXVII. 1.

Херос – полубожество; обожествен герой или цар: III. 47,48; VIII. 12.

Херофил – XII. 25.

Херофон – XXIX. 4, 6.

Херсонес – XVIII. 50; XXI. 15, 22, 45; XXV. 2; XXXIV. 7.

Хестии – възвишения при Боспор Тракийски: IV. 43.

Хестия – олтар на Х., богиня на домашното огнище, в Хомариона: V. 93;

Хестия – XXIX. 11.

Хесуфон – XXII. 17.

Хетайри – царска конна свита от благородници: V. 53; VIII. 9; XVI. 18; XXX. 25.

Хефест – X. 10; XXXIV. 11.

Хефестия – XVIII. 48.

Хиацинт – любимец на Аполон, убит от бога при хвърляне на диск: VIII. 28.

Хиера – XVI. 1.

Хиера Коме – XXXII. 15.

Хиеромнемон – длъжност във Византион: IV. 52.

Хиерон – Х. II, цар на Сиракуза: I. 8,11,15-18,62,83; II. 1; III. 2,75; V. 88; VII. 3,7,8; VIII. 7.

Хиероним 2. – сиракузки цар, внук на Хиерон II: VII. 2,3,4,7; VIII. 3.

Хиероним – XVIII. 14.

Хиероон – светилище на Пропонтида: IV. 39,43,50,52.

Хикезий – XXVIII. 19.

Хилиарх,-си – командир на хиляда пехотинци, лат. ‘трибуни милитум’: I. 23,49; II. 11,26,27,33; III. 41,61,84,92; VI. 12,19-21,26-41; VIII. 7,37; X. 15, 16, 17, 19, 20; XI. 22, 25, 26, 27, 30, 32; XIV. 3, 6; XV. 5; XVIII. 8, 21, 26, 34; XX. 10; XXI. 5, 39, 40; XXXV. 4.

Химатион – „върна се към химатиона” – към цивилния живот, от химатион – горна дреха: V. 50; VIII. 20; IX. 17;

Химатион, -и – XI. 9; XVI. 6; XXIII. 5.

Химилко – картагенец, комендант на Лилибеон: I. 42,43,45,53.

Хиомара – XXI. 38.

Хиос – остров: V. 24,28,100; XI. 4; XVI. 2, 5, 6, 8, 14, 40; XVIII. 2.

Хиосец – X. 29.

Хиосци – XXI. 45.

Хиоска – XXXIV. 12.

Хипакрите – град в Либия: I. 70,73,77,82,88.

Хипана – град в Сицилия: I. 24; IV. 77,79; XXI. 5.

Хипарх – водач на конницата: V. 95; X. 24; XVIII. 22; XXI. 32; XXII. 5.

Хипархии – X. 23.

Хипата – XX. 9, 10, 11; XXI. 4.

Хипербат – XXIV. 8; XXIX. 23.

Хипий – XXII. 4; XXIX. 3; XXVII. 1, 2, 6; XXVIII. 9, 10.

Хипитас – приятел на Клеомен III: V. 37.

Хиподром – място за конни състезания: VII. 17.

Хипократ – узурпатор в Сиракуза: VII. 2; VIII. 3; IX. 22.

Хипокрит – XXX. 7.

Хиполох – Х. от Тесалия, хипарх при Птолемей IV: V. 70,71,79; XXVII. 15.

Хипомедонт – спартански цар, син на Агезилай и внук на Евдамид: IV. 35.

Хипостен – пратеник на Хиероним в Картаген: VII. 4.

Хиркания – X. 29, 31, 48.

Хирканско – Х. море: V. 44,55; X. 48.

Хироново – Х. имение, близо до Месена: IV. 4.

Хирпински – Х. места, през които минава пътя за Капуа: III. 91.

Хискана – XXVIII. 8.

Хитон – горна зимна дреха: I. 85; III. 114; XI. 9; XII. 26; XIV. 11; XXXVIII. 20; XXXIX. 2.

Хламида – къса дреха: IV. 4; XI. 9; XV. 27, 33; XVIII. 53.

Хлеанеас – етолийски пратеник при лакедемоните: IX. 28,31-33,37.

Хомарион – свещен участък близо до Егион: V. 93.

Хоплити – тежко въоръжени пехотинци: I. 76; II. 3; IV. 14,67,69; V. 73; XVI. 16.

Хоплити – XXVIII. 11.

Хораций 1. – Публий Х. Коклес: VI. 55.

Хораций 2. – Марк Х., първият римски консул: III. 22.

Хории – гражданите на Хорион в Крит: IV. 53.

Хортензий – XXXIII. 1, 7.

Хостилий – XXVII. 16.

Хремас – XXVIII. 5; XXX. 13.

Хризеида – жената на Антигон II: V. 89.

Хризогон – баща на поета Самос, пълководец при Филип V: V. 9; V. 17,97; VII. 11; IX. 23.

Хризондион – град в Дасаретида: V. 108.

Хризопол – град във Витиния на Боспора: IV. 44.

Хюпербас – X. 31.

Хюпсас – река край Акрагант: IX. 27.

Ц

Цезар – XXXII. 10; XXXVIII. 9.

Цецилий 1. – Лукий Ц., претор, загинал в битката с галатите при Арециум: II. 19.

Цецилий 2. – Лукий Ц. Метел, консул с Гай Фурий в 251г.: I. 39,40.XXII. 6; XXXVIII. 12, 17, 18.

Циклоп – XXXV. 6.

Ш

Шафран – XXX. 26.

Шкодра – XXVIII. 8.

Щ

Щандарти – отлич. знаци на войсковите подразделения: II. 32; III. 105; IX. 3.

Ю

Юдейски (народ) – XVI. 39.

Юлий – XXXII. 10; XXXVIII. 9, 10.

Юний 1. – Лукий Ю. Брут, пръв консул заедно с М. Хораций: III. 22.

Юний 2. – Лукий Ю. Пул, консул в 249г.: I. 52,54,55;

Юний XI. 20, 23, 33; XXXI. 8.

Я

Язон – водач на аргонавтите: IV. 39; V. 96.

Япиги – италийско племе, съюзници на Рим: II. 24.

Япигия – област в Италия: III. 88; X. 1; XXXIV. 11.


Published in: on 15. 11. 2008 at 12:43 pm  Коментарите са изключени за Полибий, Всеобща история – азбучен показалец (Р-Я)  
%d блогъра харесват това: