Павзаний, Описание на Елада – показалец (П – Я)

Павзаний: син на Клеомброт, 1.13.4; 3.4.9-10, 14.1, 17.7-18.1; 8.52.2

Павзаний: син на Плейстоанакт, 1.13.4; 2.9.1; 3.5.1-7, 9.11; 8.8.7

Павзаний: авторът, живот, 1.14.3, 38.7; 5.1.2, 12.3, 13.7; 7.20.6; 8.9.7; 9.21.1; 10.34.5 – труд, 1.26.4, 39.3; 3.11.1 – възгледи за митове, 2.17.4; 3.25.5; 8.8.3

Паги: 1.41.8, 44.4; 9.19.2

Пагондас: победител от Тива, 5.8.7

Пагос: планина, 7.5.2

Пазитея: 9.35.4

Пазифая: 3.26.1; 5.25.9

Пайдерот: растение, 2.10.5

Пактий: 4.35.10

Палад: атинянин, 1.22.2, 28.10

Палад: аркадец, 8.3.1, 44.5-6

Палад: титан, 7.26.12; 8.18.1-2

Паладион: 1.28.8-9; 2.23.5

Паламед: 2.20.3; 10.31.1-3

Палантион: 5.1.8; 8.3.1, 11.5, 27.3, 27.7, 43.1-44.5

Палатион: 8.43.2

Палеакоме: 3.22.6

Палемон: 1.44.8; 2.1.8, 2.1, 3.4; 8.47.2

Палестина: 1.14.7; 9.19.8; 10.12.9

Палискиос: 8.36.7

Памеропе: дъщеря на Келей, 1.38.3

Памисос: река, 4.3.10, 31.4, 34.1-4

Памфил: 2.28.6

Памфилия: 7.3.7; 8.28.3

Памфос: поет, 1.29.2, 38.3, 39.1; 7.21.9; 8.35.8; 37.9; 9.27.2, 29.8, 31.9, 35.4

Пан: — митове, 1.28.4; 8.36.8, 38.11, 42.3, 54.6; 10.23.7, 23.10 – култ, 1.28.4, 32.7, 34.3; 2.11.1, 24.6; 5.15.6-9; 8.24.4, 26.2, 31.3, 36.8, 37.2, 37.11, 38.5, 38.11, 53.11, 54.4, 54.7; 10.32.7 – изображения, 1.36.2, 44.9; 2.10.2; 8.30.2, 30.6, 31.3, 37.2 – прозвища, Лютерий, 2.32.5; Номийски, 8.38.11; Сколейтас, 8.30.6; Синоейс, 8.30.2-3

Панакея: 1.34.3

Панатенеи: 1.29.1; 8.2.1

Пандарей: 10.30.1-3

Пандион: 1.5.2-4, 19.3, 39.4, 39.6, 41.6-8; 4.1.6-8, 2.6, 20.4; 9.33.1; 10.10.1, 12.11

Пандора: 1.24.7

Пандросос: 1.2.6, 18.2, 27.2; 9.35.2

Панелинион: връх, 2.30.4

Паниасис: 9.11.2; 10.8.9, 29.9

Панкратион: на Олимпия, 5.8.8, 8.11 – победители в панкратион и борба, 5.31.9-11

Панопей: 9.40.12; 10.3.1, 4.1-7, 33.1, 35.8

Панорм: в Ахея, 7.22.10

Панорм: в Йония, 5.7.5

Панорм: месенец, 4.27.1-2

Панталеонт: 6.21.1, 22.2-4

Пантаркес: победител от Елида, 5.11.3; 6.10.6, 15.2

Паос: село, 8.23.9

Папагали: 2.28.1

Папуняк: 1.41.9; 10.4.8

Парабалонт: победител от Елида, 6.6.3

Парайбасион: 8.28.7

Парапотамии: 10.3.1, 33.7-8

Парасия: 6.8.2; 8.27.2, 27.4, 38.3

Парион: 9.27.1

Парис: 3.22.1; 5.19.5; 10.31.8, вж. също Александър, син на Приам

Парнас: 1.4.4; 2.29.2-3; 4.23.3, 34.9-11; 5.1.2; 7.3.10; 8.4.6; 10.4.3, 4.10, 6.1-2, 8.9, 14.7, 23.4-5, 24.7, 32.1-33.5, 36.3

Парнет: планина, 1.32.1-2

Парнон: планина, 2.38.7

Парнопи (скакалци): 1.24.8

Парория: 8.27.3, 35.6-7

Парос: 1.32.4; 2.27.2; 3.18.8; 5.20.2; 8.45.5, 47.1; 9.22.6, 35.7; 10.28.3

Партениас: река, 6.21.7

Партенион: хълм, 1.28.4; 8.6.4, 48.7, 54.6-7

Партенон: 1.1.2, 24.5; 8.41.9

Партенопей: син на Меланион, 3.12.9

Партенопей: син на Талай, 2.20.5; 9.18.6, 19.2

Пасей: тиран на Сикион, 2.8.2-3

Патекос: победител от Ахея, 5.9.1

Патри: 2.9.2; 3.2.1; 4.31.7; 6.4.6; 25.6; 7.6.2-5, 17.5, 18.2-22.1, 22.6, 22.10-11, 23.2; 9.41.1; 10.22.6, 38.9

Патрокъл: 3.19.13, 24.10; 4.28.7; 5.8.3, 19.8; 10.4.2, 13.5, 26.6, 30.3, 30.6

Патрокъл: македонец, 1.1.1, 35.1; 3.6.4-5

Паун: 2.17.6

Пафос: 1.14.7; 8.5.2, 24.6, 53.7

Паяци: 9.6.6

Пеаний: победител от Елида, 6.15.10, 16.9

Пеанийски: дем, 1.23.10

Пегас: 2.1.9, 3.5, 4.1, 31.9; 9.31.3

Пегас: от Елевтери, 1.2.5

Пеги: 8.44.4, 54.3

Педизе: 2.10.1

Пейрас: 2.16.1, 17.5

Пейритой: 1.2.1, 17.4, 18.4, 30.4, 41.5; 2.22.6; 3.18.15, 24.11; 5.10.8, 11.5; 8.45.7; 9.31.5; 10.26.2, 28.2, 29.9-10

Пейрос: река, 7.18.1-2

Пейсидор: победител от Родос, 5.6.8; 6.7.2-4

Пейто (убеждение): 1.22.3, 43.6; 2.7.7-8, 8.1; 5.11.8; 9.35.5

Пелагон: 6.21.11; 9.12.1

Пелагос: дъбово дърво, 8.11.1, 11.5, 11.10

Пелана: 3.1.4, 21.2-3, 26.2; 6.8.5

Пелани: 8.2.3

Пеларге: 9.25.7-8

Пеласг: аркадец, 2.14.4; 8.1.4-2.1, 22.2

Пеласг: син на Триоп, 1.14.2; 2.22.1, 24.1

Пеласги: 1.28.3; 3.20.5; 4.36.1; 7.2.2

Пеласгия: 8.1.6, 4.1

Пелеи: 10.12.10

Пелей: 1.37.3; 2.29.2, 29.4, 29.9; 3.18.12; 5.17.10, 18.5; 8.45.6; 10.30.4

Пелене: 2.7.4, 8.5, 12.2; 6.8.1, 13.11; 7.6.1, 7.1, 7.3, 17.14, 26.12-27.12; 8.15.5, 15.8, 17.5, 27.14; 9.15.4; 10.11.6

Пелий: 2.3.9; 4.2.5; 5.8.2, 17.9, 17.11; 8.11.1-3; 10.30.8

Пелион: връх, 7.7.6; 10.19.2

Пелопид: 9.13.1, 15.1-2

Пелопион: 5.13.1-2, 13.8, 14.10, 24.5, 27.1

Пелопонес: география, 2.13.7; 3.21.6; 5.1.1, 2.5; 8.1.1-3, 38.7

Пелопс: син на Агамемнон, 2.16.6

Пелопс: лидиец, 1.41.5; 2.5.7, 6.5, 14.4, 15.1, 18.2, 22.3, 26.2, 30.8, 33.1; 5.1.6-7, 8.2, 10.6-8, 13.1-7, 14.10, 16.4, 17.7, 24.7, 25.10, 27.1; 6.19.6, 20.7, 20.17-19, 21.6, 21.9, 21.11, 22.1, 22.8; 8.14.2, 14.11-12; 9.40.11; 10.18.2

Пеней: река в Тесалия, 1.27.6; 2.16.2, 24.1; 6.5.5; 9.34.6

Пеней: в Елида, 6.22.5

Пенелеос: 7.2.3, 2.10; 9.5.15-16

Пенелопа: 3.12.1, 12.3, 13.6, 20.10-11; 8.12.5-6; 9.41.5; 10.30.1

Пенкалас: река, 8.4.3; 10.32.3

Пентатлон: 1.35.5; 2.29.9; 3.11.6; 5.7.10, 8.7, 9.1, 9.3, 17.10

Пентатлос: 10.11.3

Пентезилея: 5.11.6; 10.31.8-9

Пентей: 1.20.3; 2.2.7; 9.2.4, 5.4

Пентеликон: планина, 1.32.1-2

Пентил: 2.18.6, 18.8; 3.2.1; 5.4.3; 7.6.2

Пеон: син на Антилох, 2.18.8

Пеон: син на Ендимион, 5.1.4-5

Пеоней: Дактил, 5.7.6, 14.7

Пеония: 5.1.5; 9.21.2; 10.13.1, 19.7, 19.12

Перайтенси: 8.3.4, 27.3, 36.7

Пергам: син на Неоптолем, 1.11.1-2; 3.20.8

Пергам: град, 1.4.5-6, 10.4; 2.11.2, 11.7, 26.8-9; 3.26.10; 5.13.3, 13.8; 6.24.8; 7.2.11, 8.9, 16.1, 16.8; 8.4.9, 42.7; 9.35.6; 10.15.3, 18.6, 25.10

Пердика: 1.6.3

Периандър: 1.23.1; 2.28.8; 10.24.1

Перибея: 1.17.3, 42.2, 42.4

Периер: 2.21.7; 3.1.4, 11.11, 26.4; 4.2.2, 2.4, 3.7; 5.17.9; 6.22.2

Периклимен: 2.18.8; 9.18.6

Периклит: от Тенедос, 10.14.1

Перикъл: 1.25.1, 28.2, 29.3, 29.16; 8.41.9

Перилай: победител от Аргос, 2.20.7

Перилай: обвинител на Орест, 8.34.4

Перилай: тиран на Аргос, 2.23.7

Перинт: 1.29.10

Перифет: син на Хефест, 2.1.4

Перифет: син на Nyctimus, 8.24.1

Персей: 2.15.3-4, 16.2-3, 20.4, 21.5-7, 22.1, 23.7; 3.1.4, 2.2, 20.6; 4.2.4, 29.1, 35.9 – култ, 2.18.1 – изображения, 1.22.7, 23.7; 2.27.2; 3.17.3, 18.11; 5.18.5; 10.10.5

Персей: македонски цар, 1.36.6; 2.9.5; 7.10.5-10, 13.1; 8.8.11

Персефона: 5.20.3; 8.31.2, 37.9, 42.2; 9.23.3-4; 10.30.6, вж. също Коре

Персея: чешма, 2.16.6

Перси: 2.29.5, 31.5; 3.9.6, 11.7, 14.1, 20.4; 5.4.7; 7.6.6; 8.50.1; 10.2.1, 14.5, 19.4 – фигури, 1.18.8; 3.11.3 – lawзакон 9.32.10

Перси: ода от Тимотей, 8.1.3

Персийска стоа: 3.11.3

Песинунт: 1.4.5; 7.17.10-11

Петра: местност край Елида, 6.24.5

Петра: извор, 9.34.4

Петрахос: 9.41.6

Петрома: 8.15.1-2

Петросака: 8.12.4

Пефнос: 3.26.2-4

Пигмеи: 1.12.4

Пиедестали без статуи: 8.30.5, 38.5, 49.1

Пиел: 1.11.1-2

Пиер: 9.29.3-4, 30.4

Пиера: чешма, 5.16.8

Пиерия: планина, 9.29.3, 30.7; 10.13.7

Пизандър: поет, 2.37.4; 8.22.4

Пизистрат: тиран, 1.3.3, 14.1, 23.1, 29.15; 3.4.2; 7.26.13; 9.6.2

Пилад: син на Строфий, 1.22.6; 2.16.7, 29.4, 29.9; 3.1.6

Пилад: музикант от Мегалополис, 8.1.3

Пилос: в Елида, 4.36.1; 5.3.1, 18.6; 6.22.5-6, 25.2-3

Пилос: в Месения, 2.18.7; 3.26.8; 4.1.3, 2.5, 3.7, 18.1, 23.1, 31.11, 36.1-7; 6.22.6; 7.2.3; 8.1.1; 9.36.8, 41.4

Пиндар: 1.2.1, 41.5; 2.6.8, 30.3; 3.25.2; 4.2.7, 30.6; 5.10.1, 14.6, 22.6; 6.2.5; 7.2.7, 26.8; 9.16.1, 17.2, 22.3, 22.6-7, 23.2-4, 30.2; 10.5.12, 16.3, 22.9 – трон, 10.24.5 – дом, 9.25.3 – статуя, 1.8.4 – гробница, 9.23.2-4

Пионии: 9.18.4

Пир: син на Ахил, 1.4.4, 11.1, 13.9, 33.8; 2.5.5, 23.6; 3.25.1, 26.7; 10.7.1, 23.2, 26.4

Пир: син на Еакид, 1.6.8, 9.7-8, 10.1-2, 11.1-13.9; 2.21.4; 3.6.3; 4.29.6, 35.3-4; 6.3.12, 12.3, 14.9; 7.8.5

Пир: цар на Писа, 6.22.4

Пир: овчар, 7.5.11

Пир: син на Птолемей, 4.35.3

Пира: дъщеря на Креон, 9.10.3

Пирей: 1.1.2-3, 2.2, 25.5, 25.8, 26.3, 28.11, 29.10, 29.16; 2.8.6; 3.5.1

Пирене: дъщеря на Ахелой, 2.2.3, 3.2-3, 5.1, 24.7

Пирея: 2.11.3

Пириламп: победител от Ефес, 6.3.13

Пирих: 3.21.7, 25.1-4

Пиркон: 10.5.6

Пирон: син на Пистократ, 6.24.5

Писа: 5.1.6-7, 3.1, 4.7, 6.4, 8.6, 10.2, 13.4, 16.5-6; 6.4.2, 21.1-22.4, 22.6; 8.20.2, 54.3

Питагор: философ, 2.13.2; 9.13.1

Питак: 1.23.1; 10.24.1

Питал: победител от Елида, 6.16.8

Питане: 3.14.2, 16.9

Питарат: 4.7.4, 8.10

Питарх: победител от Мантинея, 6.7.1

Питей: 1.22.2; 27.7, 37.4; 2.30.8-31.9; 5.19.3

Питей: 2.24.1, 35.2

Питей: беотарх, 7.14.6, 15.10

Питес: от Абдера, 6.14.12

Питийска флейта: 2.22.8; 5.7.10

Питийски игри: 2.32.2; 6.7.4, 14.9; 8.18.8; 10.7.2-8, 33.8, 37.4

Питионика: 1.37.5

Питиуса: остров, 2.34.8

Питокрит: музикант от Сикион, 6.14.10

Питокъл: победител от Елида, 6.7.10

Питон: 2.33.2; 5.3.1; 6.1.7, 3.4-11; 10.6.5, 18.2, вж. Делфи

Питон: дракон, 2.7.7, 30.3; 10.6.5

Питоси: by side of Zeus, 8.24.14

Пластене: 5.13.7

Платанист: нос, 3.23.1

Платанистий: при Спарта, 3.11.2, 14.8, 14.10, 15.1, 20.8

Платанистон: река, 4.34.4; 8.39.1

Платея: 1.38.8; 2.6.1; 9.1.1-4.3 – история, 1.15.3, 29.12, 32.3; 3.7.10, 9.3; 4.27.9-10; 9.12-8 – посвещение в Делфи, 10.15.1

Платея: битка при, 1.27.1; 3.4.10, 11.7; 6.3.8, 10.6, 14.13; 7.6.4; 8.6.1; 9.1.3, 2.6, 6.1; 10.2.1, 15.1 – паметници, 5.23.1; 10.13.9

Платон: 1.30.3; 4.32.4; 7.17.3; 10.24.1

Плеврон: 3.13.8

Плейстен: победител от Теспии, 6.16.1

Плейстоанакс: 1.13.4; 3.5.1

Плейстос: река, 10.8.8, 37.7

Племней: 2.5.8, 11.2

Плеяди: 8.3.7

Плодове: в ритуал, 7.18.12; 8.37.7; 9.19.5

Плутарх: евбеец, 1.36.4

Плуто: майка на Тантал, 2.22.3

Плутон: бог на подземния свят, 1.28.6, 38.5; 2.18.3, 35.10, 36.7; 3.19.4; 5.20.3

Плутос: 1.8.2; 9.16.2, 26.8

Подалейрий: 3.26.10; 4.3.2, 31.10, 31.12

Подарес: 8.9.9-10, 10.5

Подземните богове: 2.31.2; 10.32.13

Подземните хора: 8.15.3

Поймандър: 9.20.1

Пойна (възмездие): 1.43.7-8

Полемократ: 2.38.6

Полиб: 2.6.6

Полибея: 3.19.4

Полибий: 8.9.1-2, 30.8-9, 37.2, 44.5, 48.8

Полибот: 1.2.4

Полидамант: победител от Скотуса, 6.5.1-6.1; 7.27.6

Полидевк: 3.12.8, 14.7, 18.14, 20.1, 24.7; 4.3.1; 5.17.9; 8.2.4, 45.6, вж. Диоскури

Полидевкия: чешма, 3.20.1

Полидект: цар на Спарта, 2.36.4; 3.7.2-3; 4.4.4

Полидор: цар на Спарта, 3.3.1-4, 11.10, 12.3; 4.7.7-8, 8.10, 15.3; 8.52.1

Полидор: син на Кадъм, 2.6.2; 9.5.3-4, 12.4

Полиид: 1.43.5

Поликаон: син на Бутад, 4.2.1-2

Поликаон: син на Лелег, 3.1.1; 4.1.1-2.1, 3.9

Поликрат: ритор, 6.17.9

Поликрат: тиран, 1.2.3; 8.14.8

Поликсен: син на Язон, 2.3.8

Поликсена: 1.22.6; 10.25.10

Поликсо: 3.19.9

Поликтор: борец от Елида, 5.21.16; 6.23.4

Поликъл: победител от Cyrene, 10.3.1

Поликъл: победител, 6.1.7

Полиник: победител от Елида, 5.8.9

Полиник: син на Едип, 2.19.8, 25.1, 36.8; 4.3.4, 8.8; 5.19.6; 7.3.1; 9.5.12-14, 8.7, 18.3-4, 25.1, 25.12, 33.1 – статуи, 1.20.5; 10.10.3

Полипейт: победител от Лакония, 6.16.6

Полисперхон: 5.6.1

Политес: победител от Кария, 6.13.3-4

Полифем: 10.29.10

Полихар: победител от Месения, 4.4.5-5.2, 5.6

Полихне: 4.33.6

Полос: аркадец, 8.31.7, 35.10

Полос: в Беотия, 9.20.3

Помпос: цар на Аркадия, 8.5.8

Понтинос: река, 2.36.8-37.2

Поринас: 8.15.8

Посейдон: — митове, 1.24.5, 26.5, 27.9, 37.2; 2.1.6, 4.6, 15.5, 20.6, 22.4, 33.1; 4.24.6; 5.22.6; 6.25.3; 7.4.8, 20.4, 24.6, 25.8; 8.8.2, 10.8, 25.5-8, 42.1-2; 9.31.6; 10.5.6, 29.5 – деца, 1.5.2, 14.3, 14.6, 17.3, 21.4, 38.2, 39.3, 39.5, 44.3; 2.1.3, 4.3, 5.7, 12.4, 30.5, 30.8; 4.2.5; 5.1.8, 17.9; 7.4.1; 8.37.9; 9.20.1, 22.5, 26.5, 29.1, 29.6, 36.4, 38.9, 39.1; 10.6.1, 10.8, 12.1, 14.1 – култ, 1.26.5, 30.4, 38.6; 2.1.7, 2.1, 2.3, 9.6, 12.2, 22.4, 32.8, 33.2, 34.10-11, 36.3, 38.1-4; 3.11.9, 12.5, 14.2, 14.7, 15.7, 15.10, 20.2, 21.5, 25.4; 4.31.6; 5.14.4, 15.5, 24.1; 6.20.18; 7.21.7-10, 24.2-12, 25.3, 25.12, 27.8; 8.5.5, 7.2, 10.2-11.1, 13.2, 23.3, 30.1, 35.6, 36.2, 37.10, 44.4; 9.26.5, 37.1; 10.5.6, 9.4, 11.6, 24.4, 36.8, 38.8, 38.12 – изображения, 1.2.4, 24.3, 24.5; 2.1.7, 2.1, 2.3, 2.8, 3.4, 35.1, 36.3; 3.17.3, 18.10, 19.3, 21.5, 21.8, 23.2, 25.4; 5.11.8, 26.2; 6.25.6; 7.21.7-10, 23.10; 8.14.5, 31.7, 35.6; 9.26.5; 10.9.7, 36.8, 38.12 – прозвища, Асфалий, 3.11.9; 8.21.7; Геаохос (прегръщащ земята), 3.20.2, 21.8; Баща, 1.38.6; Генезий, 2.38.4; Хеликонски, 7.24.5-6; Хипокурий, 3.14.2; Хипий, 1.30.4; 5.15.5; 6.20.18; 7.21.7-9; 8.10.2-5, 14.5, 25.7, 36.2, 37.10; Доматит, 3.14.7; Истмийски, 2.9.6; Генетлий, 3.15.10; Базилеус, 2.30.6; Лаойтски, 5.14.4, 24.1; Онхестийски, 9.26.5, 37.1; Епопт, 8.30.1; Пелагей, 7.21.7; Фиталмий, 2.32.8; Просклистий, 2.22.4; Тенарски, 3.12.5

Посидоний: 2.30.8

Потами: 1.31.3; 7.1.5

Потидея: 5.23.2-3; 10.11.5

Потнии: 9.8.1-3

Потос: статуя на, 1.43.6

Потос (копнеж): изображение на, 1.43.6

Правия път: 1.44.2

Празници и игри: — погребални, 1.28.7, 44.8; 2.1.3; 3.14.1, 18.16; 5.1.8, 8.3, 17.9; 6.20.19; 8.4.5; 9.2.5 – Истмийски, 1.44.8; 2.1.3, 1.7 – Немейски, 2.15.3, 24.2 – Олимпийски, 5.7.6-10.1 – Питийски, 10.7.2-8 – на Арес, 3.22.7 – на Артемида, 1.31.5; 8.22.8-9 – на Атина, 1.27.3 – на Деметра, 2.11.3; 7.27.10 – на Дионис, 2.24.6; 6.26.1; 7.19.10, 20.1, 13.1 – на Евменидите, 2.11.4 – на Херакъл, 9.32.2 – на Изида, 10.32.14-18 – Алеайа, 8.47.4 – Атенеи, 8.2.1 – Празник на факлите, 2.25.4 – Хтонии, 2.35.5 – Дедала, 9.3.2-8 – Елевтерии, 9.2.6 – Епидаврии, 2.26.8 – Гимнопедии, 3.11.9 – Халотии, 8.47.4 – Хераклии, 9.32.2 – Хереи, 2.24.2; 5.16.2-6 – Хермеи, 8.14.10 – Хиацинтии, 3.10.1, 19.3-4; 4.19.4 – Лафрии, 7.18.11-13 – Лернеи, 2.36.7; 8.15.9 – Ликеи, 8.2.1, 38.5 – Мусеи, 9.31.3 – Панатенеи, 1.29.1; 8.2.1 – Саронии, 2.32.10 – Скиерии, 8.23.1 – Литоболии, 2.32.2 – Теоксении, 7.27.4 – Тесмофории, 10.33.12 – Тюи, 6.26.1,2 – На факлите, 7.27.3 – Тюрбе, 2.24.6

Праксидамант: победител от Егина, 6.18.7

Праксидики: 3.22.2; 9.23.3

Праксила: поетеса, 3.13.5

Прасии: 1.31.2

Пратинас: поет, 2.13.6

Предверие храмово: 2.1.7, 17.3; 5.12.5; 8.32.2; 9.10.2; 10.8.6, 24.1

Пресбон: 9.34.8, 37.1

Пресвети богини: 1.28.6, 31.4; 2.11.4; 7.25.2

Преуген: 3.2.1; 7.6.2, 18.5, 20.7-9

Приам: 1.29.5; 2.23.5-6, 24.3, 25.6; 3.9.4, 19.6, 26.5; 4.17.4; 5.3.6, 19.5; 7.24.2; 9.18.5; 10.25.5, 25.9, 26.1, 26.9, 27.2

Приап: 9.31.2

Приене: 4.6.1, 6.3; 7.2.9-10, 5.5; 8.24.11; 10.24.1

Принос: 8.6.4

Пританеон: 1.5.1, 18.3, 20.1, 26.3, 28.10, 42.7, 43.2; 2.4.4; 5.13.11, 15.8-12, 20.10; 9.32.8

Пританид: боксьор от Кизик, 5.21.3

Пританид: син на Eurypon, 2.36.4; 3.7.2; 4.4.4

Продик: поет , 4.33.7

Продоми: 1.42.1

Проедрия: 5.15.4

Пройт: син на Абант, 2.4.2, 7.8, 9.8, 12.2, 16.2-5, 25.7, 25.9; 5.5.10; 8.18.7-8; 10.10.3

Прокна: 1.5.4, 24.3, 41.8-9; 10.4.9

Проконесос: 1.24.6; 5.7.9l; 8.46.4

Прокрида: 1.37.6; 9.19.1; 10.29.6

Прокруст: 1.38.5

Прокъл: победител от Андрос, 6.14.13

Прокъл: автор от Картаген, 2.21.6; 4.35.4

Прокъл: спартанец, 3.1.7-8, 7.1

Прокъл: тиран на Епидавър, 2.28.8

Промахос: син на Херакъл, 8.24.2, 24.7; 9.11.4

Промахос: победител от Пелене, 6.8.5-6; 7.27.5-7

Промахос: син на Партенопей, 2.20.5; 9.19.2; 10.10.4

Прометей: син на Япет, 1.30.2; 2.14.4, 19.5, 19.8; 5.11.6; 10.4.4

Прометей: един от Кабирите, 9.25.6

Прон: планина, 2.34.11, 35.4, 36.1-2

Проном: 4.27.7; 9.12.5-6

Пророс: победител от Кирена, 10.2.3

Просимна: 2.17.1

Проспалта: 1.31.1

Протезилай: 1.34.2; 3.4.6; 4.2.7, 36.3; 5.17.10; 10.14.2, 30.3

Протей: 3.18.16, 19.1-4; 8.53.5

Протолай: победител от Мантинея, 6.6.1

Протофан: победител от Магнезия, 1.35.6; 5.21.10

Процесии: 1.2.4, 29.1, 29.16; 2.7.5, 7.8, 35.5; 6.20.7; 7.18.12; 8.39.5; 10.18.5, 32.17

Прусиас: 8.11.11

Псамате: 1.43.7-8; 2.19.8

Псаматос: пристанище, 3.25.4

Псила: дорийска дума за “крила”, 3.19.6

Пситалия: 1.36.2; 4.36.6

Псотида: 5.24.2; 6.16.5-7; 8.23.9-25.1

Птолемей: Керавън, 1.16.2; 10.19.7

Птолемей I: син на Лаг, 1.1.1, 5.5, 6.1-8, 8.6, 9.1, 9.6, 10.2, 11.5, 16.1; 6.3.1, 15.10, 16.3, 16.9, 17.3; 9.16.1; 10.10.2

Птолемей II: Филаделф, 1.1.1, 5.5, 6.8-7.3, 8.6, 17.2, 18.4; 6.17.3; 9.31.1; 10.7.8

Птолемей III: Евергет, 2.8.5, 9.3

Птолемей VIII: Филометор, 1.8.6, 9.1-3

Птус: връх, 9.23.5-7

Пулитион: 1.2.5

Пурпур: — боя, 3.21.6; 10.37.3 – дрехи, 2.17.6; 5.12.4; 7.22.7; 10.25.5

Пюлас: цар на Мегара, 1.5.3, 34.4, 34.6; 4.36.1; 6.22.5

Пюрайхмес: от Етолия, 5.4.2

Радамант: 7.3.7; 8.53.4-5

Радине: 7.5.13

Райтеи: 8.28.3

Ракиос: 7.3.1-2; 9.33.2

Рамнос: 1.32.2; 7.5.3

Рарион: равнина, 1.38.6

Рахос: вид маслина, 2.32.10

Регион: 4.23.6, 26.2; 5.25.1, 26.4-5; 6.6.4

Регнид: 2.13.1

Рейти: 1.38.1; 2.24.6

Реки: — студени, 8.28.2 – лекуващи кожни болести, 5.5.11 – лекуващи любов, 7.23.3 – с опасни животни, 4.34.2-3 – течащи през езера, 5.7.3; 8.54.3 – под земята, 2.5.3; 8.44.4, 5.1; 9.30.8 – със завои, 8.41.3 – свличащи кал, 7.2.11; 8.24.8, 24.11

Реки: култ, 1.34.3, 37.3, 41.2; 4.3.10; 8.20.3, 24.12, 41.3; 9.30.8; 10.8.10

Рексибий: победител от Опунт, 6.18.7

Рея: 1.18.7; 5.7.6; 8.8.2, 10.1, 32.5, 36.2-3, 41.2, 47.3; 9.2.7, 41.6

Риан: поет, 4.1.6, 6.1, 15.2, 17.11

Риба: 1.33.4, 38.1; 3.21.5; 4.34.1; 7.22.4 – пееща като дрозд, 8.21.2

Рим: — основан, 8.43.2 – форуми, 5.12.6; 8.46.4; 10.5.11 – други обекти, 2.27.5; 4.35.10; 5.12.6; 6.9.3; 8.17.4, 46.5; 9.21.1 – статуи отнесени в, 5.25.9; 6.9.3; 7.22.5, 22.9; 8.46.1, 46.4; 9.27.3

Римляни: — история, 1.9.5, 12.1-220.4-7, 29.14, 36.6; 2.1.2; 3.23.5; 6.3.12, 12.3; 7.7.7-16.10; 8.30.8, 51.4; 9.7.4, 40.7; 10.34.2, 34.4, 35.2 – колонии, 2.1.2; 7.18.7 – управители, 5.15.2; 7.16.10 – имена, 7.7.8 – език, 2.4.5

Рион: 7.22.10; 8.5.6; 10.11.6

Рипе: 8.25.12

Рипес: 7.6.1, 18.7, 23.4

Роби: — продавани, 3.12.3; 10.32.15 – на бог, 10.32.12 – право на убежище, 2.13.4 – освободени, 7.15.7, 16.8 – във война, 1.32.3; 2.20.9; 4.7.3; 7.16.8 – публично погребение, 1.29.7, 32.3

Родос: 1.6.6, 36.5; 2.7.1; 4.24.2-3; 6.7.6; 8.43.4 – атлети, 5.21.8; 6.7.1 – колос, 1.18.6 – посвещение в Делфи, 10.18.4 – култ към Елена, 3.19.10 – гробница, 1.37.5 – стени, 4.31.5

Родос: местност в Лакония, 3.26.9

Рози: 6.24.6-7; 9.41.7

Роксана: 1.4.3; 9.7.2

Ропалос: син на Фестос, 2.6.7

Рус: в Мегара, 1.41.2

Саббе: сибила, 10.12.9

Савромати: 1.21.5; 8.43.6

Саврос: 6.21.3-4

Сакадас: 2.22.8-9; 4.27.7; 6.14.9-10; 9.30.2; 10.7.4-5

Саламин: остров край Атика, 1.3.2, 14.5, 25.6, 35.2-36.2, 40.5; 2.8.6, 29.10; 3.11.3, 16.6; 4.36.6; 5.11.5; 7.6.3; 8.10.9; 10.14.5, 31.1

Саламин: в Кипър, 8.15.7

Салпинкс (тръба): 2.21.3; 5.22.1

Самикон: 5.5.3-6.3; 6.25.6

Самос: 2.13.2, 31.6; 3.12.10; 4.2.9, 3.14-16, 13.5; 7.28-9, 4.1-7, 5.4, 5.13, 10.1; 10.9.10, 12.5

Самотраки: 7.4.3

Сандион: 1.43.3

Саон: 9.40.2

Сапеи: 7.10.6

Сарапамон: боксьор от Египет, 5.21.15

Сарапис: 1.18.4; 2.4.6, 34.10; 3.14.5, 22.13, 25.10; 4.32.6; 7.21.13, 26.7; 9.24.1

Саратион: победител от Александрия, 5.21.18; 6.23.6

Сарди: 3.9.5, 9.8; 4.24.2; 5.6.5

Сардиния: 1.29.5; 4.23.5; 7.2.2, 17.3; 9.23.1; 10.17.1-13, 18.1

Сарон: 2.30.7

Сарония: празник, 2.32.10

Сарпедон: 7.3.7; 10.31.5, 31.8

Сатир: победител от Елида, 6.4.5

Сатири: 1.23.5; 2.13.6 – статуи, 1.20.1-2, 43.5

Сатириди: острови, 1.23.6

Сатрап: 6.25.6

Саунион: извор, 10.37.3

Сафо: 1.25.1, 29.2; 8.18.5; 9.27.3, 29.8

Светотатство, наказано: 3.4.5; 4.24.5; 7.19.2-4, 14.6, 15.3; 8.5.11, 10.3; 9.39.12; 10.2.4-7, 28.5

Свещена война: 8.27.9; 9.6.4; 10.3.1, 8.2, 13.6

Свине: 2.11.7; 5.16.8; 6.2.5; 7.17.10; 8.1.5; 9.8.1

Себрос: 3.15.1-2

Седемте мъдреци: 1.23.1; 10.24.1

Седемте срещу Тива: 2.20.5; 10.10.3

Сезони: 1.40.4; 2.13.3, 20.5, 30.5; 3.18.10, 19.4; 5.15.3, 17.1; 9.35.2 – изображения, 1.40.4; 2.17.4; 3.18.10, 19.4-5; 5.11.7, 17.1; 7.5.9; 8.31.3

Сезострис: 1.42.3

Селадас: победител от Елида, 6.16.6

Селасия: 2.7.4, 9.2; 3.10.7; 4.29.9; 7.7.4; 8.49.5

Селевк: 1.6.4, 6.7, 7.3, 8.1, 10.2-5, 16.1-3; 3.16.8; 6.11.1, 15.7, 16.2-3; 8.33.3, 46.3, 51.4; 10.19.7

Селемнос: река, 7.23.1-3

Селена: 3.26.1; 5.1.4, 11.8; 6.24.6

Селинунт: в Сицилия, 6.19.10-11

Селинунт: в Лакония, 3.22.8

Селинунт: цар на Егиалос, 7.1.3-4

Селинунт: река, 5.6.6; 7.24.5

Семела: 2.31.2, 37.5; 3.19.3, 24.3; 9.2.3, 5.2, 12.3-4

Семнай (пресвети): богини, 1.28.6, 31.4; 2.11.4; 7.25.2

Сенат (герузия): — римски, 7.7.9, 9.1-6, 11.3-5, 14.1 – спартански, 2.9.1; 3.5.2, 11.2

Сепия: планина, 8.16.2

Сепс: змия, 8.4.7, 16.2

Серес: 6.26.6-9

Сибарид: победител от Лакедемон, 5.8.10

Сибарис: 5.8.9 – съкровищница, 6.19.9

Сибили: 2.7.1; 8.8.8-9; 10.9.11-12.10

Сиботас: цар на Месения, 4.3.10, 4.1

Сида: 3.22.11

Сидоний: 7.23.7

Сиена: 1.33.4; 5.7.4; 6.26.2; 8.38.6

Сизиф: 2.1.3, 2.2, 3.11, 4.3, 5.1; 6.20.19; 9.17.6, 24.3, 34.7, 34.10; 10.4.10, 30.5, 31.10

Сикания: 5.25.6; 8.24.2, 46.2

Сикион: — история, 1.25.4, 27.5; 2.1.1, 2.2, 5.6-7.1, 8.3-4; 4.11.1, 15.7; 6.3.3; 7.7.2, 11.4, 26.2; 10.15.8 – описание, 2.7.4-11.2 – стар град, 2.5.6, 7.1 – пристанище, 2.12.2 – гробове, 2.7.2, 7.4 – съкровищници, 5.14.9; 6.19.1-6; 10.11.1

Сикиония: 2.6.5; 7.1.1, 6.1; 8.1.2; 10.32.19

Силен: 1.4.5, 23.5, 24.1; 2.7.9, 22.9; 3.25.2-3; 6.24.8 – старите сатири наричани Силени, 1.23.5

Силфион: билка, 3.16.3

Симах: победител от Елида, 6.1.3

Симах: победител от Месения, 6.2.10

Симбола: 8.54.1-2

Симонид: 1.2.3; 3.8.2; 4.9.9; 9.2.5; 10.27.4

Симос: цар на Аркадия, 8.5.8

Синид: 1.37.4; 2.1.4; 10.25.7

Сиопе (мълчание): улица, 6.23.8

Сипил: планина, 1.20.5, 21.3, 24.8; 2.22.3; 3.22.4; 5.13.7; 6.12.1; 7.24.13, 27.12; 8.2.7, 17.3, 38.10

Сиракуза: 1.2.3, 12.5, 23.3, 29.13; 2.22.9; 5.7.2-3, 8.8; 6.9.5, 12.1-4, 17.9, 19.7; 10.28.6

Сирени: 1.21.1; 9.34.3; 10.5.12, 6.5

Сирийци: 1.5.5, 6.4-5, 6.8, 25.8; 3.16.8, 26.10; 6.2.7; 7.8.3-4; 8.20.2, 23.5, 29.3-4, 43.4, 51.4; 10.20.5

Сиринга: 8.38.11

Ситнидски нимфи: 1.40.1

Сифнос: 10.11.2

Сицилия: народи на, 5.25.6 – история, 1.2.3, 12.5, 19.11-13; 2.22.9; 3.16.4-5; 4.36.4; 5.27.1; 6.2.10, 6.7, 9.4, 12.3, 19.10; 7.4.6-7; 10.15.5

Скайос: победител от Самос, 6.13.5

Скала: с набити стрели, 1.44.4 – на Сибила, 10.12.1

Скамбониди: дем, 1.38.2

Скандея: 3.23.1

Скарфея: 2.29.3; 7.15.3-4, 15.9; 10.1.2

Скедасос: 9.13.5-6

Скенома: 3.17.6

Скефрос: 8.52.2-3

Скиас: при Спарта, 3.12.10, 13.1

Скиатида: 8.35.5

Скиатис: планина, 8.14.1

Скиерия: празник, 8.23.1

Скилайон: нос, 2.34.7-8

Скилис: гмуркач, 10.19.1

Скилунт: 5.6.4-7, 16.1; 6.22.4

Скиптри: 2.10.3; 5.11.1; 8.37.4; 9.39.3, 40.11, 41.1, 41.5

Скирас: река, 3.25.1

Скирон: 1.3.1, 44.8

Скирон: син на Пилас, 1.39.6, 44.6; 2.29.9

Скирос: 1.36.4

Скирос: 1.17.6, 22.6; 3.3.7, 25.1

Скирос: река, 8.35.1

Скити: 1.31.2, 43.1; 3.9.6; 6.26.9; 8.43.3 – лък, 10.31.8

Сколейтас: хълм, 8.30.6

Сколос: 9.4.4

Скопе: 8.11.7

Скорпион: 9.21.6

Скотане: 8.23.8

Скотитас: 3.10.6

Скотуса: 6.5.2-3; 7.27.6

Славеи: 1.41.9; 9.30.6

Слонова кост: 1.12.4, 40.4, 43.6; 3.22.7; 4.31.6; 5.11.10, 12.3, 12.7, 17.5; 6.19.10-11; 7.27.2; 8.46.5; 9.33.5; вж Злато

Слонове: 1.12.3-4; 2.21.4; 5.12.1-3

Сменос: река, 3.24.9

Смирна: 1.33.7; 2.26.9; 4.21.5, 30.6; 5.8.7; 6.14.3; 7.5.1, 5.9, 5.12; 9.11.7, 24.4, 35.6

Смокинови дървета: 1.37.2; 4.20.2; 6.18.7

Смола: 1.15.4; 4.35.8

Содамас: аргосец, 3.9.8

Содамас: победител от Асос, 6.4.9

Сойка: 8.12.3

Сократ: син на Софрониск, 1.22.8, 30.3; 9.35.7

Сократ: победител от Пелене, 6.8.1

Сократ: скулптор от Тива, 9.25.3

Солон: 1.16.1, 18.3, 40.5; 10.24.1, 37.6-7 – статуя, 1.16.1

Сорон: гора, 8.23.8-9

Сосандър: глобен за подкуп на Олимпия, 5.21.16; 6.23.4

Сосиполис: 6.20.2-5, 25.4

Сострат: от Диме, 7.17.8

Сострат: победител от Пелене, 7.17.14

Сострат: победител от Сикион, 6.4.1

Сотад: победител от Крит, 6.18.6

Сотерия: 7.21.7, 24.3

Софанес: атински стратег, 1.29.5

Софий: победител от Месения, 6.3.2

Софокъл: поет, 1.21.1, 28.7

Софокъл: факлоносец, 1.37.1

Спарта: 3.11.1-18.5 – история, 3.1.1-10.5 – стени, 3.12.8, 15.3; 7.8.5, 9.5; 8.51.3 – разстояние от Олимпия, 6.16.8 – статуя на спартанците, 3.11.10 – обучение на момчетата, 3.11.9, 14.6-10, 16.9; 7.8.5; 8.23.1, 51.3; вж. също Лакедемони

Спарти: 8.11.8; 9.5.3, 10.1

Сперхей: река, 1.37.3; 7.15.3; 10.20.6-9, 22.3, 23.13

Сребро: 3.12.3 – статуи от, 1.5.1 – гвоздеи от, 1.24.3

Стадион: 1.19.6, 44.1; 2.1.7, 24.2, 27.5, 29.11, 32.3, 34.10; 3.14.3, 21.1; 4.4.5, 5.10, 13.7, 32.6; 5.14.9, 16.3, 21.2, 21.15, 22.1, 23.4; 6.19.15, 20.8, 20.10; 8.10.1-2, 12.5, 14.9, 32.3, 36.8, 38.5, 47.4; 9.11.6, 23.1-2; 10.32.1 – обичайна форма, 2.27.5; 9.23.1

Стазуса: извор, 2.7.4

Статуи: вж. Изображения

Стезихор: 2.22.7; 3.19.13; 8.3.2; 9.2.3, 11.2; 10.26.1, 26.9

Стенелос: 2.18.5, 20.5, 22.8-9, 24.3, 30.10; 8.46.2; 10.10.4

Стени: — на Акропола, 1.28.3 – на Тиринт, 2.25.8 – на Месения, 4.31.5 – тухлени, 8.8.8 – дървени, 1.18.2

Стениклерос: 4.3.7, 6.6, 15.8, 16.6, 27.1

Стеунос: пещера, 8.4.3; 10.32.3

Стикс: река, 8.17.6, 18.1-6, 19.3

Стимфал: 2.3.5, 24.6; 5.10.9; 6.7.10; 8.4.4-7, 5.4, 13.5, 16.1, 22.1-9; 9.11.6

Стимфалийските птици: 5.10.9; 8.22.4-6; 9.11.6

Стира: 4.34.11; 5.23.2

Стирис: 10.3.2, 35.8-36.1

Стоа (портик): 1.1.3, 2.4-5, 3.1, 3.3, 14.6, 15.1-16.1; 2.9.6, 27.6, 31.7, 35.10; 3.11.3, 13.6, 15.1, 17.4; 5.11.6, 15.6, 21.17; 6.20.10, 20.13, 21.2, 24.2-5, 24.10, 25.1-4; 7.20.9, 23.5; 8.30.6-10, 31.1, 31.9; 9.22.2; 10.11.6, 21.6, 34.7, 35.6

Стомий: победител от Елида, 6.3.2

Стратон: победител от Егион, 7.23.5

Стратон: победител от Александрия, 5.21.9

Струни на лира: 3.12.10; 9.5.7, 8.4

Струтунт: нос, 2.36.3

Стълбове: 1.18.9; 2.11.2, 17.3; 3.19.2, 20.9; 5.26.1; 8.26.2, 30.4, 38.7, 44.2, 45.5; 10.5.2 – дървени, 5.16.2, 20.6; 6.24.9

Суза: 1.42.3; 3.9.5, 16.8; 4.31.5; 6.5.7; 10.31.7

Сула: 1.20.4-7; 9.6.5, 7.4-5, 30.1, 33.6, 40.7; 10.21.6

Сунион: нос, 1.1.1, 28.2, 35.1; 2.8.6; 10.25.2

Сфактерия: 1.13.5, 15.4; 3.5.5; 4.26.1-2, 36.6; 5.26.1; 6.22.6

Сфереи: спартански ефеби, 3.14.6

Сферос: 2.33.1; 5.10.7

Сфет: 2.30.9

Сфинкс: 1.24.5; 3.18.14; 5.11.2; 9.26.2-4

Сфрагидион: 9.3.9

Схедий: 10.4.2, 30.8, 36.10

Схойней: 8.35.10

Съдии (хеланодици): 5.9.5, 16.8; 6.1.5, 2.2, 6.6, 20.10, 23.2, 24.1-3

Съкровищници: — в Делфи, 10.11 – в Олимпия, 6.19 – на Атрей, 2.16.6 – на Миний, 9.36.5, 38.2

Сънища: 1.14.3, 30.3, 38.7; 4.13.2, 26.3-8, 27.3, 33.5; 7.5.1-7, 20.8; 9.23.3; 10.2.6, 12.5, 32.13, 38.13 – лечение с, 1.34.5; 2.27.1; 10.33.11 – гадаене по, 1.34.4-5, 44.5; 3.26.1; 5.23.6; 10.33.11

Сърна: 3.20.4; 5.6.6; 7.26.10; 8.10.10, 17.4, 22.9 – в мит, 2.30.7; 5.10.9; 8.48.7; 9.19.6 – в култ, 1.33.3; 7.18.12; 8.10.10, 18.12; 10.32.16

Състезание по плаване: 2.35.1

Сюс: река, 9.30.11

Сютас: река, 2.7.8, 12.2; 7.27.12

Таври: 1.33.1, 43.1; 3.16.7-8, 16.11

Тавростен: победител от Егина, 6.9.3

Таксил: 1.20.6; 9.40.7; 10.34.2-6

Талай: 2.6.6, 20.5, 21.2; 9.18.6; 10.13.6

Талами: 3.21.7, 26.1

Таласа (море): изображение на, 2.1.7-9 – Старецът (Нерей), 3.21.9

Талес: от Гортина, 1.14.4

Талес: от Милет, 10.24.1

Талет: планина, 3.20.4-5

Талиади: 8.25.2

Талия: една от Харитите, 9.35.5

Тало: 9.35.2

Талос: 8.53.5

Талос: 7.4.8

Талпий: 5.3.3-4

Талтибий: 2.26.10; 3.12.7; 5.24.11; 7.24.1

Тамирис: 4.33.3, 33.7; 9.5.9, 30.2; 10.7.2, 30.8

Танагра: 1.29.6, 29.13, 34.1; 3.11.8; 5.10.4, 26.7; 8.36.10; 9.3.6, 6.3, 19.4-22.3; 10.28.6

Танаос: река, 2.38.7

Танатос: 3.18.1; 5.18.1

Тантал: син на Тиест, 2.18.2, 22.3

Тантал: син на Зевс, 2.22.2-3; 3.22.4; 5.13.7; 8.2.5; 9.5.7; 10.30.2, 31.12

Танци: 3.10.7, 11.9, 18.14; 4.16.9; 8.16.3; 9.40.3; 10.4.3

Тараксип: 6.20.15-19; 10.37.4

Тарант: 10.10.8, 13.10

Тарент: 1.12.2, 13.1; 3.10.5, 12.5; 6.3.2 – дарове в Делфи, 10.10.6, 13.10

Тартар: 8.37.5; 9.27.2

Тартесос: 6.19.2-3

Тасос: 5.25.12-13; 6.11.2; 10.27.4, 28.3

Таугет: планина, 3.1.2, 20.2-7; 4.7.2; 8.24.4

Таугета: 3.1.2, 18.10, 20.2; 9.35.1

Таумасиос: връх, 8.36.2

Теаген: тиран на Мегара, 1.28.1, 40.1, 41.2

Теаген: победител от Тасос, 6.6.5-6, 11.2-9, 15.3

Теано: 10.27.3

Теант: победител от Лепрея, 6.7.8

Театри: 1.20.3-4, 21.1-4, 29.16; 2.1.7, 4.5, 7.5, 13.5, 20.7-8, 27.5, 29.11, 31.4; 3.14.1, 15.1; 4.12.6, 32.6; 5.12.6; 6.19.11, 26.1; 7.20.9, 21.6, 23.9; 8.9.2, 9.5-6, 32.1, 32.3, 49.1, 50.3; 9.16.6, 22.2, 27.5; 10.32.1, 32.10, 33.4, 34.6, 35.4, 35.6

Тевкър: 1.3.2, 23.8, 28.11; 2.29.4; 8.15.6-7

Тегануса: остров, 4.34.12

Тегеати: 8.3.4, 45.1, 48.6, 53.2-4

Тегея: описание, 8.44.1-49.1, 53.1-54.7 – история, 3.3.5, 7.3, 11.7; 8.3.4, 4.3; 10.9.6, 20.1 – дарове в Делфи, 10.9.5 – племена, 8.53.6 – път от Аргос, 2.24.5-7

Тееколеон: 5.15.8, 15.10

Тезей: — раждане, 1.17.3, 41.5; 2.30.9, 32.9; 5.10.8; 7.17.7; 10.25.7 – подвизи, 1.3.1, 12.3, 12.6, 19.2, 22.2, 22.5, 27.7-9, 28.10, 31.1, 32.6, 37.4, 38.5, 39.2-3, 41.3-4, 44.8; 2.1.3-4, 27.4, 31.1, 32.7; 3.18.5; 8.2.1, 45.6, 48.3; 9.40.4; 10.25.7, 29.4 – амазонки, 1.2.1, 15.2, 41.7; 2.32.9; 5.11.4, 11.7 – Минотавър, 1.1.2, 22.5, 24.1, 42.2; 3.18.16 – с Елена, 1.18.4; 2.22.6, 32.7; 3.18.15, 24.11, с Пейритой, 1.17.2, 17.4, 18.4, 41.5; 2.22.6; 5.10.8; 9.31.5; 10.29.9 – атински институции, 1.3.3, 22.3; 7.2.1 – кости, 3.3.7 – култ, 1.17.2, 17.6, 30.4; 10.11.6 – култ към неговите деца, 1.1.4 – изображения, 1.3.1, 3.3, 8.4, 15.2-3, 17.2-3, 24.1, 27.8; 3.18.15-16; 4.32.1; 5.10.8, 11.4-5, 11.7, 19.1; 8.45.6; 10.10.1, 29.9

Теисоа: до Метидрион, 8.27.4, 27.7, 28.3

Теисоя: на планината Ликей, 8.27.4, 38.3, 38.9

Тейос: река, 8.35.3

Теламон: 1.5.2, 28.11, 35.2-3, 42.4; 2.29.2-10; 3.19.13; 5.22.2; 8.15.6-7, 45.6

Телекъл: 3.2.6-7, 7.4, 15.10; 4.4.2-4, 5.1, 5.9, 31.3

Телемах: син на Одисей, 9.41.4; 10.25.2

Телемах: победител от Елида, 6.13.11

Телесарх: 10.20.5, 22.1

Телесила: 2.20.8-9, 28.2, 35.2

Телестас: победител от Месения, 6.14.4

Телете: 9.30.4

Телеф: 1.4.6; 3.26.9-10; 5.13.3; 8.45.7, 48.7, 54.6; 9.5.14-15, 31.2, 41.1

Телиас: 10.1.8-11, 13.7

Телон: победител от Орестазия, 6.10.9

Телпуса: 8.24.4, 25.1-12, 42.1

Телхин: 9.19.1

Темен: син на Аристомах, 2.6.7, 13.1, 18.7, 19.1, 21.3, 26.2, 28.3-4, 38.1; 3.1.5; 4.3.3-8

Темен: син на Пеласг, 8.22.2

Темеса: 6.6.7-11

Темида: 1.22.1; 2.27.5, 31.5; 5.14.10, 17.1; 8.25.7; 9.22.1, 25.4; 10.5.6

Темиди: 2.31.5

Темискира: 1.2.1, 15.2, 41.7

Темисонион: 10.32.4

Темисто: майка на Омир, 10.24.3

Темистокъл: син на Неокъл, 1.1.2, 2.2, 18.2-3, 26.4, 36.1, 37.1; 7.6.3; 8.1.3, 52.2; 10.14.5-6 – гроб, 1.1.2

Темистокъл: син на Полиарх, 1.37.1

Тенар: 2.33.2; 3.14.2, 21.7, 25.4-9; 4.24.5; 7.25.3

Тенедос: 2.5.4; 6.17.1; 10.14.1-4

Тенер: 9.10.6, 26.1

Тенея: 2.5.4

Теогнет: победител от Егина, 6.9.1

Теодор: победител от Елида, 6.16.8

Теодор: актьор, 1.37.3

Теокрест: победител от Кирена, 6.12.7

Теоксения: игри, 7.27.2, 27.4

Теокъл: прорицател, 4.16.1, 16.5, 20.1, 20.3, 21.2, 21.5, 21.10-11

Теомелида: местност в Спарта, 3.14.2

Теопомп: син на Дамарет, 6.10.4-5

Теопомп: син на горния, победител от Херея, 6.10.4-5

Теопомп: историк, 3.10.3; 6.18.5

Теопомп: цар на Спарта, 3.3.2, 7.5, 16.6; 6.4.4, 6.4-5, 7.7-9, 8.9, 10.3

Теопомп: тиванец, 6.6.2

Теос: 7.3.6, 3.10, 5.11, 24.5

Теотим: победител от Елида, 6.17.5

Теофил: архонт, 10.3.1

Тера: 3.1.7-8, 14.3, 15.6; 7.2.2; 10.15.6

Терапне: 3.14.9, 19.7, 19.9, 20.1-2

Терас: 3.1.7-8, 15.6; 4.3.4; 7.2.2

Терей: 1.5.4, 41.8-9; 9.16.4; 10.4.8-9

Термесос: река, 9.29.5

Термесос: 9.19.1-3

Термодонт: река в Азия, 1.2.1; 3.25.3; 7.2.7

Термодонт: в Беотия, 9.19.3

Термопили: 1.1.3, 4.1-4; 3.4.7-8, 14.1; 4.35.9; 7.24.4; 9.32.9; 10.20.1-22.12

Теро: кърмачка на Арес, 3.19.8

Теро: дъщеря на Филант, 9.40.5-6

Терсандър: син на Полиник, 2.20.5; 7.3.1; 9.5.14-15, 8.7, 9.4; 10.10.4

Терсий: победител от Тесалия, 5.9.1

Терсилион: 8.32.1

Терсилох: победител от Керкира, 6.13.6

Терсит: 10.31.1

Тесалия: 1.4.1, 13.2, 25.4, 29.6, 29.9; 3.7.9, 9.12; 4.2.3, 36.3; 5.24.2; 7.10.2; 9.4.2; 10.1.3-11, 8.2, 23.13 – гроб на тесалийци в Атина, 1.29.6 – посвещение в Олимпия, 5.24.1

Тесалоники: 8.7.7; 9.7.3

Теспии: 6.16.11; 7.2.2; 9.3.6, 13.8, 14.2, 14.4, 20.2, 23.1-2, 26.6-7, 27.1-6, 29.13, 31.3, 31.7; 10.17.5, 20.2

Теспротида: 1.6.8, 17.4-5, 18.4; 2.22.6; 3.18.5; 4.34.3; 5.14.2, 23.2; 9.36.3

Теспротида: поема, 8.12.5-6

Тестий: 3.13.8, 19.5; 8.45.6; 9.27.6-7

Тетида: 3.21.9, 22.2; 5.18.5, 19.8, 22.2; 8.41.5-6 – светилище, 3.14.4-5

Теутис: 8.27.4, 27.7, 28.4-6

Теутроне: 3.21.7, 25.4

Тиаса: река, 3.18.6

Тива: в Египет, 1.9.3, 42.3; 8.33.2

Тива: в Гърция, описание, 9.8.4-12.6, 16.1-18.6 – порти, 9.8.4-7 – основаване, 2.6.4; 9.5.6 – нападната от Седмината, 1.39.2; 2.20.5; 8.25.4; 10.10.3 – завзета от Епигоните, 1.43.1, 44.4; 2.20.5; 7.3.1; 9.25.7, 33.1 – късна история, 1.25.4, 34.1; 2.6.2, 6.4; 3.9.3, 9.13; 4.32.4-6; 6.3.3; 7.2.3, 10.2, 15.9; 8.8.10, 11.9, 33.2, 50.3; 9.1.4-8, 5.1-7.6, 8.6, 9.1, 9.4, 13.3-12, 17.1, 17.3, 19.3, 37.1; 10.10.5, 20.1 – опустошена от Александър, 4.27.10; 7.6.9, 17.2; 9.6.5, 23.5, 25.10 – възстановена от Касандър, 4.27.10; 7.6.9; 9.3.6, 7.1-4 – посвещения в Делфи, 10.13.6 – съкровищница, 10.11.5 – статуя на града, 4.31.10

Тиваида: поема, 8.25.8; 9.9.5, 18.6

Тигър: 9.21.4

Тидей: син на Еней, 3.18.12; 9.18.1-2; 10.10.3

Тидей: атински стратег, 10.9.11

Тиест: 2.18.1-3, 22.3; 9.40.11

Тизий: оратор, 6.17.8

Тилфуса: извор, 9.33.1

Тимагор: 1.30.1

Тимайнет: победител от Флиунт, 10.7.7

Тималк: 1.41.3-4, 42.4

Тимант: победител от Клеони, 6.8.4

Тимаситей: победител от Кротон, 6.14.5

Тимаситей: победител от Делфи, 6.8.6

Тимойт: 2.18.9

Тимоклейт: тиран на Сикион, 2.8.2

Тимон: атинянин, 1.30.4

Тимон: победител от Елида, 5.2.5; 6.2.8, 12.6, 16.3

Тимостен: победител от Елида, 6.2.6

Тимотей: син на Конон, 1.3.2, 24.3, 29.15; 6.3.16

Тимотей: музикант, 3.12.10; 8.1.3

Тиндарей: 1.17.5, 33.7-8; 2.1.9, 18.2, 18.6-7, 34.10; 3.1.4-5, 12.5, 13.1, 13.8, 15.11, 16.2, 17.2-4, 18.11, 18.14, 20.9, 21.2, 24.7, 24.10; 4.27.1, 31.9; 5.8.4; 8.5.1, 34.4

Тир: 5.25.12; 7.5.5; 9.27.8

Тирба: празник, 2.24.6

Тиреа: 2.29.5, 38.5; 3.7.5; 8.3.3, 54.4; 10.9.12

Тирезий: 7.3.1; 9.10.3, 11.3, 16.1, 18.4, 19.3, 33.1-2; 10.28.1, 29.8

Тирени: 4.35.12; 5.12.5; 7.10.1; 8.7.3; 10.11.3, 16.7

Тиреон: 8.3.3, 35.7

Тириди: cape, 3.25.9

Тиринт: 1.32.6; 2.16.2, 16.5; 5.2.2, 23.2 – разрушен от аргосците, 2.17.5, 25.8; 5.23.3; 8.27.1, 46.3 – стени, 2.16.5, 25.8; 7.25.6; 8.33.3; 9.36.5

Тиро: 2.16.4

Тиртей: 4.6.5, 13.6, 14.5, 15.2, 15.6, 16.2, 16.6, 18.3

Тис: 8.17.2

Тисамен: Ямид, 3.11.5-9; 6.14.13

Тисамен: син на Орест, 2.18.6-8, 38.1; 3.1.5-6; 4.3.3; 7.1.7-8, 6.2

Тисамен: син на Терсандър, 3.15.6-8; 9.5.15

Тисандър: победител от Наксос, 6.13.8

Тисбе: 9.32.2-3; 10.37.2

Тисикрат: победител от Кротон, 6.9.5

Тисис: 4.9.3-4

Титан: брат на Хелиос, 2.11.5

Титане: 2.11.3, 11.5, 12.1-3, 23.4, 27.1; 7.23.8

Титани: 5.7.10; 7.18.4, 26.12, 27.11; 8.37.5

Титион: планина, 2.26.4, 27.7

Титион: 3.18.15; 10.4.2-6, 11.1, 29.3

Титорея: 2.4.3, 29.3; 9.17.4-5; 10.1.1, 32.8-33.1

Титраст: 3.9.7

Титронион: 10.3.2, 33.12

Тифа: 9.32.4

Тифон: 3.18.10

Тлеполем: син на Херакъл, 2.22.8; 3.19.9

Тлеполем: ликиец, 5.8.11

Тоант: 5.3.6; 10.38.5

Токния: 8.3.2, 29.5

Толмид: 1.27.5, 29.14

Толос: в Атина, 1.5.1 – в Епидавър, 2.27.3

Топола: черна, 5.14.3; 10.30.6 – бяла, 2.10.6; 5.5.5, 13.3, 14.2

Торнакс: в Арголида, 2.36.1

Торнакс: в Лакония, 3.10.8, 11.1

Трагос: река, 8.23.2

Тразибул: атинянин, 1.29.3; 3.5.1; 9.11.6

Тразибул: Elean soothsayer, 6.2.4-6, 14.9; 8.10.5

Тразидей: 3.8.4-5

Тразимед: син на Нестор, 2.18.8; 4.31.11, 36.2

Трапези: 1.33.4; 5.12.5, 20.1-3; 6.26.2; 8.30.2, 31.3; 9.40.12

Трапезунд: 4.17.2; 8.3.3, 5.4, 27.4-6, 29.1, 31.5

Трасил: 6.7.7

Трахин: в подножието на Ета, 1.4.2, 32.6; 2.23.5; 3.4.8; 10.22.1, 22.8

Трахин: във Фокида, 10.3.2

Трахю: връх, 8.13.4

Траян: 4.35.3; 5.12.6

Третос: 2.15.2, 15.4

Тригон: 8.25.11

Тризъбец: 1.26.5; 2.30.6; 10.36.8

Трикка: 4.3.2

Триколон: син на Ликаон, 6.21.10; 8.3.4, 35.6

Триколони: 8.3.4, 27.3, 27.5, 35.5-36.1

Трикрана: остров, 2.34.8

Трикрена: планина, 8.16.1-2

Тримаркизия: галска дума, 10.19.11

Тринасос: 3.12.3

Триножници: 1.20.1, 21.3, 43.8; 4.12.8-10, 14.2, 32.1; 5.17.11; 7.4.10; 9.10.4, 31.3; 10.7.6, 13.7-9 – бронзови, 1.18.8, 20.1; 3.18.7-8; 4.14.2; 5.12.5; 9.10.4; 10.7.8 – глинени, 4.12.9 – безогнени, 4.32.1 – златни, 10.13.9 – борба на Херакъл за триножник, 3.21.8; 8.37.1; 10.13.7-8

Триопас: основател на Книдос, 10.11.1

Триопас: син на Форбант, 2.16.1; 4.1.1

Триподиск: 1.43.8

Триптолем: 1.14.1-4, 38.6; 2.14.3; 7.18.2-3; 8.4.1

Тритея: 6.12.9; 7.6.1, 22.6-9

Тритон: река, 8.26.6; 9.33.7

Тритони: 2.1.7-8; 3.18.10; 8.2.7; 9.20.4, 21.1

Тритонида: езеро, 1.14.6; 2.21.5-6; 9.33.7

Трифилия: 5.5.3, 6.4, 16.1, 23.2; 6.15.1, 22.4, 25.6

Троизен: 1.2.1, 8.2, 22.1-2, 25.4, 27.7-8; 2.1.4, 8.5, 30.5-34.3, 34.12; 5.10.7, 23.2; 6.8.4; 8.1.1; 10.5.6, 9.8, 9.10

Троил: победител от Елида, 6.1.4, 1.6

Тронион: 5.22.3-4

Тронове: 2.4.7, 17.4, 19.5, 27.2; 3.18.1-19.1; 5.11.1-8, 12.5, 13.7; 7.5.9; 8.37.3; 9.25.3

Тропея: 8.25.1

Трофеи: 1.15.1, 32.5, 36.1; 2.20.1, 21.4, 21.8; 3.2.6, 10.6, 14.7, 24.6; 4.8.13, 32.5-6; 5.27.11; 6.2.8, 3.2, 21.2; 8.10.5, 10.8, 52.6; 9.2.6, 40.7-9; 10.19.1

Трофоний: 1.34.2; 4.16.7, 32.5-6; 8.10.2; 9.11.1, 37.4-6, 39.2-40.3; 10.5.13

Трохос (колело): в Арголида, 2.24.7

Троя: 2.4.2; 4.35.1; 10.33.2 – по времето на Павзаний, 1.35.4; 8.12.9 – завладяването на, 1.28.9; 4.35.1 – в изкуство, 1.15.2; 2.17.3; 10.25.2-27.4 – в литература, 10.25.5, 26.1, 27.2

Троянска война: 2.17.3; 3.4.7; 4.6.1, 35.1; 5.4.7, 13.4

Тукидид: 1.23.9; 6.19.5

Турия: 4.31.1-2

Тюи: празник, 6.26.1-2

Тюиади: 10.4.3, 6.4, 19.4, 32.7

Тюйя: дъщеря на Касталий, 10.6.4, 29.5

Тюпеон: планина, 5.6.7

Тютоа: река, 8.25.12

Тюхе (Съдба): 1.29.11 – в мит, 4.30.3-6; 7.26.8 – в култ, 1.43.6; 2.2.8, 7.5, 20.3, 35.3; 4.30.3; 6.25.4; 8.30.7; 9.16.1 – изображения, 1.43.6; 2.2.8, 7.4, 11.8, 35.3; 4.30.3, 31.10; 5.17.3; 6.2.7, 25.4; 7.26.8; 8.30.7; 9.16.2, 26.8 – прозвища, Агате (добра), 5.15.6; 9.39.5; Акрея (на височината), 2.7.5; Фереполис (крепителка на града), 4.30.6

Удей: 9.5.3

Умиване: в ритуал, 1.38.9; 2.38.2; 5.5.11; 6.20.2; 8.13.1, 16.1, 28.2; 9.39.7; 10.34.8

Управители: — Лакедемонски, 8.52.4; 9.6.4, 32.9 – Римски, 5.15.2; 7.17.4

Уран: 7.23.4; 9.29.4

Урания: 7.26.7; 9.29.6

Урания: 9.29.6

Фаена: 3.18.6; 9.35.1

Фаенис: 10.12.10, 15.2

Фаетон: 1.3.1, 4.1; 2.3.2

Файдриас: 8.35.1

Факли: 1.37.1; 2.7.5, 22.3; 7.23.6, 27.3; 8.25.7, 37.3-4; 9.27.2; 10.37.1

Факли-надбягване: 1.30.2

Фалайк: 10.2.7

Фалайсии: 8.35.3

Фалант: в Аркадия, 8.35.9

Фалант: основателят на Тарент, 10.10.6-8, 13.10

Фалерон: 1.1.2-5, 28.9, 36.4; 8.10.4; 10.35.2

Фалисий: 10.38.13

Фалкес: син на Темен, 2.6.7, 11.2, 13.1, 28.3, 28.5

Фанас: победител от Месения, 4.17.9

Фари: в Ахея, 7.6.1, 22.1-6

Фари: в Месения, 4.3.2, 3.10, 16.8, 30.2-3, 31.1

Фарос: 5.7.4; 6.23.6

Фаселида: 3.3.8

Фасис: река, 4.34.2

Фаулос: победител от Кротона, 10.9.2

Фаулос: фокидски стратег, 10.2.6-7

Феаки: 3.18.11; 8.29.2; 10.29.10

Фебе: 2.22.5; 3.16.1; 4.31.9, 31.12

Фебеон: 3.4.9-10, 20.2

Фебия: 9.15.4

Фегей: 6.17.6; 8.24.2, 24.8, 24.10; 9.41.2

Федим: победител от Еолия, 5.8.11

Федра: 1.18.5, 22.1-2; 2.32.3-4; 9.16.4; 10.29.3, 29.5

Фейдитии (общи трапези): 7.1.8

Фейдон: тиран на Аргос, 6.22.2

Фелиас: река, 3.20.3

Фелое: 7.26.10

Феме (мълва): олтар на, 1.17.1

Фемоноя: 10.5.7, 6.7, 12.10

Феней: 5.27.8; 6.1.3; 8.13.5-16.1, 17.5-6, 18.7, 19.3-4, 20.1, 22.1

Феникс: поет, 1.9.7

Феникс: река, 7.23.5

Ферекид: 1.20.7

Ференик: победител от Елида, 6.16.1

Ференике: 5.6.7

Фери: 1.13.2; 2.10.7, 23.5

Фериас: победител от Егина, 6.14.1

Фестос: син на Херакъл, 2.6.6-7, 10.1

Фиало: 8.12.3

Фиалос: 8.3.3, 5.7-8, 39.2

Фигалия: 3.17.9; 4.24.1; 5.5.4; 6.6.1; 8.3.1-2, 5.7-8, 27.11, 30.3-4, 39.1-42.13

Фидолас: победител от Коринт, 6.13.9-10

Филак: 10.8.7, 23.2

Филаке: 8.54.1-2

Филакид: 10.16.5

Филактрида: хълм, 8.48.4

Филамон: 2.37.2-3; 4.33.3; 9.36.2; 10.7.2

Филандър: 10.16.5

Филанорион: 2.36.3

Филант: 5.2.4

Филант: цар на дриопите, 1.5.2; 4.34.9; 10.10.1

Филант: син на Антиох, 2.4.3; 3.13.4; 9.40.5-6

Филей: 1.35.2

Филей: атинянин, 10.10.1

Филей: месенец, 4.13.5-6

Филей: син на Авгий, 5.1.10, 3.1, 3.3

Филес: победител от Елида, 6.9.4

Филетер: 1.8.1, 10.4

Филин: победител от Кос, 6.17.2

Филип: син на Аминта, 1.4.1, 9.4-5, 25.3, 29.10, 34.1; 2.20.1; 3.7.11; 4.27.10, 28.2, 28.4, 35.4; 5.4.9, 23.3, 25.1; 6.4.10; 7.11.2; 8.7.4-8, 27.10, 28.1; 9.1.8, 7.3, 29.8, 37.8, 40.7, 40.10; 10.2.5, 3.1, 36.3, 36.6 – характер, 1.6.8; 7.7.5, 10.3; 8.7.5 – статуи, 1.9.4; 5.20.10; 6.11.1

Филип: син на Деметрий, 1.36.5-6; 2.8.4, 9.4-5; 4.29.1-3, 32.2; 6.16.3; 7.7.4-8.9, 9.7, 10.6, 13.1, 17.5; 8.8.11, 50.4; 10.33.3, 34.3, 36.6

Филип: победител от Азания, 6.8.5

Филип: стоа на, 8.30.6

Филипеон: 5.17.4, 20.9-10

Филипид: 1.28.4; 8.54.6

Филист: 1.13.9, 29.12; 5.23.6

Филит: победител от Сибарис, 5.8.9

Филоген: 7.2.4, 3.10

Филодамия: 4.30.2; 7.22.5

Филоксен: поет, 1.2.3

Филоктет: 1.22.6, 23.4; 5.13.4; 8.8.5, 33.4; 10.27.1

Филомел: 10.2.2-5, 8.7, 33.2, 37.2

Филомела: 1.5.4, 14.7, 41.8; 10.4.9

Филон: победител от Коркира, 6.9.9, 14.13

Филониди: 6.16.5

Филопоймен: син на Краугид, 4.29.8, 29.10, 29.12; 7.9.4, 9.6; 8.27.15-16, 49.1, 52.1, 52.6

Филопоймен: стратег на Атал, 7.16.1, 16.8

Филотас: 7.2.3, 2.10

Финей: 3.18.15; 5.17.11

Финики: пристанище, 4.34.12

Финикийци: 1.6.4-5, 12.5, 14.7; 3.21.6; 5.12.4, 25.5-6, 25.12; 6.19.7; 7.5.5, 23.7-8; 9.5.1, 12.2, 19.8, 28.2; 10.11.3, 32.18

Финтас: потомък на Андрокъл, 4.16.2, 17.9

Финтас: син на Сиботас, 4.4.1

Фискоа: 5.16.6-7

Фитал: 1.37.2, 37.4

Фламиний: 7.7.9-8.2, 8.7; 8.11.11, 51.1

Флегий: 2.26.3-4; 9.36.1-4

Флегийци: 8.4.4; 9.9.2, 36.2-3; 10.4.1, 7.1, 34.2

Флегия: 9.36.2

Флейти: 3.17.5; 5.7.10., 17.10; 9.30.2 – в мит, 1.24.1; 2.7.9, 31.3; 8.9.1 – видове, 4.27.7; 5.17.9; 9.12.5 – състезания, 6.14.9; 10.7.4

Флиант: син на Дионис, 2.6.6, 7.6, 12.6

Флиунт: 1.25.4; 2.5.2-3, 10.1, 11.3, 12.3-15.1, 25.5-6; 5.22.1-6, 23.2; 7.3.9, 26.6; 10.7.7, 13.6, 20.1

Фойдзон: 8.11.4

Фокея: 1.1.5; 2.31.6; 4.33.7; 7.3.8, 3.10, 5.4; 10.8.6

Фокида: 10. граници, 2.29.3; 10.1.2, 13.4, 37.2, 38.1

Фокидци: 1.25.4; 3.5.3, 9.9-10, 10.3-4; 4.5.4, 28.1; 5.25.6; 6.6.2; 7.2.4, 3.10; 8.4.4, 27.9; 9.6.4; 10.1.3-3.4, 4.1, 5.1, 7.1, 8.2, 13.4-7, 15.1, 15.7, 20.1, 20.3, 23.3, 23.5, 23.9, 33.1

Фокион: 10.5.1

Фокос: син на Еак, 2.29.2-10; 10.1.1, 1.10, 30.4, 32.10, 33.12

Фокос: син на Ornytian, 2.4.3, 29.3; 9.17.5-6; 10.1.1, 4.10, 32.11

Фол: 3.18.10

Фолое: възвишение, 6.21.5; 8.24.4, 27.17

Формид: 5.27.1-8

Формион: атински наварх, 1.23.10, 29.3; 10.11.6

Формион: еритреец, 7.5.7

Формион: спартанец, 3.16.2-3

Формион: победител от Халикарнас, 5.21.3

Фороней: 1.39.5-6; 2.15.5, 19.5, 20.3, 21.1

Фразиклейд: архонт, 6.5.3; 8.27.8

Фреатис: съдилище, 1.28.11

Фригия: 1.4.5, 14.2, 29.10; 2.5.3; 5.25.6; 8.24.11; 10.27.1, 31.7, 32.3-4, 36.1 – музика, 5.17.9; 9.12.5

Фрикс: син на Атамант, 1.24.2, 44.7; 9.34.5-8, 37.1

Фрикс: река, 2.36.6, 38.1

Фрикса: град, 6.21.6

Фрикса: нимфа, 8.47.3

Фрина: 1.20.1-2; 9.27.3, 27.5; 10.15.1

Фриних: 10.31.4

Фронтид: кормчия, 10.25.2

Фронтони: 1.24.5; 2.11.8; 5.10.6-8; 7.26.6; 8.45.6; 9.11.6; 10.19.4

Фрурия: 3.12.8

Фтиотида: 7.1.6; 10.8.2-3. 20.6

Фтия: 6.11.5

Хабрий: 1.29.3; 9.15.4

Хагнагора: 4.21.2, 24.1

Хагно: 8.31.4, 38.3, 47.3

Хадес: 1.17.5; 2.5.1, 13.3, 31.2, 37.5; 3.25.5-6; 4.33.7; 5.20.3; 6.25.3; 8.18.3, 32.4, 48.6; 9.5.8, 23.4, 30.4, 31.5; 10.28.1, 28.5, 28.7 – култ, 6.25.2

Хадриан (Адриан): 1.5.5, 18.6, 18.9, 20.7, 36.3, 42.5, 44.6; 2.3.5, 17.6; 6.16.4, 19.9; 8.8.12, 9.7, 10.2, 11.8, 22.3; 10.35.4, 35.6 – статуи, 1.3.2, 18.6, 24.7; 5.12.6; 8.19.1

Хаймонии: 8.3.3, 44.1-2

Халай: 9.24.5

Халдеи: 1.16.3; 4.32.4

Халиай: 2.22.1

Халиарт: 1.27.5; 3.5.3, 5.5; 9.16.6, 18.4, 32.5-33.4, 34.7-8; 10.35.2

Халикарнас: 2.30.9, 32.6; 3.11.3; 8.16.4

Халике: 2.36.1

Халиротий: 1.21.4, 28.5

Халитея: извор, 7.5.10

Халиуса: остров, 2.34.8

Халкида: в Евбея, 1.28.2; 5.23.2; 6.13.8; 7.7.6; 9.12.6, 18.1, 19.3, 21.3

Халкида: в Еритрея, 7.5.12

Халкодон: 8.15.6-7; 9.17.3, 19.3

Халос: 8.25.2

Халотии: игри, 8.47.4

Хаминос: 6.21.1

Ханибал: 8.11.10

Хаон: планина, 2.24.6

Хаос: 9.27.2

Харадра: 10.3.2, 33.6

Харадрос: реки, 2.25.2; 4.33.5; 7.22.11, 23.1; 10.33.6

Харакома: 3.21.2

Харизия: 8.3.4, 27.3, 35.5

Харил: цар на Спартa, 2.36.4; 3.2.5, 7.3; 4.4.4; 8.5.9, 48.4

Харин: Победител от Елида, 6.15.2

Харити: 9.35.1-7 – култ, 1.34.10; 3.14.6, 18.6; 5.14.10; 6.24.6-7; 8.34.3; 9.35.1-7, 38.1 – изображения, 1.22.8; 2.17.3-4; 3.18.6-10; 5.11.7-8; 6.24.6-7; 7.5.9; 9.34.1, 35.1-7, 38.1

Хармид: 3.2.7

Хармид: Победител от Елида, 6.7.1

Хармодий: 1.8.5, 29.15

Хармония: 3.18.12; 9.5.2, 12.3, 16.3-4, 41.2

Хармос: 1.30.1

Харон: лодкарят, 10.28.1-4

Харон: историк, 10.38.11

Харпаг: 2.31.6; 10.8.6

Харпал: македонец, 1.37.5; 2.33.3-5

Харпии: 3.18.15; 5.17.11; 10.30.2

Харпина: 5.22.6; 6.21.8

Харплея: 3.20.7

Хеба: 1.19.3; 2.12.4, 13.3, 17.5-6; 8.9.3

Хегезин: поет, 9.29.1-2

Хегелеон: свирач на тръба, 2.21.3

Хегиас: поет, 1.2.1

Хезиод: 1.2.3, 3.1, 24.7, 28.6, 43.1; 2.6.5, 9.5, 26.7; 3.24.10; 5.12.7, 26.2; 8.18.1; 9.27.2, 27.5, 30.3, 31.3-6, 35.5, 38.2-4, 38.10; 10.7.3

Хеймарос: река, 2.36.7

Хеймерион: извор, 8.7.2

Хеймон: победител от Аргос, 6.9.3

Хекаерге: 1.43.4; 5.7.8

Хекас: прорицател, 4.16.1, 21.7, 21.12

Хеката: 1.43.1; 2.11.8, 22.7 – тройна статуя, 2.30.2

Хекатей: 3.25.5; 4.2.3; 8.4.9, 47.4

Хектор: цар на Хиос, 7.4.9

Хектор: син на Приам, 3.18.6; 5.19.2, 25.8; 9.18.5; 10.4.2, 31.5

Хекуба: 10.12.5, 27.2

Хела: 9.34.5

Хеланик: историк, 2.3.8, 16.7

Хеланик: елеец, 5.5.1

Хеланик: победител от Лепрея, 6.7.8

Хеланодици: вж Арбитри

Хелебора: 10.36.7, 37.7

Хелен: 1.11.1-2; 2.23.5-6; 5.22.2; 10.25.5

Хелен: 7.1.2

Хеленион: 3.12.6-8

Хелидорея: планина, 8.17.5

Хеликаон: 10.26.7-8

Хелике: 5.4.3; 7.1.4, 1.8, 6.1, 7.2, 24.5-6, 24.12-25.5, 25.8, 25.12

Хеликон: планина, 9.26.6, 28.1, 29.1, 29.5, 30.1, 31.1-7

Хеликон: река, 9.30.8

Хелиодор: 1.37.1

Хелиос: вж Слънце

Хелиос: 1.4.1, 33.4; 2.1.1, 1.6, 3.10, 11.5; 5.1.9; 6.25.2; 9.35.5 – култ, 2.4.6, 11.1, 18.3, 31.5, 34.10; 3.20.4; 5.25.9; 8.9.4; 10.11.5 – изображения, 2.3.2, 5.1; 3.26.1; 5.11.8; 6.24.6; 8.31.7; 10.19.4 – прозвища, Елевтерий, 2.31.5; Херакъл, 8.31.7; Сотер, 8.31.7

Хелисон: град, 8.3.2-3, 27.3, 27.7, 30.1

Хелисон: река в Аркадия, 2.12.2; 5.7.1; 8.3.3, 29.5, 30.1-2, 30.7, 31.9, 32.1, 32.5, 35.9, 36.5

Хелоне: нос, 1.2.4

Хелос: 3.2.7, 20.6-7, 22.3

Хемера: 1.3.1; 3.18.12; 5.19.1, 22.2

Хера: митове, 1.18.5, 20.3, 25.1; 2.11.2, 13.2, 15.5, 17.1-7, 22.4; 3.15.9, 17.3, 18.13., 18.16; 5.19.5; 7.4.4, 25.12; 8.3.6, 9.3, 18.2, 22.2, 37.5; 9.3.1-2, 11.3, 25.2; 10.30.1 – култ, 1.1.5, 18.9; 2.3.11, 4.7, 11.1, 12.2, 13.2, 13.4, 15.4, 17.1-7, 22.1, 24.1-2, 25.10, 29.1, 36.2, 38.2-3; 3.11.9, 13.8, 15.9; 4.12.6, 27.6; 5.13.8, 14.8, 15.5, 15.11, 16.1-2, 17.1, 20.5; 6.1.3, 3.15.-16, 13.1, 24.10; 7.4.4, 5.4, 23.9; 8.9.3, 22.2, 23.5, 26.2, 31.9; 9.2.7, 3.8, 34.3, 39.5, 40.4; 10.35.2 – изображения, 1.1.5, 2.13.4, 17.4; 3.18.13, 18.16; 5.11.8, 17.1, 20.2; 7.4.4, 4.7, 20.3, 23.9; 8.31.5, 46.39.2.7, 34.3, 39.4; 10.5.2 – прозвища, Амония, 5.15.11; Антея, 2.22.1; Афродита, 3.13.9; Аргоска, 3.13.8; 4.27.6; Невеста, 9.2.7, 3.1-2, 3.8; Бунея, 2.4.7; Момиче, Вдовица, 8.22.2; Егофага (ядяща кози), 3.15.9; Акрея (на височината), 2.24.1; Хениоха, 9.39.5; Конна богиня, 5.15.5; Хиперхейрия, 3.13.8; Лакиния, 6.13.1; Олимпийска, 5.14.8; Продромия, 2.11.2; Самоска, 5.13.8; 7.4.4; Телея, 8.22.2, 31.9; 9.2.7

Хераклей: река, 10.37.3

Хераклея: в Елида, 6.22.7

Хераклея: на Евксин, 5.26.7; 10.15.1

Хераклея: в Тесалия, 2.23.5; 7.14.1, 15.2, 15.9; 10.21.1, 22.1, 22.9, 23.1, 23.12

Хераклея: празник, 2.10.1

Хераклид: победител от Александрия, 5.21.13-14

Хераклиди: 1.41.1-2, 44.10; 2.6.7, 12.3, 13.1, 18.7; 3.1.5, 22.11; 4.3.3, 3.8, 8.8, 27.6, 31.11; 5.3.7; 8.5.7

Херакъл: син на Александър, 9.7.2

Херакъл: египтянин, 10.13.8

Херакъл: син на Амфитрион, раждане, 5.13.2, 14.1, 14.9 – деца, 1.5.2, 6.6, 21.3; 2.4.3, 19.1; 3.16.6; 4.30.1; 6.11.2; 8.12.4, 24.2; 9.31.2; 10.10.1 – митове, 1.2.1, 15.3, 17.4, 24.2, 27.6-7, 32.6, 41.1; 2.13.8, 15.1, 28.2, 31.10; 3.10.6, 15.3, 15.9, 16.4, 18.6, 18.10-12, 18.15, 19.5, 19.7, 20.5, 21.8; 4.8.2, 15.8, 34.9-10, 36.4; 5.2.1-2, 3.1, 5.4, 5.10, 7.7, 7.9, 8.3-4, 10.9, 11.6, 13.2, 13.4, 13.8, 14.1-2, 17.9, 17.11; 6.19.12, 21.3, 23.1, 25.2-3; 7.17.8, 18.1, 19.9; 8.14.1-3, 14.9, 15.5, 15.7, 18.3, 19.4, 25.10, 36.6, 48.1; 9.10.4, 11.2, 11.5-6, 17.1-2, 19.5, 24.3, 25.2, 25.4, 29.9, 37.2, 38.7; 10.4.6, 8.9, 29.7 – подвизи, Амазонките, 5.10.9, 11.4, 25.6; 7.2.7; Антей, 9.11.6; Аполон и триножника, 3.21.8; 8.37.1; 10.13.7-8; Атлас, 5.10.9, 11.5, 18.4; Авге, 8.4.9, 47.4; 10.28.8; Авгий, 2.15.1; 5.1.9, 10.9; 6.20.16; 8.14.9; 9.11.6; Кентаврите, 3.18.12, 18.16; 5.5.10, 19.9; 10.38.2; Критския бик, 1.27.10; 5.10.9; Евристей, 1.32.6; 8.14.2, 18.3; Еримантския глиган, 5.10.9, 26.7; 8.24.5; Хесперидите, 2.13.8; 6.19.8; Хипокоон, 2.18.7; 3.10.6, 15.5-6, 15.9, 19.7; 8.53.9; Цербер, 2.31.2, 35.10; 3.18.13, 25.5; 6.26.7; 9.34.5; Лернейската хидра, 5.10.9, 17.11, 26.7; 10.18.6; Немейския лъв, 3.18.15; 5.10.9, 11.5, 25.7, 26.7; 6.5.5; Пилос, 2.18.7; 3.26.8; 6.25.2; Стимфалийските птици, 5.10.9; 8.22.4; 9.11.6; Тестий, 9.27.6; дванайсетте подвига, 1.19.3, 27.10; 3.17.3; 5.10.9, 26.7; 9.11.6 – култ, 1.15.3, 19.3, 30.2, 31.6, 32.4-6, 34.3; 2.10.1, 11.8, 32.4; 3.15.3, 18.11, 19.7; 4.8.2, 23.10, 30.1, 32.1; 5.4.6, 8.1, 13.11, 14.7, 14.9, 25.12; 6.21.3, 23.3; 7.5.5, 25.10; 8.15.5, 31.7, 32.3; 9.11.4-7, 24.3, 26.1, 27.6-8, 32.2, 32.4, 38.6; 10.7.6 – изображения, 1.8.4, 24.2, 27.6; 2.3.2, 4.5, 9.8, 10.1, 10.7, 11.8, 17.6, 34.1; 3.10.6, 14.6, 14.8, 15.3, 17.3, 18.10-16, 19.5, 21.8, 24.6; 4.31.10, 32.1; 5.10.9, 11.6, 11.8, 25.11-12, 26.7; 6.19.12, 23.5; 7.5.5-8, 23.10, 24.4, 25.10, 26.6; 8.31.3, 35.2, 37.1, 53.9; 9.11.4, 11.6, 25.4, 32.2, 34.5, 38.6, 40.3; 10.13.6-7, 18.6, 32.5; сал, 7.5.5-8; необработен камък, 9.24.3 – прозвища, Бурски, 7.25.10, 26.1; Харопс, 9.34.5; Хиподет (връзващ конете), 9.26.1; Идейски, 5.7.6-9, 8.1, 13.8; 6.21.6, 23.3; 8.31.3, 9.19.5, 27.8; Мантикъл, 4.23.10, 26.3; Парастат, 5.8.1, 14.7; 6.23.3; Патроос, 4.8.2; Промахос, 9.11.4; Риноколустес, 9.25.4; Спелиатес, 10.32.5

Херая: 3.8.7-8; 5.7.1; 8.3.4, 26.1-8

Хереас: победител от Сикион, 6.3.1-2

Хереас: тивански стратег, 9.13.3

Херкина: 9.39.2-7

Хермезианакс: поет, 1.9.7; 7.17.9, 18.1; 8.12.1; 9.35.5

Хермезианакс: победител от Колофон, 6.17.4

Хермеи: игри, 8.14.10

Хермеон: 8.34.6, 35.2-3

Хермес: митове, 1.38.3, 38.7; 2.3.4, 3.10, 6.6, 19.7, 26.6; 3.13.11-12, 26.2; 4.30.2; 5.1.7, 7.10, 14.8-9, 19.5; 7.10.3-4; 8.4.6, 14.10, 16.1, 17.5, 32.4, 36.10, 43.2, 53.4; 9.5.8, 17.2, 20.3, 22.1-2, 30.1, 40.11; 10.17.5, 32.4-5 – култ, 1.2.5, 30.2, 34.3; 2.2.8, 3.4; 4.1.8; 5.1.7, 14.8-9, 15.5, 15.11; 7.20.4, 22.2, 22.4; 8.14.10, 16.1, 17.1, 30.6, 32.2-6, 47.4; 9.22.1, 34.3 – изображения, 1.15.1, 17.2, 22.8, 24.3, 27.1, 28.6; 2.2.8, 9.8, 19.6-7, 31.10, 34.1, 38.7; 3.10.6, 11.11, 18.11-12, 19.3, 22.13, 24.7; 4.32.1; 5.11.8, 17.3, 20.2; 8.14.10, 17.2, 31.6-7, 35.2, 36.10; 9.10.2, 17.2, 24.5; с овен, 2.3.4; 4.33.4; 5.27.8; 9.22.1; фалос, 6.26.5; херми (без крайници), 1.24.3; 2.10.7; 4.33.3; 7.22.2, 27.1; 8.31.7, 32.1, 33.4, 39.6; 10.12.6 – прозвища, Акакесий, 8.3.2, 30.6, 36.10; Айпютос, 8.47.4; Агетор, 8.31.7; Килений, 6.26.5; 8.17.1-2; Долиос, 7.27.1; Епимелий, 9.34.3; Енагоний (въвеждащ в състезанията), 5.14.9, 15.5; Пропилей, 1.22.8; Агорайос, 1.15.1; 2.9.8; 3.11.11; 7.22.2; 9.17.2; Парамон, 5.15.11; Полигий, 2.31.10; Промахос, 9.22.1-2; Пронаос, 9.10.2; Спалеиатес, 10.32.5

Хермион: 2.34.4-12, 35.3-10, 36.2; 3.14.5; 5.23.2

Хермиона: 1.11.1, 33.8; 2.18.6; 3.1.5, 25.1 – статуя, 10.16.4

Хермоген: победител от Ксанти, 6.13.3

Хермолик: пакратиаст, 1.23.10

Хермон: 10.9.7-8

Хермос: река, 3.9.6; 4.34.2; 5.13.7; 7.27.12; 10.4.6

Херод: 1.19.6; 2.1.7-9; 6.21.2; 7.20.6; 10.32.1

Херодот: победител от Клазомене, 6.17.2

Херодот: историик, 1.5.1, 33.5, 43.1; 2.16.1, 20.10, 30.4; 3.2.3, 25.7; 4.35.12; 5.26.4; 10.20.2, 32.8-9, 33.8-9, 33.12

Херон: победител от Пелене, 7.27.7

Херон: син на Аполон, 9.40.5

Херонея: 1.41.8; 9.40.5-41.7 – лъвът при, 9.40.10 – битки при, 1.18.8, 25.3, 29.13; 4.28.2; 5.4.9, 20.10; 6.4.7; 7.6.5, 15.6, 15.9; 8.6.2, 27.10; 9.1.8, 6.5, 29.8, 40.7, 40.10; 10.3.3-4

Хероси: култ към, 1.1.4, 32.4, 34.3, 36.1, 43.4; 2.10.1, 11.7; 3.4.6, 13.7; 4.27.6; 5.4.2, 5.12; 6.6.7, 9.8, 21.11; 7.17.8, 19.10, 20.9; 8.14.10.11, 41.1; 9.5.14, 18.3, 29.6, 38.5; 10.4.10, 24.6, 33.6

Херофан: автор от Трезена, 2.34.4

Херофила: Сибила, 10.12.1-7

Херсий: 9.38.9-10

Хеспериди: 2.13.8; 5.11.6, 17.2, 18.4; 6.19.8

Хестия: 1.18.3, 34.3; 2.35.1; 3.11.11; 5.11.8, 14.4, 26.2

Хетоймокъл: победител от Лакедемон, 3.13.9

Хефест: — митове, 1.2.6, 20.3; 2.1.4, 31.3; 3.17.3, 18.13, 18.16; 5.11.8, 19.8; 7.19.6; 8.16.3, 41.5, 53.5; 9.29.7, 35.4, 40.11 – произведения на, 9.12.1-2, 12.5; 10.5.12 – култ, 1.14.6, 26.5; 5.14.6

Хиамполис: 10.1.2-8, 3.1, 35.1, 35.5-7

Хиантид: 2.4.3

Хиацинт: 1.35.4; 2.35.5; 3.1.3, 10.1, 19.3-5

Хибрилид: архонт, 6.9.5

Хигия: 1.23.4, 31.6, 34.2, 40.6; 2.4.5, 11.6, 23.4, 27.6; 3.22.13; 5.20.3, 26.2; 7.23.7-8; 8.28.1, 31.1, 32.4, 47.1; 9.26.8, 39.3

Хидарн: 3.4.8; 10.22.8

Хидна: 10.19.1-2

Хидра: 2.37.4; 5.5.9, 10.9, 17.11, 26.7

Хидрея: остров, 2.34.9

Хиерокесарея: 5.27.5

Хиерон: тиран на Сиракуза, 1.2.3; 5.27.1; 6.12.1-2, 13.1, 15.6; 8.42.8-9

Хиерон: от Приена, 7.2.10

Хиерон II: 6.12.2-5, 15.6

Хиероним: победител от Андрос, 3.11.6; 6.14.13

Хиероним: историк от Кардия, 1.9.8, 13.9

Хиеротесион: 4.32.1

Хикетас: син на Аристократ, 4.17.2; 8.5.13

Хилаейра: 2.22.5; 4.31.12 – светилище, 3.16.1

Хилик: река, 2.32.7

Хилон: мъдрец, 3.16.4; 10.24.1

Хилон: победител от Ахея, 6.4.6-8; 7.6.5

Химера: 2.27.2; 3.18.13., 25.6

Химера: 3.19.1, 19.13; 6.4.11; 10.26.9

Химет: планина, 1.32.1-2

Хионид: победител от Лакедемон, 3.14.3; 4.23.4, 23.10; 6.13.2-5; 8.39.3

Хиос: 1.29.11; 4.35.10; 7.4.1, 4.8-10

Хипанис: река, 4.35.12; 8.28.2

Хипарх: 1.8.5, 22.1-2, 29.15

Хипас: 2.13.2

Хипен: победител от Писа, 5.8.6

Хипербореи: 1.4.4, 18.5; 3.13.2; 5.7.7-8; 10.5.7-9 – плодове пратени в Делос, 1.31.2

Хиперенор: 9.5.3

Хиперея: 2.30.8-9

Хиперид: 5.21.5

Хиперион: 1.43.3

Хипермнестра: майка на Амфиарай, 2.21.2

Хипермнестра: дъщеря на Данай, 2.19.6, 20.7, 21.1-2, 25.4; 10.10.5, 35.1

Хиперох: хипербореец, 1.4.4; 10.23.2

Хиперох: историк, 10.12.8

Хипертелеатон: 3.22.10

Хипий: син на Пизистрат, 1.23.1-2

Хипий: мъдрец, 5.25.4

Хипнос (Сън): 2.10.2

Хипнос (сън): 2.31.3; 10.35.4 – изображения, 2.10.2; 3.18.1; 5.18.1 – култ, 2.31.3

Хиподамия: 5.10.7, 11.6, 13.7, 14.6, 16.4, 16.6, 17.7, 20.1; 6.20.17, 20.19, 21.7, 21.9; 8.14.10-11 – култ, 5.22.2; 6.20.7

Хипокоонт: 2.18.7; 3.1.4, 14.6-7, 15.1-9, 19.7, 21.2; 8.53.9

Хипократ: атински стратег, 3.6.1; 9.6.3

Хипократ: физик, 10.2.6

Хипократ: сиракузец, 6.12.4

Хипокрене: в Трезена, 2.31.9

Хипокрене: в Беотия, 9.31.3

Хиполит: син на Тезей, 1.22.1-2; 2.27.4, 31.4, 32.1-10; 3.12.9 – култ, 2.32.1-4; 3.12.8

Хиполит: син на Ропалос, 2.6.7

Хиполита: 1.41.7

Хипоман: 5.27.3

Хипомах: победител от Елида, 6.12.6

Хипомедон: 2.20.5, 36.8; 10.10.3

Хипомен: архонт, 4.13.7

Хипопотам: 4.34.3; 5.12.2; 8.46.4

Хипос: победител от Елида, 6.3.5

Хипостен: победител от Лакедемон, 3.13.9, 15.7; 5.8.9

Хипотас: 2.4.3; 3.13.4; 9.40.6

Хипотоон: 1.5.2, 38.4, 39.3

Хипотоос: 8.5.4, 10.3, 45.7, 53.6

Хипса: 3.24.8

Хипсос: град, 8.3.3, 35.7

Хипсос: планина, 8.35.7

Хирнето: 2.19.1, 23.3, 26.2, 28.3-7

Хирон: 3.18.12; 5.5.10, 19.9; 9.31.5

Хисии: в Арголида, 2.24.7; 8.6.4, 27.1, 54.7

Хисии: в Беотия, 9.1.6, 2.1

Хисмон: победител от Елида, 6.3.9-11

Хистиеи: 7.4.9, 7.9, 26.4

Хистией: 10.33.2

Хисторис: 9.11.3

Хитон: сграда, 3.16.2-3

Хлорида: 2.21.9; 5.16.4; 9.36.8; 10.25.9

Хлябове жертвени, 1.26.5, 38.6; 6.20.2; 7.24.3; 9.39.11, 40.12; 10.8.10:

Хойрил: драматург, 1.14.3

Хойрил: победител от Елида, 6.17.5

Хома (насип): 8.44.1, 44.5, 44.7

Хомоле: планина, 9.8.6-7

Хорея: менада, 2.20.40

Хорме: статуя на, 1.17.1

Хорос: местност в Спарта, 3.11.9

Храмове: — най-стари, 2.31.6; 5.16.1 – двойни, 1.26.5; 2.10.2, 25.1; 6.20.3; 8.9.1 – с горен етаж, 3.15.10 – недовършени, 7.5.4; 9.2.1, 4.4, 39.4 – изгорени, 1.1.5; 2.5.5; 7.5.4; 10.35.2 – без покрив, 1.1.5, 40.6, 44.3; 2.7.6, 11.2, 12.2, 15.2, 24.3, 34.10, 36.2; 3.21.8, 22.10; 6.25.1; 8.41.10, 44.3; 9.33.3 – в руини, 2.9.7, 11.1, 36.8; 6.20.6, 21.3-6; 8.9.6, 12.9, 14.4, 15.5, 17.1, 24.6, 25.3, 26.2, 30.4, 30.6, 31.9, 32.2-3, 35.5, 36.8, 44.2, 44.4, 53.11, 54.5; 9.33.7; 10.8.8, 35.3

Хриза: остров, 8.33.4

Хриза: дъщеря на Алмос, 9.36.1

Хризаорида: 5.21.10

Хризеида: 2.17.7; 3.5.6

Хризип: син на Пелопс, 6.20.7

Хризип: от Соли, 1.17.2, 29.15

Хризотемид: победител от Крит, 10.7.2

Хрониос: 8.47.6

Хтония: празник, 2.35.5-8

Хюбли: 5.23.6

Хюетос: 9.24.3, 36.6-8

Хюлос: 1.35.8, 41.2-3, 44.10; 3.15.10; 4.2.1, 30.1; 5.3.7; 8.5.1, 45.3; 53.10

Хюпатос: планина, 9.19.3

Хюрией: 9.37.5

Хюрмина: 5.1.6, 1.11

Царе: Елада някога управлявана от, 9.1.2 – на Атина, 1.3.3, 5.3; 4.5.10 – на Аргос, 2.18.4, 19.2 – вж също Спарта

Цезар: 2.1.2, 3.1; 5.1.2 – храм, 3.11.3-4

Циклопи: 2.16.5, 20.7, 25.8; 7.25.6; 8.29.2; 10.22.7 – олтар, 2.2.1

Червено : статуи боядисани в, 2.2.6; 7.26.11; 8.39.6

Чинар: 2.37.1, 37.4; 3.11.2, 14.8; 4.34.4; 5.27.11; 6.23.1; 7.5.2, 22.1; 8.19.2, 23.4; 9.19.7

Човешки жертвоприношения: 1.5.2, 22.6, 43.1; 3.16.10; 4.9.4; 7.19.4, 19.8, 20.1; 8.2.3; 9.8.2, 33.4, 34.5; 10.25.10

Чучулига: 4.34.8

Шестнадесетте жени: в Елида, 5.16.2, 16.6, 16.8; 6.24.10

Щитове: първи, 2.25.7 – състезание с, 2.11.8; 3.14.3; 5.8.10, 12.8 – бронзови, 1.15.4; 2.21.4; 5.12.8; 6.19.4; 9.16.5; 10.11.6 – позлатени, 5.10.5 – златни, 1.25.7; 5.10.4; 10.8.7, 19.4 – амазонски, 1.41.7 – аргоски, 2.25.7; 8.50.1 – келтски, 8.50.1 – галски, 10.19.4, 21.3 – персийски, 8.50.1; 10.19.4 – на Аристомен, 4.16.5, 16.7, 32.5-6; 9.39.14 – на Атина, 1.24.7 – на Епаминонд, 8.11.8 – на Менелай, 10.26.3 – гербове, 4.16.7, 28.5; 5.19.4, 25.9; 8.11.8; 10.26.3

Щрауси: 9.31.1

Язон: 1.18.1; 2.3.8-11; 5.17.10, 18.3; 8.4.10, 11.2

Ями: жертвени, 2.12.1, 22.3; 5.13.2

Яниск: 2.6.6

Япет: 2.14.4; 8.27.17

Ясий: син на Елевтер, 9.20.1

Ясо: 1.34.3

=======================

А – Д

Е – К

Л – О

=============================================================

Павзаний, Описание на Елада – съдържание

Published in: on 18. 11. 2008 at 10:53 am  Коментарите са изключени за Павзаний, Описание на Елада – показалец (П – Я)  
%d блогъра харесват това: